МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.05.2011 р. N 147-р

Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року в Миколаївській області

Відповідно до статей 2, 16, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 330-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" (Розпорядження N 330-р):

1. Затвердити план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року в Миколаївській області (далі - план заходів), що додається.

2. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам затвердити відповідні заходи та забезпечити їх виконання.

3. Доручити головам райдержадміністрацій, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, запропонувати міським (міст обласного значення) головам, іншим виконавцям плану заходів, забезпечити:

3.1. Виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією метою у державному та місцевих бюджетах області на 2011 рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

3.2. Подання до 1 лютого 2012 року управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформації про стан виконання плану заходів;

3.3. Подання управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 10 травня 2011 року пропозицій до плану заходів з виконання у 2012 році в Миколаївській області Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року для узагальнення;

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Мельніченку) забезпечити підготовку:

4.1. Узагальненої інформації про стан виконання плану заходів Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України до 10 лютого 2012 року;

4.2. Узагальнених пропозицій стосовно виконання у 2012 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України до 15 травня 2011 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.05.2011 N 147-р

План заходів
з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року у Миколаївській області

I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя

1. Забезпечити рівний доступ всіх жінок незалежно від місця проживання та соціального статусу до високоякісних медичних послуг, що надаються вагітним, створення умов для безпечних пологів:

знизити у 2011 року рівень мертвонародженості на 4 відсотки;

збільшити у 2011 року питому вагу нормальних пологів;

забезпечити у 2011 року народження не менш як 50 відсотків дітей у закладах охорони здоров'я, що відповідають статусу "Лікарня - доброзичлива до дитини".

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

2. Створити безпечне та сприятливе середовище для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя:

сприяти досягненню до 2015 року рівня виключно грудного вигодовування не менш як 60 відсотків дітей віком до шести місяців;

знизити до 2016 року на дві третини рівень смертності дітей віком до п'яти років порівняно з 1990 роком;

забезпечити фахове консультування у пологових будинках батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

3. Підвищувати якість та розширювати обсяг медичних послуг, що надаються неповнолітнім дітям, знизити у 2011 році рівень смертності неповнолітніх дітей на 2 відсотки.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

4. Здійснювати заходи, спрямовані на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам, для чого знизити у 2011 році рівень смертності від вроджених вад розвитку дітей віком до одного року на 10 відсотків та дітей віком до 18 років - на 2 відсотки.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

5. Забезпечити у 2011 року проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

6. Проводити у закладах охорони здоров'я профілактичні заходи з метою інформування батьків про способи запобігання виникнення дефіциту йоду у дітей.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

II. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

1. Висвітлювати у ЗМІ проблеми профілактики ВІЛ-інфекції та формувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, сім'ї та молоді.

Протягом року.

2. Забезпечити розроблення, випуск та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ/СНІДу.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом року

3. Провести щорічний обласний конкурс, присвячений Міжнародному дню порозуміння з ВІЛ-інфікованими.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Грудень 2011 року.

4. Провести обласний конкурс, присвячений Всесвітньому дню здоров'я.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Травень 2011 року.

5. У рамках роботи мобільного консультативного пункту здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу з питань профілактики ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Обласний, районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом року.

III. Оздоровлення та відпочинок

1. Проводити заходи "Літо-2011" з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них.

УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Червень - серпень 2011 року.

IV. Освіта

1. Забезпечити контроль в установленому порядку за роботою навчальних закладів області, органів управління освітою щодо виконання Закону України "Про освіту" в частині забезпечення охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

2. Проводити щорічний моніторинг діяльності дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом року.

3. Сприяти впровадженню з 2011 року нового покоління вітчизняних, зокрема електронних, підручників, навчальних посібників, у тому числі для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), відповідно до сучасного рівня розвитку високих технологій.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

4. Сприяти впровадженню у навчально-виховний процес інформаційно-комп'ютерних технологій.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

5. Сприяти збільшенню кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти.

Управління освіти і науки облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

V. Захист прав дітей різних категорій

1. Виявляти дітей, які опинилися в несприятливих умовах через складні життєві обставини батьків, та забезпечувати захист їхніх прав.

Міські, районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом року.

2. Забезпечувати ведення банку даних сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом року.

3. Проводити конференції, семінари та інші заходи з питань підвищення престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічного розвитку та пріоритетних завдань демографічної політики.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

4. Проводити інформаційну-роз'яснювальну роботу серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними своїх обов'язків.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

5. Проведення заходів до Дня захисту дітей.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Червень 2011 року.

VI. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

1. Налагоджувати міжвідомчу взаємодію між суб'єктами соціальної роботи щодо здійснення роботи з сім'ями, що перебувають в складних життєвих обставинах.

Обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Постійно.

2. Своєчасно інспектувати сім'ї, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах, ініціювати розгляд справ на дорадчих органах на місцях з метою організації подальшої роботи.

Міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Постійно.

3. Здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Постійно.

4. Провести моніторинг міжвідомчої взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Постійно.

5. Надавати консультації з питань запобігання ранньому соціальному сирітству на базі консультативних пунктів при пологових будинках.

Обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Постійно.

6. Проводити спільні рейди "Діти вулиці" з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштовування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

7. Забезпечити облік дітей, які систематично самовільно залишають місця їх постійного проживання.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

8. Вживати заходів щодо встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, або повернення на виховання в сім'ю протягом двох місяців з дня виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

9. Провести Всеукраїнський захід "Урок" з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, а також виявлення дітей, які не розпочали заняття в навчальних закладах, та усунення причин і умов, що сприяли цьому.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Вересень 2011 року.

10. Провести захід "Ялинка" з метою забезпечення соціального та правового захисту дітей, запобігання вчиненню злочинів неповнолітніми особами і стосовно них, профілактики бездоглядності під час новорічних та різдвяних свят.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Грудень 2011 року.

VII. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечити функціонування та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти".

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

2. Розміщувати інформацію про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, у засобах масової інформації з метою активізації процесу усиновлення таких дітей громадянами України.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

3. Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом недопущення уповільнення темпів розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечити перевагу влаштування дітей до сімейних форм виховання над влаштуванням до інтернатних закладів.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

4. Забезпечити систему вчасного виявлення та юридичного оформлення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

5. Забезпечити пріоритетне влаштування дітей з притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сімейні форми виховання.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

6. Забезпечити влаштування не менш як 50 дітей у сім'ї усиновлювачів - громадян України.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

7. Забезпечити проведення заходів, присвячених Дню усиновлення.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Вересень 2011 року.

8. Провести для працівників служб у справах дітей тематичні короткотермінові курси підвищення кваліфікації.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за узгодженням).

Протягом року.

VIII. Захист дітей-інвалідів

1. Здійснювати соціальний супровід та надавати послуги дітям-інвалідам.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, сім'ї та молоді.

Постійно.

2. Надавати правову та необхідну соціальну допомогу дітям-інвалідам через мережу правових громадських приймалень, створених при управліннях праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

3. Створити соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови рівного доступу до здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

IX. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

1. Проведення профілактичних заходів серед населення області з метою попередження насильства в сім'ї.

Обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Протягом року

2. Надання соціальних послуг дітям, які постраждали від насильства в сім'ї.

Міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Постійно.

3. Надання соціальних послуг неповнолітнім, які звільнилися з виховних колоній.

Міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Протягом року.

4. Надання соціальних послуг неповнолітнім, які відбувають покарання в СІЗО N 20 м. Миколаїв.

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за узгодженням).

Протягом року.

5. Забезпечити проведення через засоби масової інформації інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

6. Проводити семінари, "круглі столи", конференції та інші заходи з питань запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім жорстокості та насильству.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

7. Проводити обласні, регіональні конференції, семінари, "круглі столи" та інші заходи з питань протидії торгівлі людьми.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

8. Ознайомлювати учнів на заняттях у загальноосвітніх навчальних закладах з актами законодавства з питань запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею з метою зменшення ризику потрапляння до сексуального та трудового рабства.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

9. Забезпечувати участь працівників освіти у семінарах, на засіданнях за "круглим столом", конференціях і тренінгах з питань протидії торгівлі людьми.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

X. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

1. Проводити в навчальних закладах інформаційно-роз'яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім'ї високих морально-етичних якостей в учнівської молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

2. Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах різноманітні виховні заходи з питань правової освіти.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

3. Сприяти збереженню та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, залучаючи до гурткової роботи підлітків з девіантною поведінкою.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом року.

4. Проводити бесіди з правових питань у рамках роботи мобільного консультативного пункту.

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом року.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали