Додаткова копія: Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 березня 2018 р. N 231-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів;

подавати щороку до 30 січня Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 20 лютого Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. N 231-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Індикатор виконання

Удосконалення системи державного управління у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху

1. Проведення аналізу законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, розроблення та внесення відповідних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів, зокрема Правил дорожнього руху, у частині перегляду окремих положень щодо: керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
швидкості руху транспортних засобів, у тому числі зменшення дозволеного перевищення ліміту швидкості на 20 кілометрів на годину; використання засобів пасивної безпеки, мотоциклетних шоломів та засобів зв'язку під час керування транспортними засобами; використання системи штрафних балів; пішоходів та велосипедистів, їх прав та обов'язків використання електромобілів, інших сучасних засобів пересування (зокрема сигвеїв, гіробордів, гіроскутерів)

2018 рік

МВС
Мінінфраструктури
Національна поліція
Укравтодор
Укртрансбезпека

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху за напрямами діяльності центральних органів виконавчої влади

2. Розроблення Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
МВС
Національна поліція
МОЗ
МОН
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року
реалізація завдань і заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

3. Розроблення регіональних цільових програм з безпеки дорожнього руху та їх фінансування

II - III квартали 2018 р.

місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

утворення та функціонування місцевих (регіональних) комісій з безпеки дорожнього руху та комісій з розслідування дорожньо-транспортних пригод у населених пунктах і областях
створення системи щорічної звітності керівників обласних держадміністрацій в частині забезпечення безпеки дорожнього руху
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, які врегульовують питання відповідальності органів місцевого самоврядування за безпеку на вулично-дорожній мережі, а також надання цим органам повноважень щодо можливості створення та регулювання безпечних і зручних умов для всіх учасників руху, зокрема осіб з інвалідністю

III квартал 2018 р.

Мінрегіон
МВС
Національна поліція
МОН
Мінсоцполітики
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

прийняття регіональних цільових програм з безпеки дорожнього руху, які, зокрема, включають заходи з удосконалення форм і методів профілактики дорожньо-транспортного травматизму, обладнання дитячих майданчиків з безпеки дорожнього руху (автомістечок), проведення щорічних змагань, конкурсів, благодійних акцій, виготовлення та розміщення наочних інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового перебування громадян, у громадському транспорті, виготовлення відеороликів соціально-профілактичного спрямування з попередження дорожньо-транспортного травматизму, покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвитку велосипедної інфраструктури, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

4. Перегляд законодавчої та іншої нормативно-правової бази щодо дорожньої інфраструктури, безпеки перевезень та безпеки дорожнього руху

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних законодавчих або нормативно-правових актів, якими вносяться зміни щодо:
безпеки дорожньої інфраструктури;
безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
доступності транспорту і транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю;
імплементації в національне законодавство України норм та положень деяких актів європейського законодавства щодо безпеки дорожнього руху, а саме: Директив 2002/15/ЄС, 2006/22/ЄС, 2003/59/ЄС, 92/6/ЄЕС, 2009/40/ЄС, 2014/47/ЄС, 2007/46/ЄС, 2008/96/ЄС, 2008/68/ЄС та регламентів N 1071/2009, N 1072/2009, N 1073/2009, N 1370/2009, N 561/2006, N 3821/85, N 461/2010, 92/24/ЄЕС

5. Створення фонду з безпеки дорожнього руху

II - III квартали 2018 р.

Мінінфраструктури Мінфін
МВС
Національна поліція
інші центральні органи виконавчої влади

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних законодавчих актів щодо створення фонду з безпеки дорожнього руху, джерелами наповнення якого будуть кошти від адміністративних штрафів за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, та кошти від обов'язкових страхових виплат

6. Розроблення законопроекту щодо безпеки дорожнього руху

2018 рік

МВС
Національна поліція
Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
МОЗ
МОН
Мін'юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту відповідного законодавчого акта

7. Розроблення проекту концепції єдиної Національної бази даних дорожнього руху (зокрема дані про дороги, аналіз ризиків, аналіз місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод, показники безпеки, дані про організацію дорожнього руху, водіїв, транспортні засоби) з урахуванням практики країн ЄС та відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних"

2018 - 2019 роки

МВС
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
МОЗ
Укравтодор
Укртрансбезпека
Національна поліція
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції єдиної Національної бази даних дорожнього руху

8. Розроблення системи навчання та тренування з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням потреб осіб з інвалідністю на національному та регіональному рівні

2018 - 2019 роки

МОН
Мінінфраструктури
МВС
Національна поліція
МОЗ
Укравтодор
Укртрансбезпека

розроблення системи з проведення тренінгів та навчань:
представників та посадових осіб Національної поліції щодо збору даних про дорожньо-транспортні пригоди та роботи з відповідною базою даних;
представників та посадових осіб Укртрансбезпеки;
інженерів та експертів з безпеки дорожнього руху;
представників комісій з безпеки дорожнього руху в регіонах;
викладачів вищих навчальних закладів освіти;
інструкторів з навчання та підготовки водіїв

9. Розроблення проекту методики економічної оцінки вартості втраченого життя та здоров'я особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

2019 - 2020 роки

МОЗ
Мінфін
Мінсоцполітики

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення основних критеріїв оцінки вартості втраченого життя та здоров'я особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

10. Вивчення та залучення європейського і міжнародного досвіду управління безпекою дорожнього руху

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція
МОЗ
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

організація співпраці з європейськими та міжнародними інституціями, організаціями з метою використання практичного досвіду у сфері безпеки дорожнього руху

11. Залучення наукових установ до проведення досліджень, планування, здійснення та оцінки ефективності заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція
МОЗ

визначення переліку та планів роботи наукових установ, що залучатимуться до планування, здійснення та оцінки ефективності заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також порядку їх залучення

Удосконалення системи обліку та аналізу даних про дорожньо-транспортні пригоди

12. Запровадження вдосконаленої системи обліку та аналізу даних про дорожньо-транспортні пригоди (карта обліку дорожньо-транспортних пригод)

2018 рік

МВС
МОЗ
Національна поліція
Укртрансбезпека
Укравтодор

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо вдосконалення системи обліку та обробки даних про дорожньо-транспортні пригоди для завершення нової картки обліку на основі Європейської системи даних CADAs. Запровадження системи

13. Створення автоматизованої системи внесення даних про отримані травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в закладах охорони здоров'я з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"

2018 - 2019 роки

МОЗ

запровадження автоматизованої системи

14. Проведення модернізації бази даних про транспортні засоби та водіїв транспортних засобів

2018 рік

МВС
Національна поліція

розроблення протоколу та інструкції з аудиту з метою дотримання якості даних щодо наповнення та аналізу бази даних про транспортні засоби та водіїв транспортних засобів

15. Підвищення професійних якостей працівників Національної поліції у роботі з оновленою базою даних про транспортні засоби та водіїв транспортних засобів

- " -

- " -

запровадження комплексної навчальної програми для роботи з оновленою базою даних про транспортні засоби та водіїв транспортних засобів

Безпечні дороги та дорожня інфраструктура

16. Розроблення нормативно-правових актів щодо порядку визначення та обліку місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування та вулично-дорожній мережі населених пунктів

2018 - 2019 роки

Мінінфраструктури Укравтодор
Мінрегіон
МВС
Національна поліція

розроблення та прийняття нормативно-правових актів

17. Розроблення комплексної програми ліквідації місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах

II квартал 2018 р.

Мінінфраструктури Укравтодор
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Національна поліція
Укртрансбезпека

розроблення комплексної програми ліквідації місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод відповідно до їх масштабу, у разі неможливості термінового усунення причин підвищеної аварійності в місцях концентрації таких пригод забезпечення інформування водіїв про розташування відповідних критичних ділянок (місць концентрації)

18. Оновлення етапів проектування автомобільних доріг на основі передових практик та вимог ЄС щодо безпеки дорожнього руху

2018 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури Укравтодор
Мінрегіон
Укрдержбудекспертиза
Національна поліція

проведення аудиту, забезпечення розроблення проектів нормативно-правових актів щодо проектування автомобільних доріг і процедури їх затвердження, які, зокрема, враховують:
облаштування на нерегульованих перехрестях захищених поворотів, а на автомобільних дорогах, вулицях, у місцях розвороту - смуги гальмування;
підвищення інформативності автомобільних доріг та їх інфраструктурного облаштування;
обладнання ділянок вулично-дорожньої мережі транспортним огородженням, зокрема таким, що розділяє зустрічні напрямки руху, та дорожнім огородженням двобічним на автомобільних дорогах державного значення I категорії;
застосування новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками сприйняття учасниками руху та підвищеними характеристиками зносостійкості (розмітка, освітлення);
модернізацію світлофорних об'єктів;
забезпечення безпеки узбіч, їх укріплення та очищення, установлення транспортного огородження, влаштування паркувальних місць уздовж автомобільних магістралей;
побудову кільцевих перехресть малого радіуса тощо

19. Розроблення проектів Концепції та Національної програми інфраструктурних рішень для уразливих учасників дорожнього руху

2018 рік

Мінінфраструктури Укравтодор
МВС
Національна поліція місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Концепції та Національної програми інфраструктурних рішень для уразливих учасників дорожнього руху, яка передбачає:
обладнання ділянок вулично-дорожньої мережі населених пунктів пішохідними огородженнями та в зонах пішохідних переходів;
облаштування конструктивно виділених острівців безпеки на пішохідних переходах;
облаштування тротуарів;
установлення дорожніх знаків та/або нанесення розмітки "особа з інвалідністю" у місцях зупинки, стоянки, паркування, зберігання транспортних засобів у кількості, визначеній статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
проведення дорожніх робіт з дотриманням вимог державних будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
обладнання нерегульованих пішохідних переходів поза населеними пунктами та на ділянках доріг державного значення, що проходять через населені пункти, спеціальними світлофорними об'єктами, які обмежують швидкість, системами світлового та звукового сповіщення, у тому числі з використанням енергозберігаючих технологій;
пристосування пішохідних переходів для їх використання особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату та іншими маломобільними групами населення;
застосування засобів примусового зниження швидкості (уповільнення) руху транспорту

20. Розроблення системи аудиту та інспекції безпеки дорожнього руху на національному та регіональному рівні

2019 рік

Мінінфраструктури
Укравтодор
Національна поліція місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законодавчого акта, яким передбачається запровадження обов'язкового аудиту безпеки дорожнього руху під час планування, проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, вулиць та об'єктів дорожньої інфраструктури відповідно до Директиви 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про управління безпекою дорожньої інфраструктури
запровадження обов'язкового аудиту та інспекції безпеки дорожнього руху під час планування, проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, вулиць та об'єктів дорожньої інфраструктури

21. Удосконалення управління в галузі безпеки дорожньої інфраструктури

2020 рік

Укравтодор Мінінфраструктури

реалізація положення Директиви 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про управління безпекою дорожньої інфраструктури

22. Розроблення або внесення змін до містобудівної документації та планів земельно-господарського устрою для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту з урахуванням комплексних систем організації дорожнього руху

2019 - 2020 роки

місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

у разі потреби розроблення генеральних планів міст

23. Створення умов для безпечного руху велосипедистів

2018 - 2019 роки

місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон

запровадження велосипедних смуг, велосипедних односторонніх доріжок, велосипедних двосторонніх доріжок, смуг руху в протилежному напрямку односторонньою вулицею, пішохідно-велосипедних зон
включення до Національного стандарту України ДСТУ 4092-2002 "Світлофори дорожні" норми щодо окремої світлофорної сигналізації для велосипедного транспорту

24. Усунення на автомобільних дорогах поворотів на 180 градусів

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
МВС
Національна поліція

внесення змін до державних будівельних норм щодо усунення поворотів на 180 градусів, насамперед у місцях високої концентрації дорожньо-транспортних пригод

25. Перегляд державних будівельних норм щодо їх відповідності європейським стандартам безпеки

щороку

Мінінфраструктури Укравтодор
Мінрегіон
МВС
Національна поліція

внесення змін до державних будівельних норм, зокрема ДБН В.2.3-4:2015, ДБН 360-92, ДБН В.2.3-5-2001

26. Забезпечення перегляду чинних та розроблення нових національних стандартів, гармонізованих з європейськими, стосовно будівництва дорожньої інфраструктури

- " -

Мінінфраструктури
Укравтодор
МВС
Національна поліція

перегляд чинних та розроблення нових національних стандартів

27. Приведення вимог щодо розташування зовнішньої реклами на міжнародних автомагістралях у відповідність з Європейською угодою про міжнародні автомагістралі

2018 - 2019 роки

Мінінфраструктури Укравтодор
Мінрегіон
МВС
Національна поліція

внесення змін до відповідних нормативно-правових актів

28. Посилення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах та підходах до них

- " -

Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
Національна поліція
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
суб'єкти господарювання залізничного транспорту загального користування, промислового залізничного транспорту, відомчого транспорту (за згодою)

внесення змін до відповідних нормативно-правових актів щодо автоматизації перекриття залізничних переїздів

29. Розроблення національної та регіональних програм освітлення вулиць та доріг з використанням енергозберігаючих технологій, особливо на ділянках доріг I категорії, що проходять через населені пункти

- " -

Мінінфраструктури
Укравтодор
МВС
Національна поліція
Мінрегіон
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту відповідної національної програми
затвердження відповідних регіональних програм

30. Перегляд навчальних програм підготовки та вдосконалення спеціалістів з безпеки дорожнього руху в закладах освіти, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

2018 рік

МОН
МВС
Національна поліція
Мінінфраструктури
МОЗ
Укртрансбезпека

затвердження оновлених навчальних програм у системі професійної підготовки з безпеки дорожнього руху (поліція, охорона здоров'я, інфраструктура, транспорт)

31. Запровадження навчальної програми з аудиту безпеки дорожнього руху

2019 рік

Мінінфраструктури Укравтодор
МОН
МВС
Національна поліція

розроблення навчальної програми з аудиту дорожньої безпеки з метою забезпечення фахівців відповідними знаннями з аудиту безпеки дорожнього руху

Безпечні транспортні засоби

32. Реформування системи здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури
МВС
Національна поліція
Укртрансбезпека

подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та відповідних проектів нормативно-правових актів
реформування системи контролю за технічним станом колісних транспортних засобів відповідно до положень Директиви 2014/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р. про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів

33. Імплементація в національне законодавство європейських норм та положень стосовно вимог щодо схвалення типу для загальної безпеки автомобільних транспортних засобів, причепів до них та систем, складових та окремих технічних вузлів, призначених для них

2020 рік

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо схвалення типу для загальної безпеки автомобільних транспортних засобів, причепів до них та систем, складових і окремих технічних вузлів, призначених для них, відповідно до положень законодавства ЄС

34. Встановлення нормативних вимог щодо недопущення внесення в процесі експлуатації змін до конструкції транспортних засобів, які погіршують характеристики їх безпечності та екологічності, визначені Правилами для транспортних засобів (ЄЕК ООН), на дату першої реєстрації транспортного засобу або таких, які не відповідають чинним правилам, нормативам та стандартам, зокрема щодо засобів освітлення та світлової сигналізації

2018 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

розроблення відповідних нормативно-правових актів

35. Забезпечення належного технічного стану транспортних засобів стосовно їх обладнання для перевезення осіб з інвалідністю

2018 - 2020 роки

Мінінфраструктури Мінсоцполітики
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта щодо встановлення відповідальності за порушення статті 28 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" стосовно облаштування спеціальним обладнанням транспортних засобів

Удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв

36. Імплементація в національне законодавство норм та положень Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно порядку складення іспитів кандидатами у водії, а також підготовки і навчання водіїв навичкам надання домедичної допомоги постраждалим унаслідок дорожньо-транспортних пригод

2018 рік

МВС
МОН
МОЗ
Мінінфраструктури

розроблення відповідних нормативно-правових актів

37. Створення єдиної бази даних щодо виданих медичних довідок кандидатам у водії та водіям транспортних засобів

II квартал 2018 р.

МОЗ
МВС

створення автоматизованої єдиної бази даних щодо виданих медичних довідок кандидатам у водії та водіям транспортних засобів

38. Створення загальнонаціональної системи підготовки та підвищення кваліфікації інструкторів з керування транспортними засобами

2018 - 2019 роки

МОН
Мінінфраструктури
МВС

прийняття відповідного нормативно-правового акта

39. Запровадження медико-психологічної оцінки кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

2018 - 2019 роки

МОЗ
МВС
Мінінфраструктури

прийняття відповідного нормативно-правового акта

40. Удосконалення законодавства в частині контролю за діяльністю закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

2018 рік

МВС
МОН
МОЗ

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту

Забезпечення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом

41. Підвищення відповідальності власників за безпечність транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду

2019 - 2020 роки

Мінінфраструктури
МВС
Національна поліція

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту

42. Забезпечення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів

постійно

Мінінфраструктури Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

прийняття відповідних нормативно-правових актів
кількісні показники проведених перевірок та профілактичних заходів, виявлені та задокументовані порушення

43. Створення мережі зон стоянок та відпочинку водіїв вантажних та інших транспортних засобів та їх відповідність вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

2020 рік

Мінінфраструктури Укравтодор
МВС
Національна поліція
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

прийняття відповідного нормативно-правового акта

44. Запровадження інноваційних систем (дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS, оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди на автомобільному транспорті загального користування, запобігання аваріям (ADAS)

2018 - 2019 роки

Мінінфраструктури Укртрансбезпека
МОЗ
МВС
ДСНС
Національна поліція

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту

45. Впровадження систем управління безпекою дорожнього руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів та вантажів

- " -

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
МВС
Національна поліція

прийняття відповідних нормативно-правових актів

Розвиток та виховання безпечної поведінки учасників дорожнього руху

46. Проведення національних просвітницьких кампаній щодо використання засобів пасивної безпеки та ризику перевищення швидкості

II квартал 2018 р.

МІП
МОН
МВС
Національна поліція

проведення кампанії в усіх регіонах, аналіз ефективності програми

47. Систематична організація кампаній з інформування стосовно важливості та ролі дотримання швидкісних режимів, використання пасивних засобів безпеки, регламентованого використання мобільних телефонів, попередження використання алкоголю та наркотичних речовин з метою зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків

2018 - 2020 роки

МІП
Національна поліція місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
ПАТ "НСТУ" (за згодою)

забезпечення ефірного мовлення та трансляції соціальних теле- та аудіороликів з безпечної поведінки на дорозі, тематичних передач
щорічний звіт про проведені кампанії

48. Перегляд навчальних програм з вивчення Правил дорожнього руху та правил безпечної поведінки на дорозі в системі дошкільної, загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти

2018 - 2019 роки

МОН
МВС
Національна поліція
Мінінфраструктури
МОЗ
Мінсоцполітики

внесення змін до відповідних навчальних програм

49. Популяризація використання пішоходами та велосипедистами світлових засобів

2018 рік

МВС
Національна поліція
Держкомтелерадіо
МІП
МОН

проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів

Зниження рівня тяжкості та наслідків дорожньо-транспортних пригод

50. Впровадження в дію системи екстреної допомоги згідно із Законом України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (Закон N 4499-VI)

2018 - 2020 роки

МВС
ДСНС
Національна поліція
МОЗ
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

впровадження системи екстреної допомоги за єдиним телефонним
номером 112

51. Розроблення системи надання медичної допомоги та оцінка якості наданої допомоги

2018 - 2019 роки

МОЗ

розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження системи надання медичної допомоги особам з множинними травмами, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, запровадження навчання основам надання екстреної медичної допомоги та політравми в медичних закладах вищої освіти

52. Проведення інвентаризації закладів охорони здоров'я (які мають приймальні відділення екстреної медичної допомоги), що розміщені поблизу доріг державного значення, вжиття заходів до забезпечення їх доступності

2018 - 2019 роки

МОЗ

перегляд нормативів прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місця дорожньо-транспортних пригод
проведення інвентаризації та утворення центрів травми на базі існуючих відділень лікарень, які розташовані поблизу міжнародних доріг. Розроблення переліку додаткового оснащення центрів та визначення потреби в дооснащенні приймальних відділень екстреної медичної допомоги сучасним діагностичним обладнанням, створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладів охорони здоров'я

53. Удосконалення системи підготовки і навчання особового складу екстрених служб навичкам надання домедичної допомоги до приїзду екстреної медичної допомоги на місце дорожньо-транспортної пригоди

- " -

МОЗ
МВС
Національна поліція
ДСНС

запровадження системи підготовки Національної поліції, ДСНС

54. Розроблення національної інтерактивної карти автомобільних доріг загального користування

2020 рік

Мінінфраструктури Укравтодор
МОЗ
МВС
Національна поліція

розроблення карти з позначеними місцями розташування закладів охорони здоров'я, аварійно-рятувальних служб, підрозділів екстреної медичної допомоги, підрозділів поліції, місць зупинки, стоянки, паркування зберігання транспортних засобів, позначених дорожніми знаками та/або нанесення розмітки "особа з інвалідністю", ділянок доріг з обмеженням або затримкою руху тощо

Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху

55. Запровадження уповноваженими підрозділами Національної поліції вибіркових перевірок на предмет дотримання встановленого швидкісного режиму

2018 - 2020 роки

Національна поліція
МОЗ

оснащення мобільними пристроями автомобілів Національної поліції
запровадження перевірок дотримання встановленого швидкісного режиму

56. Посилення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху пішоходами, зокрема збільшення кількості заходів із запобігання дорожньо-транспортному травматизму

- " -

Національна поліція

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з вини пішоходів

57. Запровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху

2018 - 2019 роки

МВС
Національна поліція
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінфін
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

розроблення нормативно-правових актів щодо правового врегулювання питань запровадження системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху

2018 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
МВС
Національна поліція
Мін'юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху в частині габаритно-вагових параметрів транспортних засобів

58. Розвиток системи моніторингу, використання пасивних засобів безпеки, регламентованого використання мобільних телефонів та керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2018 - 2020 роки

Національна поліція

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі з вини водіїв, які перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали