КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 лютого 2012 р. N 119-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Затвердити план заходів з реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені відповідальними за здійснення заходів, передбачених планом заходів, Донецькій, Київській, Львівській і Харківській обласним, Київській міській держадміністраціям:

за погодженням з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів затвердити у місячний строк галузеві і регіональні деталізовані плани заходів відповідно до завдань, визначених планом заходів;

надсилати зазначеному Агентству щомісяця до 15 числа за встановленою ним формою інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України;

здійснення заходів, передбачених планом заходів, забезпечити в межах бюджетних призначень, установлених у Державному бюджеті України на 2012 рік (Закон N 4282-VI), місцевих бюджетах, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2012 р. N 119-р

ПЛАН
заходів з реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Найменування заходу

Строк виконання у 2012 році

Відповідальні за виконання

Нормативно-правове забезпечення

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку взаємодії уповноваженого органу з питань цивільної авіації з правоохоронними органами"

до 1 березня

Мінінфраструктури

2. Розробити та затвердити порядок взаємодії МНС, МВС і МОЗ під час здійснення заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат)

до 15 травня

МНС, МВС, МОЗ

Забезпечення громадської безпеки

3. Забезпечити здійснення заходів із запобігання вчиненню правопорушень у громадських місцях і місцях проживання учасників та гостей чемпіонату

до 15 липня

МВС

4. Передбачити заходи щодо взаємодії правоохоронних органів з недержавними охоронними структурами для забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 1 березня

МВС, за згодою - СБУ і УДО

5. Удосконалити роботу слідчо-оперативних груп органів внутрішніх справ, покращити їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення

до 1 травня

МВС

6. Розробити та здійснити заходи щодо подальшого удосконалення діяльності Національного футбольного інформаційного пункту МВС

до 1 березня

- " -

7. Забезпечити протидію транснаціональній злочинності, пов'язаній з торгівлею людьми та нелегальною міграцією

до 15 липня

МВС, ДМС, СБУ (за згодою)

8. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях перебування вболівальників різних команд на основі оцінки ризиків, зокрема навколо спортивних споруд, тренувальних центрів, фан-зон, інших зон для вболівальників

- " -

МВС

9. Провести підготовку особового складу підрозділів МВС до роботи з вболівальниками та іноземними туристами в умовах підвищеного ризику торгівлі людьми та нелегальної міграції під час чемпіонату

до 1 червня

- " -

10. Проводити відповідно до компетенції постійний аналіз ризиків та загрози безпечному проведенню чемпіонату, забезпечити здійснення заходів, необхідних для недопущення їх виникнення або мінімізації

до 15 липня

МВС, МНС, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінінфраструктури, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, Держтехногенбезпеки,
за згодою - СБУ, Служба зовнішньої розвідки, УДО

11. Затвердити та виконати під час проведення чемпіонату план заходів із забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

до 1 березня

УДО (за згодою)

12. Розробити план спільних дій із забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

до 1 квітня

УДО (за згодою), МВС

13. Забезпечити ефективну взаємодію у питанні організації заходів щодо забезпечення безпеки і правопорядку під час чемпіонату

до 15 липня

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними за виконання цього плану заходів, за згодою - СБУ, УДО, Служба зовнішньої розвідки за участю Міжвідомчого та регіональних координаційних штабів з питань безпеки та правопорядку

14. Забезпечити діяльність штабів з питань безпеки і правопорядку, утворених на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

- " -

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

15. Затвердити та виконати відомчі плани з проведення навчань із забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 1 червня

МВС, МНС, МОЗ, УДО (за згодою)

16. Забезпечити проведення міжвідомчих навчань із забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

- " -

- " -

Забезпечення техногенної безпеки

17. Надати методичну допомогу в улаштуванні систем протипожежного захисту, раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення на потенційно-небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки, до зони ураження яких потрапляють об'єкти, задіяні в обслуговуванні чемпіонату

до 15 травня

Держтехногенбезпеки, МНС

18. Забезпечити державний нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки під час експлуатації об'єктів, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 15 липня

МНС, Держтехногенбезпеки

19. Взяти участь у розробленні операторами спортивних споруд положень, інструкцій з пожежної безпеки, порядку евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації на спортивних спорудах, на яких проводитимуться матчі чемпіонату

до 1 червня

- " -

20. Провести роботу із запобігання виникненню пожеж, інших надзвичайних ситуацій на спортивних спорудах та прилеглій до них території, забезпечення швидкої ліквідації наслідків таких ситуацій у разі їх виникнення під час чемпіонату

до 15 липня

Держтехногенбезпеки, МНС

21. Провести спільні оперативно-технічні обстеження приміщень спортивних споруд безпосередньо перед проведенням футбольних матчів

до 2 липня

Держтехногенбезпеки, УДО, МВС, СБУ (за згодою)

22. Провести перевірки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, до зони ураження яких потрапляють об'єкти, задіяні в обслуговуванні чемпіонату

до 30 травня

МНС, Держтехногенбезпеки

23. Визначити обсяг потреби у сучасному обладнанні та засобах для радіаційного, хімічного, бактеріологічного і ядерного контролю

до 15 березня

МНС, Держатомрегулювання, Мінприроди, МОЗ, Держсанепідслужба, Адміністрація Держприкордонслужби

24. Провести відбір фахівців та забезпечити їх професійну підготовку для роботи із засобами технічного контролю та виявлення небезпечних речовин

до 25 травня

Держатомрегулювання, МНС, Мінприроди, МОЗ

25. Визначити місця для облаштування пунктів спеціальної обробки (деконтамінації) поблизу спортивних споруд, у фан-зонах та на інших об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату в приймаючих містах

до 1 березня

МНС, МОЗ, Держсанепідслужба, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

26. Розробити та затвердити плани реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 1 квітня

МНС, МОЗ, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

27. Провести навчання щодо реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, відповідно до затверджених планів реагування

до 1 травня

МНС, МОЗ, МВС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

28. Проаналізувати державні та територіальні плани реагування на надзвичайні ситуації та внести у разі потреби до них зміни

до 1 квітня

МНС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

29. Провести навчання працівників територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації відповідно до затверджених планів

до 1 травня

МНС, МОЗ, МВС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

30. Рекомендувати власникам об'єктів, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, провести тренування з евакуації осіб та взяти в них участь

до 1 травня

МНС

31. Надати власникам об'єктів, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, рекомендації щодо удосконалення планів евакуації осіб, які можуть потрапити до прогнозованої зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки

до 1 квітня

МНС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

32. Розробити плани взаємодії з облдержадміністраціями сусідніх областей, у яких передбачити залучення відповідних сил та засобів на період проведення заходів чемпіонату для підвищення рівня цивільного захисту у визначених регіонах

- " -

МНС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

33. Проаналізувати стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту об'єктів, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, що перебувають у прогнозованій зоні хімічного забруднення

до 1 травня

МНС, Держтехногенбезпеки

Забезпечення безпеки та правопорядку на спортивних спорудах

34. Надати методичну допомогу операторам спортивних споруд щодо розроблення плану проведення перевірки системи управління такими спорудами з урахуванням вимог безпеки

до 1 березня

Укрєвроінфрапроект, МВС, МНС, МОЗ

35. Взяти участь у проведенні тестування планів евакуації із спортивних споруд осіб, які потребують медичної допомоги

до 1 травня

МНС, МВС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МОЗ

36. Надати методичну допомогу операторам спортивних споруд щодо здійснення заходів із запобігання порушенню правил поведінки під час проведення чемпіонату

до 1 березня

Укрєвроінфрапроект, МВС, МНС

37. Забезпечити безперешкодний доступ до спортивних споруд і прилеглої до них території осіб з обмеженими фізичними можливостями

до 15 липня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

38. Організувати контроль за виконанням графіків підготовки стюардів для спортивних споруд у приймаючих містах

до 1 березня

Укрєвроінфрапроект

39. Узяти участь у розробленні операторами спортивних споруд стратегій безпеки спортивних споруд у приймаючих містах

до 1 червня

МВС, МНС, МОЗ, Держтехногенбезпеки

40. Надати методичну допомогу операторам спортивних споруд щодо створення та належного функціонування служб безпеки спортивних споруд

до 1 березня

Укрєвроінфрапроект

Інформаційне забезпечення

41. Забезпечити інформування іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають в Україну, про заходи з протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції

до 15 липня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС, ДМС

42. Забезпечити в межах компетенції інформування громадськості про заходи щодо забезпечення безпеки і правопорядку, в тому числі про порядок надання медичної допомоги та запобігання виникненню інфекційних, паразитарних захворювань і харчових отруєнь під час чемпіонату

до 15 липня

МВС, МНС, МОЗ, за згодою - СБУ, УДО, Укрєвроінфрапроект

43. Забезпечити створення та розміщення (розповсюдження) інформації з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, рятувальної справи, а також про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та поведінки на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, в тому числі англійською мовою

- " -

МНС, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

44. Інформувати громадськість про ризики активізації злочинної діяльності, зокрема у фан-зонах

- " -

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МВС, УДО (за згодою), МОЗ

45. Забезпечити розміщення необхідних інформаційних матеріалів для вболівальників та відвідувачів чемпіонату у визначених пунктах пропуску через державний кордон

до 15 травня

Мінінфраструктури, Держмитслужба

46. Забезпечити взаємодію державних органів із засобами масової інформації з метою проведення на належному рівні інформаційних заходів

до 15 липня

Держкомтелерадіо, МВС, МНС, МОЗ, Держтехногенбезпеки, Укрєвроінфрапроект, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

47. Визначити посадових осіб, відповідальних за взаємодію з громадськістю з питань підготовки та проведення чемпіонату

до 1 березня

МВС, МНС, СБУ (за згодою), МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

48. Надати органам місцевого самоврядування приймаючих міст рекомендації щодо визначення посадових осіб, відповідальних за взаємодію з громадськістю з питань підготовки та проведення чемпіонату

- " -

Укрєвроінфрапроект

49. Надати методичну допомогу операторам спортивних споруд щодо приведення рівня захисту інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах життєзабезпечення управління стадіонів у відповідність з вимогами УЄФА та національного законодавства

до 1 квітня

Держспецзв'язку, Укрєвроінфрапроект

50. Забезпечити цілодобове приймання і ведення обліку звернень та скарг туристів, у тому числі іноземних, надання необхідної туристичної інформації, виклик допомоги

до 15 липня

Держтуризмкурорт, Укрєвроінфрапроект

Антитерористичні заходи

51. Підвищити рівень здійснення заходів щодо визначення потенційної загрози вчинення терористичних актів у приймаючих містах під час чемпіонату

до 15 липня

за згодою - СБУ, СЗР, МВС

52. Розробити рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов вчинення терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою

до 1 березня

СБУ (за згодою)

53. Провести командно-штабні (тактико-спеціальні) навчання з антитерористичної тематики

до 1 червня

СБУ (за згодою), Міноборони, МНС, Мінінфраструктури, МВС

54. Вивчити відповідно до компетенції можливість взаємодії відомчих систем радіозв'язку під час здійснення заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату

- " -

МВС, за згодою - СБУ і УДО, МНС, МОЗ, Укрєвроінфрапроект

55. Провести цільові інструктажі з поїзними та локомотивними бригадами, працівниками вокзалів приймаючих міст та обласних центрів, щодо порядку дій у разі виникнення загрози терористичного акту та виявлення фактів перевезення пасажирами небезпечних хімічних, радіоактивних та інших небезпечних речовин

- " -

Укрзалізниця, Мінінфраструктури

Медичне забезпечення

56. Розробити плани медичного забезпечення та реагування відповідно до Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 563 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 41, ст. 1379)

до 1 березня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МОЗ, МНС, МВС

57. Затвердити та провести тестування планів медичного забезпечення та медичного реагування (у взаємодії з екстреними службами) у фан-зонах, аеропортах, автовокзалах, метрополітені, базових таборах для команд, тренувальних, трансферних майданчиках та трансферних готелях для команд - учасниць чемпіонату, штаб-квартирах УЄФА, акредитаційних і медіа-центрах, буферних зонах, на залізниці та автомобільних дорогах міжнародного сполучення

до 1 травня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МОЗ

58. Забезпечити проведення медичного сортування постраждалих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі під час госпіталізації постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, в приймаючих містах

до 1 березня

МОЗ, МНС, МВС

59. Розробити та затвердити облікову статистичну форму "Картка медичного сортування"

- " -

МОЗ

60. Розробити та затвердити тимчасові форми документації, що застосовуватимуться для медичного обслуговування на спортивних спорудах та у фан-зонах під час проведення чемпіонату

- " -

- " -

61. Визначити функції осіб, що відповідають за медичне обслуговування цільових груп УЄФА на рівні приймаючого міста та спортивної споруди

- " -

- " -

62. Визначити в межах повноважень функції медичного працівника, що забезпечує безпосередній зв'язок з футбольними командами - учасницями чемпіонату

до 1 березня

МОЗ

63. Залучити студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ, які на належному рівні володіють іноземними мовами, до волонтерської та практичної роботи з медичного забезпечення учасників та гостей чемпіонату

до 15 липня

МОЗ, МОНмолодьспорт

64. Надати методичну допомогу операторам спортивних споруд та фан-зон щодо утворення мобільних медичних груп у приймаючих містах

до 1 квітня

МОЗ

65. Передбачити особливості роботи медичних пунктів на спортивних спорудах та у фан-зонах під час проведення чемпіонату та контроль за забезпеченням їх належного функціонування

до 1 червня

- " -

66. Забезпечити чергування бригад швидкої медичної допомоги на спортивних спорудах та у фан-зонах, а також у разі потреби на інших об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 15 липня

- " -

67. Забезпечити готовність підрозділів медицини катастроф (мобільних госпіталів) для спортивних споруд та фан-зон на випадок виникнення надзвичайної ситуації

- " -

МОЗ, МНС

68. Забезпечити готовність визначених закладів охорони здоров'я до медичного обслуговування цільових груп УЄФА, надання медичної допомоги, в тому числі постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації

до 1 травня

МОЗ, Міноборони, Мінінфраструктури

69. Затвердити та виконати план забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

до 15 липня

МОЗ, Держсанепідслужба

70. Провести тренування та/або навчання працівників медичних служб і закладів охорони здоров'я на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 1 червня

МОЗ, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні держадміністрації, Мінінфраструктури

71. Провести перевірки щодо дотримання вимог санітарного законодавства на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату

до 15 липня

Держсанепідслужба, МОЗ

72. Налагодити співпрацю із Всесвітньою організацією охорони здоров'я з питань організації медичного забезпечення та санітарно-епідемічного благополуччя у зв'язку з підготовкою та проведенням чемпіонату

- " -

МОЗ, Держсанепідслужба

73. Взяти участь у розробленні порядку надання медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації на спортивних спорудах, на яких проводитимуться матчі чемпіонату

до 1 червня

МОЗ

Забезпечення безпеки та правопорядку під час перетинання державного кордону

74. Розробити план спільних заходів щодо реагування на протиправні дії під час перетинання вболівальниками, гостями чемпіонату та іншими особами державного кордону в пунктах пропуску

до 1 травня

Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС

75. Провести спільні навчальні заняття і практичні навчання з метою забезпечення безпеки та правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон

до 1 травня

Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС, Державіаслужба

76. Забезпечити на основі результатів аналізу ризиків обмін інформацією про загрозу вчинення правопорушень у пунктах пропуску через державний кордон

до 15 липня

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ (за згодою), Держмитслужба, обласні держадміністрації, Державіаслужба

77. Забезпечити готовність до дій чергових сил, мобільних груп та резервних підрозділів у разі виникнення проблемних та/або кризових ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон та на ділянках державного кордону в районах їх функціонування під час проведення чемпіонату

- " -

Адміністрація Держприкордонслужби, МНС, МВС, МОЗ, Держсанепідслужба

78. Утворити оперативні групи в регіональних управліннях та органах охорони державного кордону на час проведення чемпіонату

до 1 травня

Адміністрація Держприкордонслужби

79. Забезпечити професійну та спеціальну підготовку персоналу підрозділів охорони державного кордону для несення служби під час проведення чемпіонату

- " -

- " -

80. Підготувати та провести міжнародні тренінги з практичної апробації моделей здійснення пропускних операцій і вироблення єдиного підходу до їх застосування під час проведення чемпіонату в пунктах пропуску через державний кордон за результатами моделювання можливих ситуацій

до 1 квітня

- " -

81. Провести перевірку практичного застосування тимчасових технологічних схем пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів у пунктах пропуску, які будуть використовуватися під час проведення чемпіонату

до 1 червня

Адміністрація Держприкордонслужби, Державіаслужба

82. Забезпечити належне медичне обслуговування та надання екстреної медичної допомоги особам, що перетинають кордон у пунктах пропуску

до 15 липня

МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні держадміністрації

Забезпечення безпеки та правопорядку на об'єктах транспортного сполучення

83. Запровадити систему відеоспостереження за автомобільними дорогами, залізничними вокзалами, автовокзалами, автостанціями та аеропортами, що забезпечують сполучення між об'єктами, які задіяні в обслуговуванні чемпіонату, та забезпечити її стабільну роботу

до 15 травня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МВС, Мінінфраструктури, Державіаслужба

84. Взяти участь у розробленні та виконанні плану взаємодії у контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств служб авіаційної безпеки з підрозділами інших органів, що забезпечують виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації

до 15 березня

Державіаслужба, МВС, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), МНС, Держмитслужба

85. Сформувати систему управління рухом вболівальників та гостей чемпіонату в приймаючих містах

до 1 березня

Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МВС, Мінінфраструктури, Укрєвроінфрапроект

86. Привести в належний експлуатаційний стан знаки сервісу та інформаційно-вказівні знаки, забезпечити дублювання написів на інформаційно-вказівних знаках англійською мовою

до 1 травня

Укравтодор, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні держадміністрації

87. Передбачити додаткові заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення чемпіонату

до 15 липня

МВС, Мінінфраструктури, Донецька, Київська, Львівська, Харківська облдержадміністрації

88. Забезпечити в межах компетенції приведення у належний експлуатаційний стан майданчиків для відпочинку та інших об'єктів дорожнього сервісу

до 1 травня

Укравтодор, Мінінфраструктури, Донецька, Київська, Львівська, Харківська облдержадміністрації, МВС

89. Обмежити обсяг перевезення небезпечних вантажів залізничним і автомобільним транспортом через приймаючі міста

з 8 червня до 15 липня

Мінінфраструктури, МНС, МВС, Укрзалізниця, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

90. Забезпечити з урахуванням особливостей чемпіонату оперативне здійснення невідкладних заходів на місці дорожньо-транспортної пригоди, зокрема евакуацію постраждалих осіб та надання їм першої невідкладної допомоги

до 15 липня

МВС, МНС, МОЗ

Забезпечення безпеки повітряного простору

91. Затвердити та виконати план протиповітряної оборони районів проведення чемпіонату

до 1 березня

Міноборони

92. Затвердити та виконати план організації обміну інформацією про повітряну обстановку між командними пунктами, підрозділами Збройних Сил України та органами, підрозділами Держприкордонслужби в період проведення чемпіонату

- " -

Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби

93. Затвердити план основних заходів щодо підготовки об'єктів обслуговування повітряного руху державним підприємством "Украерорух"

до 1 березня

державне підприємство "Украерорух", Мінінфраструктури

94. Передбачити додаткові заходи з метою запобігання та припинення протиправних дій у сфері цивільної авіації

до 15 липня

Державіаслужба, МВС

95. Провести міжвідомчі тренування з питань захисту повітряного простору України під час проведення чемпіонату

до 30 травня

Міноборони, СБУ (за згодою), МВС, Державіаслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МНС, МОЗ, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації

Міжнародна діяльність

96. Вивчити досвід роботи відповідних органів інших держав з питань безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення футбольних чемпіонатів та забезпечити його врахування під час проведення чемпіонату

до 15 липня

за згодою - Служба зовнішньої розвідки і СБУ, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МНС, МОЗ, МЗС

97. Забезпечити міжнародне співробітництво з правоохоронними органами держав - учасниць чемпіонату, сусідніх і транзитних держав, міжнародних організацій правоохоронних органів

- " -

МВС, МЗС, за згодою - УДО і СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби

98. Провести в м. Києві Міжнародну погоджувальну конференцію з питань забезпечення безпеки під час чемпіонату

до 1 березня

МВС, Укрєвроінфрапроект

99. Утворити Міжнародний центр поліцейського співробітництва

до 15 травня

МВС

100. Забезпечити відповідно до компетенції діяльність Міжнародного центру поліцейського співробітництва під час проведення чемпіонату у взаємодії з Міжвідомчим координаційним штабом з питань безпеки та правопорядку і Координаційним центром з питань забезпечення функціонування транспорту та управління дорожнім рухом

до 15 липня

МВС, Мінінфраструктури, Укрєвроінфрапроект

101. Забезпечити відповідно до законодавства обмін інформацією з правоохоронними органами держав, команди яких візьмуть участь у чемпіонаті, зокрема про осіб, які вчиняють правопорушення під час спортивних заходів

- " -

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), МЗС

102. Забезпечити міжнародну взаємодію у сфері боротьби з тероризмом для запобігання, протидії та мінімізації наслідків терористичних проявів під час підготовки і проведення чемпіонату

- " -

СБУ (за згодою)

103. Активізувати роботу постійних міжурядових робочих груп з питань координації заходів із забезпечення безпеки під час чемпіонату, зокрема медичного обслуговування, організації міжнародного комунікаційного сполучення та з питань співробітництва в галузі інформації та телекомунікації, утворених в межах Українсько-Польського комітету у справах підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012

до 1 березня

Укрєвроінфрапроект, МОЗ, Держспецзв'язку

104. Організувати роботу штабу забезпечення міжнародної взаємодії та координації заходів безпеки під час підготовки і проведення чемпіонату

до 15 липня

СБУ (за згодою)

Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення

105. Забезпечити суддів із складу місцевих загальних судів у приймаючих містах, визначених відповідальними за розгляд справ стосовно футбольних уболівальників, які порушили правопорядок під час проведення матчів чемпіонату, для забезпечення швидкого судового розгляду та оперативного прийняття відповідних рішень

до 15 липня

ДСА (за згодою), МВС, ДПтС, Адміністрація Держприкордонслужби

106. Забезпечити реалізацію передбачених законодавством особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені в період проведення чемпіонату, а також здійснення примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень

- " -

ДСА (за згодою), МВС, ДПтС, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби

Інші заходи

107. Оптимізувати графіки відпусток співробітників на період проведення чемпіонату

до 20 лютого

Укрєвроінфрапроект, МВС, за згодою - СБУ і УДО, МНС, МОЗ, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, Держтехногенбезпеки

108. Затвердити відповідно до компетенції розрахунки кількісного складу працівників державних органів, медичних працівників та волонтерів, які залучатимуться до здійснення заходів у тренувальних центрах, фан-зонах, інших зонах для вболівальників та інших пов'язаних із чемпіонатом заходів, що включають прес-центр і представницькі зони разом з прилеглою територією, під час проведення чемпіонату

до 1 травня

МВС, МНС, МОЗ, МОНмолодьспорт, СБУ (за згодою), Мінінфраструктури, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, Держтехногенбезпеки

109. Провести навчання з метою вивчення іноземної мови особами, що братимуть участь у заходах із забезпечення безпеки і правопорядку під час проведення чемпіонату

до 1 червня

МВС, МНС, МОЗ, УДО (за згодою), Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МОНмолодьспорт, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба

110. Забезпечити взаємодію з офіційними інформаційно-консультативними пунктами в приймаючих містах, утворених відповідно до вимог УЄФА

до 15 липня

Держмолодьспорт, МВС, МНС, МОЗ, Донецька, Київська, Львівська, Харківська обласні, Київська міська держадміністрації, МЗС

111. Розробити та здійснити заходи щодо запобігання і протидії незаконному використанню прав інтелектуальної власності

- " -

МВС, МОНмолодьспорт

112. Вжити заходів до недопущення незаконного продажу квитків на матчі чемпіонату

до 1 липня

МВС

113. Вжити заходів до залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення чемпіонату

до 15 липня

Укрєвроінфрапроект, МВС, СБУ, МНС, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали