СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.01.2012 р. N 11-р

Про затвердження плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року у м. Севастополь

З метою забезпечення своєчасного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057)

1. Затвердити план заходів з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року у м. Севастополь, що додається.

2. Районним державним адміністраціям (Рубанов Ф. Ф., Сердюк О. М., Сальніков В. М., Сисуєв П. М.), Управлінню економіки (Ахтемов Е. К.), Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу (Косенко Н. А.), Управлінню праці та соціального захисту населення (Колтунова О. М.), Управлінню освіти та науки (Заєць І. М.), Управлінню охорони здоров'я (Пологов В. І.), Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту (Тимченко А. Г.), Службі у справах дітей (Грицько Л. О. Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольському міському центру зайнятості (Ільченко В. М.):

2.1. Забезпечити виконання плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року у м. Севастополь (далі - План).

2.2. Щокварталу до 7 числа місяця, що настає за звітним, надавати Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації інформацію про стан виконання Плану для узагальнення та подання Міністерству соціальної політики України.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним, надавати до Міністерства соціальної політики України узагальнену інформацію про хід виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року у м. Севастополь.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Живодуєва С. О.

 

Голова

В. Г. Яцуба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
13.01.2012 N 11-р

ПЛАН
заходів щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) у м. Севастополь

N
з/п

Зміст плану заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 (Постанова N 1057)

Відповідальні виконавці згідно з планом заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 (Постанова N 1057)

Термін виконання згідно з планом заходів, роки

Заходи Севастопольської міської державної адміністрації на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 (Постанова N 1057)

Термін виконання, роки

Відповідальні виконавці

5.

Створення мережі бізнес - інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів

Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

1. Просування інноваційних моделей ведення господарства в підприємницьке середовище шляхом проведення конференцій, семінарів, тренінгів щодо створення виробничо-територіальних систем кластерного типу

IV квартал 2011 - 2015

Управління економіки міської державної адміністрації

Створення бізнес-ікубатора згідно з Програмою сталого соціально - економічного, екологічного та культурного розвитку міста Севастополь на період до 2015 року

2012 - 2014

10.

Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

2. Сприяння створенню та розвитку містоутворюючих підприємств

IV квартал 2011 - 2015

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу міської державної адміністрації, Управління економіки міської державної адміністрації

14.

Організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

3. Організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

IV квартал 2011 - 2015

Управління освіти і науки міської державної адміністрації, Управління економіки міської державної адміністрації

18.

Зниження рівня безробіття серед сільського населення

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

4. Зниження рівня безробіття серед сільського населення шляхом:
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці; працевлаштування на дотаційні робочі місця;
підтримки підприємницьких ініціатив безробітних, які мешкають у сільський місцевості

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Севастопольський міський центр зайнятості
Балаклавська та Нахімовська районні державні адміністрації

5.

24. Проведення постійної інформаційної компанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

5. Проведення постійної інформаційної компанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації

28.

Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

IV квартал 2011 - 2015

6. Сприяти працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

IV квартал 2011 - 2015

Севастопольський міський центр зайнятості,
Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації

31.

Мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

7. Сприяти мінімізації негативних наслідків зовнішньої трудової міграції шляхом:
поширення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо умов та наслідків нелегальної трудової діяльності;
організації соціальної та професійної адаптації трудових мігрантів, які звертаються до міської служби зайнятості;
здійснення контролю у сфері використання праці іноземців та осіб без громадянства

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації,
Севастопольський міський центр зайнятості

35.

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати

Мінсоцполітики, центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

8. Забезпечення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та недопущенням виникнення заборгованості з її виплати

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації

37.

Створення та забезпечення діяльності міської та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, Мінсоцполітики

IV квартал 2011 - 2015

9. Забезпечення діяльності міської та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації

38.

Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

10. Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

IV квартал 2011 - 2015

Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації, Управління освіти і науки міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації

48.

Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

IV квартал 2011 - 2015

11. Надання пропозицій до Міністерства соціальної політики України стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації

54.

Запровадження комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

Мінсоцполітики, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

12. Надання пропозицій до проведення комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації

55.

55. Забезпечення досягнення рівня показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не менш як 80 відсотків

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

13. Забезпечення досягнення рівня показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не менш як 80 відсотків

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації

57.

Забезпечення функціонування мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб регіонів

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

14. Забезпечення функціонування мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб м. Севастополь

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації

58.

Забезпечення надання, зокрема, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновлені документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам звільненим з місць позбавлення волі

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

15. Забезпечення надання, зокрема, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновлені документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам звільненим з місць позбавлення волі

IV квартал 2011 - 2015

Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, Районні державні адміністрації, Севастопольський міський центр зайнятості, Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

59.

Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема, в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

16. Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема, в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

IV квартал 2011 - 2015

Районні державні адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації,

66.

Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінкультури, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

17. Надання пропозицій до проекту Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року

IV квартал 2011 -2012

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

67.

Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

18. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти

IV квартал 2011 - 2015

Управління освіти та науки міської державної адміністрації

68.

Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

19. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу) Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх до сімейних форм виховання

IV квартал 2011 - 2015

Служба у справах дітей міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації

69.

Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

20. Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

IV квартал 2011 - 2015

Служба у справах дітей міської державної адміністрації, Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації

70.

Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

21. Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

IV квартал 2011 - 2015

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської державної адміністрації, Служба у справах дітей міської державної адміністрації, Управління освіти та науки міської державної адміністрації

71.

Продовження роботи з розроблення державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

22. Дотримання державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги

IV квартал 2011 - 2015

Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

72.

Посилення контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

23. Посилення контролю за якістю медичної допомоги населенню міста Севастополь

IV квартал 2011 - 2015

Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

73.

Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

24. Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя

IV квартал 2011 - 2015

Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

74.

Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2015

25. Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини

IV квартал 2011 - 2015

Управління охорони здоров'я міської державної адміністрації

75.

Розроблення регіональної програми подолання та запобігання бідності

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

IV квартал 2011 - 2012

26. Розроблення регіональної програми подолання та запобігання бідності

2012

Управління праці та соціального захисту населення міської державної адміністрації

 

Заступник голови

С. О. Живодуєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали