ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2012 р. N 31

Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 1240):

1. Затвердити план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік згідно з додатком.

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам Чернігова, Ніжина, Прилук забезпечити з урахуванням специфіки регіонів підготовку та затвердження планів заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам Чернігова, Ніжина, Прилук, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та правоохоронних органів:

3.1. Забезпечити виконання плану заходів за рахунок і в межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.

3.2. Подавати облдержадміністрації кожного півріччя до 15 числа наступного за звітним місяця інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміінстрації Стрільця М. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
10.02.2012 N 31


ПЛАН
заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

I. Організаційні заходи

1.1

Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо попередження корупції на 2012 рік з урахуванням місцевих умов і особливостей та змін в антикорупційному законодавстві.

До 15 лютого 2012 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.2

Систематично заслуховувати керівників структурних підрозділів на засіданнях колегій, нарадах з питань комплексного виконання антикорупційного законодавства. За результатами розгляду визначати відповідальним за ведення цієї роботи конкретні завдання і строки усунення недоліків.

Упродовж року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.3

Своєчасно інформувати Національне агентство з питань державної служби про державних службовців органів виконавчої влади, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.

Упродовж року

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

1.4

Забезпечити невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців і громадян щодо фактів корупції. На системній основі здійснювати аналіз звернень, систематично розглядати його на нарадах та розробляти відповідні заходи щодо усунення причин і умов, які сприяють корупційним проявам.

Упродовж року

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.5

Здійснювати моніторинг стану виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) в структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях.

Щоквартально

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

1.6

Проводити цільові перевірки структурних підрозділів щодо виконання ними вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI). Визначати конкретні завдання та строки усунення виявлених недоліків відповідальним за ведення антикорупційної роботи, систематично заслуховувати їхні звіти на нарадах.

Упродовж року

Райдержадміністрації

1.7

Надавати спеціально уповноваженому державному органу аналітичну інформацію про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики.

До 15 лютого 2012 року, до 30 липня 2012 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

1.8

Надавати обласній державній адміністрації:

 

 

- аналітичну інформацію щодо виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) за перше півріччя 2012 року";

До 15 липня 2012 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації.

- аналітичну інформацію щодо виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) за друге півріччя 2012 року.

До 15 січня 2013 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.9

Забезпечити своєчасне надання облдержадміністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2011 рік.

До 15 квітня 2012 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.10

Узагальнити інформацію щодо подання державними службовцями декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та підготувати відповідний звіт

До 28 квітня 2012 року

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1.11

Вивчати антикорупційну роботу, проводити її аналіз та надавати методичну допомогу під час проведення днів апарату облдержадміністрації у райдержадміністраціях.

Упродовж року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

1.12

Висвітлювати факти корупційних діянь, які були вчинені держслужбовцями. З метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів виконавчої влади своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних адміністративних заходів.

Упродовж року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.13

Поповнювати банк даних інформацією про державних службовців органів виконавчої влади, притягнутих до адміністративної відповідальності, з метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства.

Щоквартально

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

1.14

Поповнювати та систематично оновлювати різножанрові антикорупційні матеріали рубрики "Запобігання проявам корупції" на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та веб-сторінках райдержадміністрацій.

Упродовж року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.15

Здійснювати організаційні заходи з реалізації в органах виконавчої влади області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240).

Упродовж року

Відділи апарату облдержадміністрації: взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, кадрової роботи

1.16

Продовжити практику інформаційного зв'язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією ("телефон довіри", "правова консультація", "гаряча лінія" тощо).

Упродовж року

Відділ роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.17

Проводити роботу, спрямовану на формування у мешканців області негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції, залучаючи до цього громадські організації, інші недержавні інституції антикорупційного спрямування. Про проведену роботу інформувати відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації до 15 липня 2012 року та 15 січня 2013 року.

Упродовж року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

1.18

Забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації матеріалів, пов'язаних з антикорупційною діяльністю обласної державної адміністрації.

Упродовж року

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації. Відділи апарату облдержадміністрації: взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, кадрової роботи

1.19

Організовувати та поширювати через засоби масової інформації просвітницькі програми щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, а також пропагувати національні та загальнодуховні цінності.

Упродовж року

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

1.20

Проаналізувати роботу з профілактики корупції у 2011 році та розглянути її результати на колегіях, нарадах у кожному структурному підрозділі облдержадміністрації, районних державних адміністраціях.

Лютий - березень
2012 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.21

З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в обласній та районних державних адміністраціях здійснити заходи із запровадження електронного цифрового підпису.

До 31 грудня 2012 року

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.22

Узагальнювати практику реагування в органах державної влади та місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до адміністративної відповідальності за корупційні діяння та систематично інформувати про це керівництво обласної державної адміністрацій.

Постійно

Управління державної служби Головдержслужби України в області, відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1.23

Організувати та провести, при наявності фінансування, соціологічне дослідження серед жителів області з питань поширеності корупції, а також вивчити громадську думку щодо дієвості і ефективності комплексу антикорупційних заходів, які проводяться органами виконавчої влади області.

До 30 грудня 2012 року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

1.24

Під час проведення днів апарату облдержадміністрації проводити функціональні огляди місцевих органів державної влади з метою виявлення фактів поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг. Вносити відповідні пропозиції керівництву обласної та (або) районних державних адміністрацій. Вивчати можливості створення багатофункціональних центрів для надання фізичним особам адміністративних послуг.

Упродовж року

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.25

Аналізувати стан практичної реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), надавати пропозиції щодо вдосконалення антикорупційних заходів.

Щопівроку

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

1.26

Відпрацювати механізм отримання на постійній основі від громадських організацій інформації про факти корупційних правопорушень в регіоні.

Упродовж року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

1.27

Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) в частині доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів шляхом розміщення зазначених проектів на веб-сайті та веб-сторінках.

Упродовж року

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації

II. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

Упродовж року

Відділи апарату облдержадміністрації: взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, кадрової роботи, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації

2.2

Здійснювати аналіз результатів проведених службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню державними службовцями антикорупційного законодавства (зокрема - розв'язання конфлікту інтересів).

Упродовж року (при потребі)

Управління державної служби Головдержслужби України в області, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

2.3.

Проводити конференції, засідання за "круглим столом", прес-конференції, зустрічі із представниками органів державної влади з метою формування в суспільстві негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів, залучаючи представників громадських (неурядових) організацій.

Упродовж року

Управління державної служби Головдержслужби України в області, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

III. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків.

Упродовж року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.2

Посилити контроль за цільовим ефективним використанням бюджетних коштів. Вживати заходів щодо створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Упродовж року

Структурні підрозділи облдержадміністрації спільно з Державною фінансовою інспекцією в області, райдержадміністрації спільно з міжрайонними державними фінансовими інспекціями

3.3

Проводити моніторинг орендної плати за майнові та земельні паї. Здійснювати перевірки сільськогосподарських підприємств області щодо дотримання ними законодавства в процесі реформування аграрного комплексу області.

Упродовж року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з органами внутрішніх справ

3.4

Здійснювати постійний контроль за ефективним та повним використанням бюджетних коштів, виділених на підтримку сільгоспвиробників.

Упродовж року

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Державною фінансовою інспекцією в області

3.5

Забезпечити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.

Упродовж року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

IV. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики корупційних проявів

4.1

Систематично проводити прямі телефонні лінії на тему: "Суспільство проти корупції" за участю керівників державних органів влади.

Упродовж року

Управління державної служби Головного управління держслужби України в області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.2

Запровадити проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Упродовж року

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.3

Забезпечити ґрунтовне вивчення положень Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 9 грудня 2011 року N 60.

Упродовж року

Центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, відділи апарату облдержадміністрації: кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.4

Проводити інформаційно-
роз'яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції.

Упродовж року

Райдержадміністрації, управління облдержадміністрації: у справах преси та інформації, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

4.5

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку "Суспільство проти корупції".

Упродовж року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

4.6

Забезпечити, при наявності відповідного фінансування, підвищення кваліфікації державних службовців III - VII категорій, відповідальних за запобігання корупційним проявам, у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Упродовж року

Відділи апарату облдержадміністрації: кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.7

Організувати проведення тематичних короткотермінових семінарів з працівниками територіальних підрозділів органів виконавчої влади на тему: "Соціальні передумови, поняття, сутність корупції в Україні та світовий досвід у сфері боротьби з корупцією".

Упродовж року
(згідно з планом-графіком)

Центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, відділи апарату облдержадміністрації: кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

4.8

Підготувати методичні рекомендації щодо проведення спеціальної перевірки та заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Лютий
2012 року

Відділи апарату облдержадміністрації: взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, юридичний

4.9

При проведенні єдиних днів інформування населення висвітлювати правові і практичні аспекти найбільш актуальних проблем боротьби з корупцією.

Упродовж року

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

4.10

Під час проведення годин правовиховного характеру організувати в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області різнопланові заходи з метою формування у молоді негативного ставлення до корупційних проявів.

Упродовж року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали