КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 травня 2017 р. N 371-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2017 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (Розпорядження N 1428-р) на 2017 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством;

за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Служби безпеки, державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" підготувати і подати до 10 липня 2017 р. та 10 січня 2018 р. Державній міграційній службі інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 липня 2017 р. і 25 січня 2018 р. Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. N 371-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (Розпорядження N 1428-р) на 2017 рік

1. Запровадити сучасні та захищені документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, шляхом:

обміну досвідом з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо запровадження документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

ДМС, МВС, МЗС.

Протягом року;

оптимізації фізичних і функціональних характеристик документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

ДМС, МВС, державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (за згодою), інші заінтересовані органи.

Протягом року;

вивчення досвіду держав - членів ЄС щодо виконання ними функції з проведення експертизи документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

ДМС, МВС, МЗС, СБУ (за згодою), Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом року;

залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення технічних процесів виконання функції з проведення експертизи документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

ДМС, Мінекономрозвитку, МВС, СБУ (за згодою), Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом року.

2. Забезпечити придбання та встановлення обладнання, необхідного для приймання ДМС заяв-анкет для оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також створення системи розподілення навантаження, збереження інформації шляхом створення її резервної копії з можливістю відтворення.

ДМС, МВС.

Протягом року (за умови фінансування).

3. Завершити створення захищених каналів зв'язку, організувати підключення придбаного обладнання до мережі, а також створити комплексні системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю та забезпечити їх функціонування в інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують надання адміністративних послуг, відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

ДМС, МВС, МЗС, Адміністрація Держспецзв'язу, інші заінтересовані органи.

Протягом року.

4. Ввести в промислову експлуатацію такі інформаційні підсистеми:

"Оформлення та видача паспорта громадянина України у формі картки";

"Облік біженців та іноземців";

"Недійсні документи";

"Реєстрація місця проживання";

"Облік відомостей про адміністративні правопорушення";

"Облік осіб, що набули або припинили громадянство України".

ДМС, МВС, Адміністрація Держспецзв'язку.

Протягом року.

5. Забезпечити електронний доступ ДМС, її територіальних органів та територіальних підрозділів до електронних баз даних Мін'юсту.

ДМС, МВС, Мін'юст, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою).

Протягом року.

6. Організувати обмін інформацією, що міститься в базах даних ДМС, базах даних правоохоронних органів "Гарт", "Аркан" та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС.

МВС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою).

Протягом року.

7. Забезпечити підключення відомчої інформаційної системи ДМС до баз даних Інтерполу з використанням технології FIND.

МВС, ДМС, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою).

Протягом року.

8. Усунути випадки дублювання і незаконної зміни персональних даних особи шляхом:

вивчення і класифікації за видами випадків дублювання персональних даних осіб і їх незаконної зміни;

ДМС, МВС, Мін'юст, ДФС, МЗС.

Протягом року;

впровадження процедури ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (далі - процедура ідентифікації особи) з урахуванням попередження випадків незаконної зміни даних, у тому числі технічних методів ідентифікації осіб, з однаковими персональними даними.

ДМС, МВС, Мін'юст, ДФС, МЗС.

Протягом року;

проведення перевірки сумісності засобів криптографічного захисту інформації, внесених до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, із засобами криптографічного захисту інформації, необхідними для отримання адміністративних послуг та їх відповідності вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

ДМС, МВС, МЗС, Мін'юст, Адміністрація Держспецзв'язку, інші заінтересовані органи.

Протягом року;

розроблення програми тренінгів для працівників ДМС щодо здійснення процедури ідентифікації особи.

ДМС, МОН, НАДС, МВС.

Перше півріччя;

проведення тренінгів (підвищення кваліфікації) для працівників ДМС щодо здійснення процедури ідентифікації особи.

ДМС, МОН, НАДС, МВС.

Протягом року.

9. Впровадити сучасні технічні засоби, такі як система розпізнавання обличчя, засоби для автоматичної перевірки якості фотографій, електронні програми діловодства та інші інструменти, шляхом:

придбання електронних інструментів аналізу та контролю якості фотографій та запровадження системи розпізнавання обличчя.

ДМС, МЗС.

Перше півріччя;

розроблення методології виявлення підозрілих записів за допомогою аналізу баз даних.

ДМС, МВС, Мін'юст.

Протягом року.

10. Мінімізувати корупційні ризики в діяльності ДМС в частині здійснення процедури ідентифікації особи, шляхом:

проведення аналізу діяльності територіальних органів і територіальних підрозділів ДМС, апарату ДМС щодо процедури ідентифікації особи, в яких наявна ймовірність виникнення корупційних ризиків, а також внесення змін до нормативно-правових актів, які унеможливлять виникнення корупційних ризиків.

ДМС.

Протягом року;

виявлення корупційних ризиків, які виникають у зв'язку із створенням національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

ДМС, НАДС, Національне агентство з питань запобігання корупції (за згодою).

Протягом року;

виявлення корупційних ризиків, спрямованих на незаконну зміну персональних даних особи та вжиття заходів до їх усунення.

ДМС.

Протягом року.

11. Забезпечити розроблення програми та поетапне проведення тренінгів працівників ДМС щодо захисту персональних даних.

ДМС, інші заінтересовані органи, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою).

Протягом року.

12. Здійснити заходи щодо розмежування технологічного процесу оформлення документів та ідентифікації особи на етап приймання і видачі документів та етап обробки даних і прийняття рішень.

ДМС, МВС, Мін'юст, Мінекономрозвитку.

Протягом року.

13. Забезпечити надання високоякісних адміністративних послуг суб'єктам звернення, зокрема:

моніторинг процедур надання адміністративних послуг з видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, з метою підвищення якості адміністративних послуг.

ДМС, громадські об'єднання (за згодою).

Протягом року;

затвердження єдиних вимог до адміністративних послуг у сфері міграції.

ДМС, МВС, Мінекономрозвитку.

Протягом року;

удосконалення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг.

ДМС.

Протягом року;

організація розширення он-лайн сервісів для громадян України.

ДМС, Мінекономрозвитку.

Протягом року;

підключення центрів надання адміністративних послуг до програм, що дають можливість приймати документи для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та запровадження навчання для адміністраторів центрів з надання адміністративних послуг щодо користування зазначеними програмами.

ДМС, Мінекономрозвитку.

Протягом року;

розвиток системи надання адміністративних послуг ДМС шляхом створення Центру приймання документів у суб'єктів звернень (зазначені функції покладаються на центри надання адміністративних послуг та територіальні підрозділи ДМС) і Центру з обробки даних та прийняття рішень (зазначені функції покладаються на ДМС).

ДМС, інші заінтересовані органи.

Протягом року;

запровадження системи проведення суб'єктами звернення оцінки якості надання ДМС адміністративних послуг шляхом заповнення відповідної анкети на веб-сайті ДМС.

ДМС.

Друге півріччя.

14. Організувати залучення працівників апарату і територіальних органів ДМС до надання практичної допомоги територіальним підрозділам ДМС, адміністраторам центрів надання адміністративних послуг у наданні адміністративних послуг ДМС та прийомі громадян.

ДМС.

Протягом року.

15. Здійснити технічне та програмне забезпечення функціонування Центру приймання документів у суб'єктів звернень і Центру з обробки даних та прийняття рішень, визначити черговість адміністративних послуг, які підлягатимуть поетапному переходу до їх оформлення через Центри.

ДМС.

Перше півріччя.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали