ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 березня 2011 року N 109

Про затвердження Плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України в 2011 році та Порядку його проведення

Відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", затверджених наказом Головдержслужби від 12.11.2010 N 286, та на виконання наказу Державної служби автомобільних доріг України від 30.03.2011 N 105 "Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2011 році" наказую:

1. Затвердити План заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України в 2011 році та Порядок проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України в 2011 році (Додаток 1, 2).

2. Відділу управління персоналом та соціальних питань (Ломінога Л. А.) довести цей наказ до відома заступників Голови Державної служби автомобільних доріг України, керівників самостійних структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів центрального апарату Укравтодору.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови М. В. Підмогильного.

 

Голова 

В. Демішкан 

 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби автомобільних доріг України
31.03.2011 N 109 

План
заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України в 2011 році

N п/п 

Найменування заходів 

Термін виконання 

Відповідальні за виконання 

Відмітка про виконання 

1. 

Інформування Головного управління державної служби України (далі - ГУДС) про створення Організаційного комітету Конкурсу 

До 31 березня 

Відділ управління персоналом та соціальних питань 

 

2. 

Падання ГУДС пропозицій щодо утворення або поновлення персонального складу оргкомітетів другого туру Конкурсу 

До 30 березня 

Відділ управління персоналом та соціальних питань 

 

3. 

Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у першому турі Конкурсу 

До 8 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

4. 

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв 

До 12 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

5. 

Проведення засідання Оргкомітету з проведення першого туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі 

13 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

6. 

Інформування державних службовців про прийняті рішення щодо їх участі у першому турі Конкурсу 

До 15 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

7. 

Інформування ГУДС щодо кількості учасників I туру Конкурсу

До 20 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

8. 

Затвердження за засіданні Оргкомітету переліку питань, що стосуються специфіки функціональних повноважень Укравтодору, посадових обов'язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, на знання Конституції, законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією 

До 19 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

9. 

Розроблення Оргкомітетом з проведення першого туру Конкурсу вимог та критеріїв оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань 

До 19 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

10. 

Забезпечити проведення комплексного тестування учасників Конкурсу на знання Конституції, законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, специфіки функціональних повноважень Укравтодору, посадових обов'язків державного службовця 

20 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

11. 

Надання ГУДС копії етапі (оголошення), яка розміщена на веб-сайті Укравтодору щодо проведення I туру Конкурсу 

До 4 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

12. 

Затвердження на засіданні Оргкомітету переліку завдань для складання ділового документа 

До 20 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

13. 

Складання учасниками Конкурсу ділового документа 

21 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

14. 

Виконання завдань з володіння персональним комп'ютером учасниками Конкурсу 

23 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

15. 

Підведення підсумків першого туру Конкурсу: оформлення протоколів підсумкових результатів проведення першого туру Конкурсу, визначення переможців та лауреатів першого туру Конкурсу 

Останній тиждень квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

16. 

Надання до ГУДС копій документів переможців першого туру, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних переможцями завдань 

До 30 квітня 

Оргкомітет з проведення першого туру 

 

17. 

Забезпечити висвітлення Конкурсу на веб-сайті Укравтодору 

протягом проведення конкурсу 

Управління науково-технічної політики 

 

 

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби автомобільних доріг України
31.03.2011 N 109 

ПОРЯДОК
проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України в 2011 році

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм проведення підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурс) серед державних службовців центрального апарату Укравтодору.

Метою проведення є підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби та підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Основними завданнями Конкурсу є:

- виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

- удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

- створення умов для кар'єрного зростання державних службовців;

- вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

- виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби;

- заохочення, стимулювання державних службовців щодо виконання ними своїх службових обов'язків на високому професійному рівні.

II. Організацій роботи та повноваження Організаційного комітету

Для проведення Конкурсу утворюється Організаційний комітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" Укравтодору (далі - Організаційний комітет) та затверджується Положення про нього. До складу Організаційного комітету входять працівники Укравтодору.

Завдання Організаційного комітету - розгляд заяв учасників та визначення переможців Конкурсу.

Керує діяльністю Організаційного комітету і організовує його роботу голова (заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України), який:

- скликає засідання Організаційного комітету;

- головує на засіданні Організаційного комітету;

- дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Організаційного комітету.

Голова комісії має заступників.

III. Організацій та умови проведення Конкурсу

Перший тур Конкурсу проводиться у квітні місяці.

Конкурс проводиться серед державних службовців центрального апарату Укравтодору.

Проведення Конкурсу та його результати висвітлюються на веб-сайті Державної служби автомобільних доріг України "Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець".

Результати Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова, секретар та члени Організаційного комітету.

У конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до II - V категорії посад і мають стаж державної служби:

- у номінації "Кращий керівник":

загальний стаж державної служби не менше п'яти років, з них на керівних посадах не менше двох років;

- у номінації "Кращий спеціаліст":

загальний стаж державної служби не менше двох років.

У конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

Відбір державних службовців для участі у Конкурсі здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації "Кращий керівник":

- рівень професійності, якості лідера;

- здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

- комунікабельність, використання сучасних методів управління;

- ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу;

- рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу; ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації "Кращий спеціаліст":

- рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп'ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу, роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу, рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

- заяву на ім'я голови Оргкомітету про участь у Конкурсі (додаток 1);

- копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу (додаток 2);

- біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;

- за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

Організаційний комітет з проведення Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у першому турі Конкурсу, яке оформляється протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.

Підставою для відмови є оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені цим порядком, або відсутність окремих із них, а також установлена в них недостовірна інформація.

За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

- проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень Укравтодору, посадових обов'язків державного службовця;

- виконання практичних завдань щодо:

складення ділового документа;

володіння персональним комп'ютером (тестові завдання).

Обсяг тестових завдань має становити 10 питань.

Завдання для учасників I туру Конкурсу затверджуються на засіданнях Оргкомітету.

Відповідальність за збереження конфіденційності змісту конкурсних завдань, складених та затверджених Оргкомітетом Державної служби автомобільних доріг України, несе Оргкомітет.

Завдання виконуються на комп'ютері. Паперові версії виконаних завдань візуються конкурсантами на кожному аркуші. На виконання завдань відводиться не менше 60 хвилин.

Кожне виконане завдання оцінюється за п'ятибальною шкалою.

Оргкомітети I туру протягом квітня забезпечують проведення I туру Конкурсу і в останній тиждень квітня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців I туру Конкурсу.

Оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань зберігаються відповідно до номенклатури справ в Оргкомітеті I туру Конкурсу. Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями I туру, направляються до оргкомітетів II туру Конкурсу не пізніше 30 квітня на адресу Головдержслужби України.

IV. Нагородження та заохочення переможців Конкурсу

Після проведення Конкурсу Організаційний комітет шляхом простого голосування визначає переможців та лауреатів. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються грамотами Укравтодору.

Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються: за друге, третє та четверте місця - подяками Голови Укравтодору.

Переможці та лауреати Конкурсу:

- рекомендуються для проходження стажування на зайняття вищої посади;

- рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в Укравтодорі.

Результати Конкурсу розміщуються на веб-сайті Укравтодору.

Переможці Конкурсу за поданням Оргкомітету з проведення Конкурсу беруть участь у другому турі, що організовується Головним управлінням державної служби України.

V. Номінації Конкурсу

Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

- "Кращий керівник" (у конкурсі беруть участь керівники структурних підрозділів Укравтодору: департаментів, управлінь, відділів, секторів);

- "Кращий спеціаліст" (у конкурсі беруть участь провідні та головні спеціалісти).

Для номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

для номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

 

Голова Організаційного комітету 

М. Підмогильний 

 

Додаток 1 

Зразок заяви 

Голові Оргкомітету з проведення I туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"
Підмогильному М. В.
П. І. Б. претендента та займана посада 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у I турі Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

З Порядком проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державній службі автомобільних доріг України у 2011 році ознайомлений(а).

До заяви додаю:

1. Копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

2. Подання керівника структурного підрозділу.

3. Біографічну довідку.

 Можуть долучатись інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

Дата 

(підпис) 

 

Додаток 2 

Зразок подання 

Голові Організаційного комітету
I туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу
"Кращий державний службовець"
Підмогильному М. В.


       (посада керівника структурного підрозділу)


                   (прізвище, ім'я та по батькові) 

Про участь Клименко Н. Б.
у I турі щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець"

Клименко Н. Б. працює на посаді ___________. За період роботи зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим, компетентним спеціалістом. Творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв'язувати поставлені завдання. Ним внесено ряд пропозицій щодо оптимізації діяльності структурного підрозділу (наводиться перелік).

Клименко Н. Б. розроблені (перелік документів, звітів та інше). Клименко Н. Б. постійно працює над підвищенням професійного та фахового рівня. Він є активним учасником громадського життя колективу (привести приклади участі у громадському житті колективу).

За досягнуті успіхи в роботі нагороджений (назва нагороди, заохочення).

Колектив та керівництво (назва структурного підрозділу) підтримує кандидатуру Клименко Н. Б. для участі в I турі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Посада 

(підпис) 

Ініціали, прізвище 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Голова профспілкового комітету 

 

 

_______ П. І. Б.
           (підпис) 

 

 

"___" ___________ 2011 року 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали