ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2012 р. N 53

Про затвердження плану заходів з виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1336 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення стабільності цінової системи України"

Відповідно до статей 2, 13, 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1336 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення стабільності цінової системи України" (Постанова N 1336):

1. Затвердити план заходів з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1336 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення стабільності цінової системи України" (Постанова N 1336) (далі - план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - виконавцям плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів.

2.2. Подавати щокварталу, до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання плану заходів, якому узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації для інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
13.02.2012 N 53

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1336 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення стабільності цінової системи України" (Постанова N 1336) в області

N
п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Сприяння розвитку внутрішнього ринку шляхом:
- здійснення заходів щодо державного стимулювання та підтримки розвитку галузей економіки, що швидко дають високий мультиплікативний ефект (пожвавлення і адекватний розвиток суміжних галузей (виробництв);
- досягнення достатнього рівня внутрішнього кінцевого (споживчого) попиту на вітчизняну продукцію за рахунок реалізації виваженої соціальної політики;
- підтримки експорту продукції з високою часткою доданої вартості.

Головні управління економіки, агропромислового розвитку, промисловості та розвитку інфраструктури,
управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 року

2.

Забезпечення структурної перебудови економіки та розвитку високотехнологічних виробництв, зокрема:
агропромислового комплексу з метою підвищення рівня продовольчої безпеки шляхом стимулювання розвитку:
рослинництва для збільшення обсягів виробництва та оптимізації площ посівів сільськогосподарських культур;
- тваринництва для збільшення чисельності поголів'я та продуктивності худоби, а також продукції рибного господарства;
- інфраструктури аграрного ринку (елеватори, холодокомбінати, оптові ринки, комплекси для переробки і тривалого зберігання сільськогосподарської сировини та продовольства) для удосконалення біржової торгівлі та іншого ринкового механізму, підвищення рівня фінансової стійкості агропромислового комплексу;
- виробництва сільськогосподарської техніки та устаткування, збільшення шляхом стимулювання випуску конкурентоспроможних видів сільськогосподарської техніки та устаткування, удосконалення системи фінансової підтримки підприємств - виробників сільськогосподарської техніки через механізм здешевлення кредитів на закупівлю сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 року

- транспортної інфраструктури для підвищення швидкості та безпеки руху пасажирів і вантажів, зокрема автомобільних доріг, залізниць з використанням сучасних технологій;

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 року

- будівельної галузі, зокрема за рахунок збільшення обсягів будівництва доступного житла з удосконаленням системи цивільного кредитування на рівні ставки рефінансування Національного банку, підтримки спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури під час будівництва такого житла;

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 року

- власної мінерально-сировинної бази та видобутку корисних копалин, зокрема за рахунок збільшення обсягу геологорозвідувальних робіт та забезпечення видобутку природного газу, вугілля;
- альтернативної енергетики (промислове використання поновлюваних джерел енергії біомаси, сонця, води тощо) для здійснення заходів з енергозбереження, насамперед у комунальній сфері та соціальній інфраструктурі.

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 року

3.

Створення нових робочих місць за рахунок активізації внутрішнього ринку та стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва шляхом:
- запровадження системи реєстрації суб'єктів малого підприємництва за декларативним принципом;
- здійснення заходів з максимального спрощення системи звітності підприємців, зокрема зменшення обсягу податкової звітності для суб'єктів господарювання, які подають фінансову звітність, покладення обов'язку з обміну інформацією про суб'єкта господарювання на органи виконавчої влади, забезпечення обов'язкового подання заяви про початок підприємницької діяльності лише до органу державної реєстрації;
- підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, суб'єкти якого провадять діяльність у високотехнологічних сферах, зокрема ІТ-секторі.

Головне управління економіки облдержадміністрації, державна податкова служба в області, реєстраційна служба Головного управління юстиції в області

Щокварталу протягом 2012 року

4.

Забезпечення реалізації заходів щодо оптимізації бюджетних видатків та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Щокварталу протягом 2012 -2014 років

5.

Забезпечення виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів соціально-економічного розвитку України на 2013 і 2014 роки, додатку 2 програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Щокварталу протягом 2012 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали