СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2011 р. N 1370-р

Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки у місті Севастополь

З метою виконання Указу Президента України від 02.09.2011 N 898/2011 "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки" та підвищення ефективності функціонування загальнодержавної системи боротьби з терористичною діяльністю, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення охорони та безпеки об'єктів можливих терористичних посягань, поглиблення взаємодії із спеціальними службами і правоохоронними органами з питань боротьби з тероризмом

1. Затвердити План заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки у місті Севастополь (додається).

2. Покласти координацію роботи з виконання Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки у місті Севастополь на сектор з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи апарату міської державної адміністрації (Сидоренко Д. М.).

3. Районним державним адміністраціям у м. Севастополь (Рубанов Ф. Ф., Сердюк О. М., Сальніков В. М., Сисуєв П. М.):

3.1. До 30.12.2011 розробити та затвердити плани заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки відповідних районних державних адміністрацій м. Севастополя.

3.2. Щомісячно до 10 числа надавати інформацію про виконання планів заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки до сектору з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи міської державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Савенкова С. В.

 

Голова

В. Г. Яцуба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
29.12.2011 N 1370-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки у місті Севастополь відповідно Указу Президента України від 02.09.2011 N 898/2011

N
з/п

Пропозиції плану заходів з протидії тероризму

на 2011 - 2013 роки

Відповідальні виконавці згідно плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки

Термін виконання згідно плану з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки

Заходи Севастопольської міської державної адміністрації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

П. 2. Активізувати роботу з виконання завдань, пов'язаних із здійсненням антитерористичних заходів у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство інфраструктури України, Служба зовнішньої розвідки України, місцеві органи виконавчої влади

2011 - 2012 роки

Вжиті заходів щодо активізації виконання антитерористичних завдань у місті Севастополі у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2011 - 2012 роки

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації

2.

П. 10. Проводити інформаційно-роз'яснювальну та профілактичну роботу серед населення (в тому числі в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах), спрямовану на несприйняття терористичної діяльності в усіх її формах і проявах.

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Спланувати заходи, які спрямовані на проведення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи серед населення (в тому числі в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах) щодо несприйняття терористичної діяльності в усіх її формах і проявах.

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації,
Управління освіти і науки міської державної адміністрації,
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

3.

П. 11. Проводити просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту, в тому числі у разі виявлення підозрілих предметів, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту, а також у випадку одержання інформації про загрозу його вчинення.

Служба безпеки України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Спланувати та проводити просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення м. Севастополь до дій в умовах вчинення терористичного акту, в тому числі у разі виявлення підозрілих предметів, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту, а також у випадку одержання інформації про загрозу його вчинення.

Постійно

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації,
Управління освіти і науки міської державної адміністрації,
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

4.

П. 12. Інформувати систематично громадськість про результати антитерористичної діяльності, розміщувати в засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом.

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Систематично інформувати громадськість м. Севастополь про результати антитерористичної діяльності, розміщувати в місцевих засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом

Постійно

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації,
Управління освіти і науки міської державної адміністрації,
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

5.

П. 15. Здійснювати додаткові організаційні заходи щодо забезпечення належного рівня безпеки та здійснення контролю в місцях масового перебування людей (дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади, лікарні, заклади культури та спорту тощо), зупинках транспорту загального користування.

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Служба безпеки України, Державна інспекція ядерного регулювання України, місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Спланувати та здійснювати додаткові організаційні заходи щодо забезпечення належного рівня безпеки та здійснення контролю в місцях масового перебування людей (дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади, лікарні, заклади культури та спорту тощо), зупинках транспорту загального користування.

Постійно

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації,
Управління освіти і науки міської державної адміністрації,
Головне управління ЖКГ міської державної адміністрації,
Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації,
Управління культури і туризму міської державної адміністрації,
Відділ транспорту та зв'язку міської державної адміністрації,
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації.

6.

П. 31. Вживати заходів щодо забезпечення належного рівня захисту об'єктів можливих терористичних посягань шляхом модернізації існуючих або впровадження сучасних технічних засобів, а також щодо підвищення рівня охорони:
приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вузлів зв'язку, об'єктів теле- та радіокомпаній;
об'єктів життєзабезпечення (станції водо-, газо-, тепло- та електропостачання, очисні споруди);
об'єктів національної транспортної системи (аеропорти та повітряні судна; морські (річкові) порти та судна, поромні переправи; залізничні вузли та вокзали, поїзди; метрополітен; автовокзали) і магістральних трубопроводів (компресорні та перекачувальні станції магістральних газо-, нафто- та продуктопроводів);
особливо важливих об'єктів електроенергетики (атомні електростанції, гідро- і теплоелектростанції);
об'єктів підвищеної небезпеки (підприємства і установи, які виробляють, зберігають та використовують ядерні матеріали, радіаційно і хімічно небезпечні, вибухонебезпечні речовини та їх компоненти, зберігають небезпечні біологічні агенти та/або провадять з ними діяльність; гідротехнічні споруди (шлюзи, греблі, дамби); потенційно небезпечні об'єкти Збройних Сил України (склади озброєння, арсенали, військові бази тощо); нафтобази та склади пально-мастильних матеріалів, нафтопереробні підприємства);
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав на території України.

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Державна інспекція ядерного регулювання України, Державна пенітенціарна служба України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Управління державної охорони України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Вживати заходів щодо забезпечення належного рівня захисту об'єктів можливих терористичних посягань шляхом модернізації існуючих або впровадження сучасних технічних засобів, а також підвищення рівня охорони:
приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вузлів зв'язку, об'єктів теле- та радіокомпаній; об'єктів життєзабезпечення (станції водо-, газо-, тепло- та електропостачання, очисні споруди);
об'єктів міської транспортної системи;
особливо важливих об'єктів електроенергетики;
об'єктів підвищеної небезпеки (відповідно до затвердженого переліку
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації).

Постійно

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи міської державної адміністрації,
Управління освіти та науки міської державної адміністрації,
Головне управління ЖКГ міської державної адміністрації,
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації,
Відділ транспорту та зв'язку міської державної адміністрації.

 

Завідувач сектору запобігання
та протидії корупції, взаємодії
з правоохоронними
органами і оборонної роботи

Д. М. Сидоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали