ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.02.2012 р. N 66

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей в області

На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), з метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та вирішення актуальних питань у сфері охорони дитинства:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей в області (далі - План заходів), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення у місячний строк розробити і затвердити відповідні плани заходів з виконання в області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011).

3. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації задіяним у виконанні цього розпорядження, забезпечити реалізацію Плану заходів та про його виконання інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації до 25 травня та 25 грудня 2012 року для узагальнення та подальшого інформування Адміністрації Президента України та облдержадміністрації до 30 червня та 30 грудня 2012 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонову Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
16.02.2012 N 66


ПЛАН
заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей в області

1. Забезпечувати:

1.1. Неухильне виконання вимог законодавства щодо соціального захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я і курортів, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


1.2. Дієвий контроль за умовами проживання усиновлених дітей, систематично здійснюючи відповідні перевірки з наданням практичної допомоги у вирішенні проблемних питань.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

Постійно


1.3. Своєчасну та у повному обсязі виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


1.4. Безумовне виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей, недопущення ліквідації таких служб, посилити їх кадрове забезпечення та створити умови для їх ефективної роботи.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Перше півріччя 2012 року


1.5. Спільне проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я і курортів, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


1.6. Додержання прав багатодітних сімей, належного їх соціального захисту та реалізації визначених законодавством пільг. Розробити та впровадити механізм відшкодування вартості пільгового перевезення та безкоштовного забезпечення ліками дітей з багатодітних сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Головні управління облдержадміністрації: фінансове, праці та соціального захисту населення, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


1.7. Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 100 відсотків;

дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей - 70 відсотків.

Управління: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом року


1.8. Організацію та проведення семінарів та навчань з питань організації позашкільної роботи та змістовного дозвілля дітей та підлітків в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку області для педагогів-організаторів, старших вожатих, методистів.

Управління: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Квітень - травень 2012 року


1.9. Розроблення та винесення на розгляд сесії обласної ради змін до обласної "Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010 - 2014 роки" в частині виділення коштів на придбання житла дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Перший квартал 2012 року


1.10. Створення і трансляцію теле-, радіопрограм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильству в сім'ї, дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, а також на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет.

Державна організація "Обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА"

Упродовж року


1.11. Широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, пропагування позитивного досвіду щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення інформаційної кампанії про дітей даної категорії, які можуть бути усиновлені, влаштовані в сім'ї громадян України.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: у справах преси та інформації, сім'ї та молоді, охорони здоров'я і курортів, освіти і науки, служба у справах дітей, облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


2. Дотримуватися пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу тощо).

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я і курортів, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрацій, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


3. Створити щонайменше одну прийомну родину чи дитячий будинок сімейного типу у кожному районі, місті обласного значення з метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які набули статусу чи виховуються в школах-інтернатах.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрацій, виконкоми міських рад міст обласного значення


4. Здійснювати постійний моніторинг ситуації щодо проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку (піклування), в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. За результатами готувати відповідні звіти.

Служби у справах дітей райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1 раз на рік


5. Ввести в практику роботи райдержадміністрацій та виконкомів міських рад зустрічі із опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями з метою контролю та вирішення всіх проблемних питань на рівні територіальної громади, регіону.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


6. Вжити додаткових заходів щодо:

6.1. Удосконалення роботи з підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, а також соціальних працівників до створення та здійснення соціального супроводження сімейних форм виховання.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом року


6.2. Приведення офіційних назв закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність вимогам закону щодо заборони зазначених в офіційних назвах таких закладів категорії осіб, які утримуються і виховуються в них.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Перший квартал 2012 року


6.3. Роз'яснення завдань кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх, інформування про права дітей та їх законних представників під час здійснення дізнання, досудового слідства, правосуддя, а також перебування в установах виконання покарань.

Головне управління юстиції у Вінницькій області, УМВС України у Вінницькій області

Протягом 2012 року


7. З метою підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями або особами, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування створити Координаційну раду при облдержадміністрації з питань здійснення соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом першого кварталу 2012 року


8. Залучити для допомоги сім'ям, в яких виховуються діти, що опинились в складних життєвих обставинах, всі структурні підрозділи виконавчої влади, місцевого самоврядування, дотичні до питань захисту прав дітей, громадські організації, бізнес-структури та спонсорську допомогу метою надання психологічної та матеріальної допомоги.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом року


9. Вирішувати в установленому порядку питання щодо забезпечення житлом багатодітних сімей, враховуючи відповідні видатки під час формування та у ході виконання місцевих бюджетів.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


10. Сприяти:

10.1. Впровадженню та створенню сприятливих умов для інклюзивного навчання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом 2012 року


10.2. Діяльності громадських організацій у здійсненні ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я і курортів, у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Постійно


11. Вивчити та проаналізувати можливість впровадження в практику роботи створення при райдержадміністраціях, міських радах міст обласного значення дитячих об'єднань: дитячих омбудсменів, дитячої палати, дитячого контролю тощо для більш повної поінформованості та оперативного вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Перше півріччя 2012 року


12. Вивчити питання щодо можливості надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, земельних ділянок під забудову згідно вимог чинного законодавства.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Протягом 2012 року


13. Вирішити питання щодо проведення консультації та при потребі оперативного лікування в Науково-практичному центрі кардіології та кардіохірургії дітей Міністерства охорони здоров'я України вихованцю дитячого будинку сімейного типу родини Сандуляк Т. М. та Масняка М. П. Смірнову Сергію Віталійовичу, 27.12.2000 року народження.

Управління охорони здоров'я і курортів облдержадміністрації

Протягом першого кварталу 2012 року

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали