МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.02.2011 р. N 33-р

Про затвердження положень про відділи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 2, 5, 39, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 868 "Про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців", постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року N 1290 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури апарату облдержадміністрації", з метою приведення положень про відділи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації у відповідність з вимогами чинного законодавства:

1. Затвердити Положення:

про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається);

про відділ контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається);

про відділ кадрової роботи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається);

про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається);

про відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається);

про сектор комп'ютерного забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (додається).

2. Керівникам відповідних структурних підрозділів апарату облдержадміністрації забезпечити безумовне виконання затверджених положень.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації,

Положення про відділ кадрової роботи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації,

Положення про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 липня 2006 року N 240-р "Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації";

Положення про відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 серпня 2007 року N 268-р;

розпорядження голови облдержадміністрації від 22 квітня 2008 року N 167-р "Про затвердження Положення про сектор комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації", від 15 липня 2009 року N 262-р "Про затвердження Положення про відділ контролю апарату облдержадміністрації", від 2 жовтня 2009 року N 353-р "Про внесення змін до Положення про відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаційний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації створюється головою облдержадміністрації (далі - організаційний відділ) у складі апарату обласної державної адміністрації відповідно до статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури облдержадміністрації".

1.2. У своїй діяльності організаційний відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

1.3. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності облдержадміністрації, постійного контакту з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, здійснення контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації в районах, містах та інших населених пунктах області, підпорядковується безпосередньо заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

1.4. Діяльність організаційного відділу здійснюється на основі перспективного плану роботи облдержадміністрації на рік, щоквартального плану дій облдержадміністрації, щомісячних планів основних заходів облдержадміністрації, щомісячних планів роботи відділу, які затверджуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

1.5. Організаційний відділ взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян. За дорученням голови облдержадміністрації бере участь в заходах, що проводяться облдержадміністрацією, організаційно залучає для їх проведення управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації.

1.6. Організаційний відділ очолює заступник керівника апарату, начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з неї головою облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

1.7. Структура і чисельність організаційного відділу затверджується головою облдержадміністрації.

1.8. Заступник начальника та працівники організаційного відділу призначаються та звільняються з посади в установленому чинним законодавством порядку.

1.9. Працівники організаційного відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Відділ здійснює організаційне забезпечення діяльності облдержадміністрації щодо реалізації функцій державного управління адміністративною територією, реалізації програм економічного і соціального розвитку області, виконання делегованих обласною радою повноважень.

2.2. Забезпечує взаємозв'язок голови облдержадміністрації з обласною, міськими та районними радами, іншими органами місцевого самоврядування. Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів тощо згідно з чинним законодавством.

2.3. Систематично контролює виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації в районах області, інформує з цих питань голову облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

2.4. За дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації:

2.4.1. Проводить перевірку роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання ними Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації в тому числі органів місцевого самоврядування щодо виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

2.4.2. Узагальнює інформацію з районів та міст області про соціально-економічний стан територій, найбільш нагальні проблеми, громадсько-політичні настрої населення, оперативно доводить її до відома голови облдержадміністрації;

2.4.3. Бере участь у розробленні проектів економічного і соціального розвитку територій.

2.5. На основі пропозицій заступників голови облдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та відповідно до Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), готує перспективні плани роботи облдержадміністрації на рік, щоквартальні плани дій облдержадміністрації, щомісячні плани основних заходів облдержадміністрації та плани проведення інших заходів, які здійснюються головою облдержадміністрації, узагальнює пропозиції з цих питань.

2.6. Забезпечує підготовку та організацію проведення нарад з головами райдержадміністрацій, районних рад, міськими (міст обласного значення) головами, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, засідань колегії облдержадміністрації, ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївській області.

2.7. Спільно з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує необхідні матеріали і пропозиції для голови облдержадміністрації щодо фактів порушення виконання термінів розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації.

2.8. Вивчає подані місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування матеріали з питань адміністративно-територіального устрою і спільно з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації готує пропозиції для подання їх на розгляд обласної ради.

2.9. Бере участь в розгляді клопотань про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та про присвоєння почесних звань України.

2.10. Бере участь в аналізі якісного складу кадрів у районах, доборі кадрів, призначенні на посади і звільненні з посад працівників, призначення і звільнення яких належать до компетенції голови облдержадміністрації.

2.11. Згідно із затвердженою номенклатурою кадрів бере участь у роботі з добору кадрів до резерву.

2.12. За дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації спільно з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації організовує підготовку проектів рішень обласної ради з питань, що вносяться облдержадміністрацією на розгляд обласної ради.

2.13. Здійснює контроль за дотриманням вимог Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р) управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації.

2.14. Оперативно розглядає питання, що належать до компетенції відділу, внесені управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами і готує для доповіді голові облдержадміністрації, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації проекти відповідних документів або пропозиції про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань.

2.15. Бере участь у проведенні семінарів з підвищення кваліфікації відповідних категорій працівників обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських та селищних рад з питань, що належать до компетенції відділу.

2.16. Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи, консультує з питань, які належать до компетенції відділу.

2.17. Розглядає за дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації пропозиції, заяви і скарги громадян щодо порушення їх прав, а також матеріали, що надходять від підприємств, установ, організацій з питань виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

2.18. За дорученням голови облдержадміністрації або його заступників бере участь у роботі сесій обласної, міських, районних, сільських, селищних рад.

2.19. Надає методичну допомогу в організації роботи відповідних відділів райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

3. ПРАВА

3.1. Аналізує та здійснює контроль за термінами виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації в районах та містах обласного значення області.

3.2. Одержує в установленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на організаційний відділ функцій.

3.3. Бере участь у нарадах, засіданнях колегій, рад з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївській області, інших заходах, що проводяться в облдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, скликає наради з питань, що належать до компетенції організаційного відділу.

3.4. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення організації виконання та контролю за термінами виконання розпорядчих документів.

3.5. Вимагає від керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації довідково-інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на організаційний відділ завдань.

3.6. Дає методичні вказівки керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації щодо їх діяльності, пов'язаної з реалізацією завдань, покладених на організаційний відділ.

3.7. Залучає, за узгодженням з керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації або за вказівкою керівництва облдержадміністрації, окремих спеціалістів до участі у вирішенні завдань, покладених на організаційний відділ.

4. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА АПАРАТУ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ АПАРАТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

4.1. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.

4.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.

4.3. Визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками відділу, аналіз результатів роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

4.4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує їх дотримання.

4.5. Організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, що належать до компетенції відділу і покладені на заступників голови облдержадміністрації, відповідальних працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Інформує голову облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про стан цієї роботи.

4.6. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.7. За дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації створює робочі групи та комісії у складі спеціалістів організаційного відділу, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, депутатів обласної ради /за узгодженням/, посадових осіб райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування /за узгодженням/ для вивчення питань та підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою облдержадміністрації на нарадах, засіданнях колегії, ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївській області, для опрацювання проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та виконання інших його доручень з питань, які належать до компетенції відділу.

4.8. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органами місцевого самоврядування.

4.9. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р) та відповідних посадових інструкцій.

4.10. Щороку готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади державних службовців - працівників відділу.

Складає й затверджує особисті річні плани роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву, забезпечує їх виконання.

4.11. Заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації може виконувати також інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників організаційного відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами.

5.2. Положення про організаційний відділ розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263, Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

5.3. Зміни до цього Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, начальника організаційного відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - відділ контролю) утворюється головою облдержадміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року N 1290 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації", від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури апарату облдержадміністрації".

1.2. Основною метою утворення відділу контролю є здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

1.3. У своїй діяльності з питань здійснення контролю відділ контролю безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації, з інших питань - заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації. Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю відділу контролю здійснюють відповідні підрозділи Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

1.4. Відділ контролю у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ контролю провадить свою діяльність на основі місячних і тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що затверджуються заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації.

2. ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА

2.1. Структура, чисельність працівників відділу контролю затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

2.2. Відділ контролю очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації.

Про призначення і звільнення з посади начальника відділу контролю інформуються відповідні підрозділи Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2.3. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації. До складу відділу входять спеціалісти, які призначаються на посади і звільняються з посад головою облдержадміністрації в установленому законодавством порядку за поданням начальника відділу.

2.4. На посаду начальника, заступника та головних спеціалістів відділу контролю призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи: на посаду начальника відділу та його заступника - на державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи, в інших сферах - не менше п'яти років; на посаду спеціаліста - стажем роботи не менш як три роки.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Основними завданнями відділу контролю є:

3.1. Здійснення контролю за виконанням управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, протокольних доручень нарад з головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі - документи) та за станом роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

3.2. Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

3.3. Інформування голови облдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

3.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Відділ контролю відповідно до покладених на нього завдань:

3.5.1. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за виконанням яких покладено на відділ;

3.5.2. Перевіряє стан виконання документів управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3.5.3. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про стан виконання документів та роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3.5.4. Готує і завчасно та систематично надає управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

3.5.5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови облдержадміністрації, його заступників та заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3.5.6. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

3.5.7. Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову облдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації про неможливість їх додержання;

3.5.8. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах голови облдержадміністрації з головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами, керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади питань про стан виконання документів у структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування;

3.5.9. Виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право проводити в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

4.3. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування.

4.4. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Одержувати від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.6. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ і організацій (за їх згодою) для проведення перевірок і вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.7. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.8. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та інших посадових осіб облдержадміністрації.

4.9. Відділ контролю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ

5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.3. Організовує разом з відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву відділу контролю.

5.4. Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державних службовців, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень.

5.5. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.6. Забезпечує додержання працівниками відділу Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р).

5.7. Визначає права та обов'язки працівників відділу.

5.8. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладення на відділ контролю обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються роботи відділу, не допускається.

6.2. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу контролю, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань організації і здійснення контролю.

6.3. Положення про відділ контролю розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Типовим положенням про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 року N 1290, Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263, Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

6.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативи голови облдержадміністрації, заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу контролю, а також з метою приведення положення у відповідність з чинним законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ кадрової роботи апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури апарату облдержадміністрації".

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації і підпорядкований заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

1.3. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою облдержадміністрації за наявністю висновку Головного управління державної служби України.

1.4. На посади начальника відділу, його заступника та спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (Наказ N 11).

1.5. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Щодо питань організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби також керується відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Державної інспекції України з питань праці, Пенсійного фонду України.

1.6. Відділ має свою печатку.

2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

Структура, чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації в установленому законодавством порядку і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

3.1. Реалізація державної політики у сфері державної служби, з питань кадрової роботи та нагородної справи.

3.2. Забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації з питань кадрової роботи та нагородної справи.

3.3. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту. Визначення та запровадження стандартів професійної діяльності державних службовців.

3.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їхнього безперервного навчання.

3.5. Документальне оформлення проходження державної служби, трудових відносин, матеріалів з питань нагородження.

3.6. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності організації кадрової роботи та нагородної справи.

3.7. Надання кваліфікованої консультативної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, іншим установам з питань, що віднесені до компетенції відділу.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

4.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної служби, кадрової роботи в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, а також серед кола інших посадових осіб, матеріали на призначення та звільнення яких готуються відділом.

Разом з керівниками відповідних структурних підрозділів узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

4.2. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури облдержадміністрації, штатного розпису апарату облдержадміністрації.

4.3. Опрацьовує інструкції та методичні рекомендації щодо роботи з кадрами в облдержадміністрації.

4.4. Разом з іншими структурними підрозділами апарату облдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням вимог Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", інших нормативних і правових актів з питань кадрової роботи та державної служби.

4.5. Здійснює організаційне забезпечення діяльності обласної ради по роботі з кадрами.

4.6. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

4.7. Вносить пропозиції до планів роботи та заходів облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, та надає керівництву облдержадміністрації звіти про їх виконання.

4.8. Вивчає разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті облдержадміністрації, керівних посад в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця. В межах наданих повноважень контролює добір та розстановку кадрів в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях відповідно до вимог законодавства.

4.9. Розробляє річні плани роботи з кадрами, проводить необхідну методичну та роз'яснювальну роботу, визначає поточну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців разом з іншими підрозділами апарату, структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями. При необхідності забезпечує укладання відповідних угод із навчальними закладами.

4.10. Узагальнює, вивчає і аналізує пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та формує список осіб, рекомендованих для направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

4.11. Готує в установленому порядку матеріали про призначення на посади і звільнення з посад заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, голів районних державних адміністрацій та їх заступників.

4.12. Готує в установленому порядку матеріали про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

4.13. Готує матеріали щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

4.14. Готує в установленому порядку матеріали щодо погодження призначення на посади і звільнення з посад керівників підпорядкованих установ та керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

4.15. Здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії.

4.16. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

4.17. Розглядає та вносить керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

4.18. Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів по апарату облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

4.19. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

4.20. Забезпечує ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої - шостої категорій, використання його даних у межах повноважень облдержадміністрації, накопичення і зберігання відомостей та підтримку в актуальному стані бази даних підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри". Своєчасно готує і подає до Головного управління державної служби України та його територіального органу необхідну інформацію у встановленому законодавством порядку.

4.21. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює облік та контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату облдержадміністрації.

4.22. Готує проекти наказів про надання відпусток працівникам апарату облдержадміністрації.

4.23. В установленому порядку здійснює підготовку відповідних документів щодо присвоєння рангів державним службовцям, оформлення документів про прийняття Присяги, вносить про це записи до трудових книжок.

4.24. Оформлює і видає працівникам апарату облдержадміністрації довідки з питань, що належать до компетенції відділу, проводить оформлення та облік листків тимчасової непрацездатності.

4.25. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями апарату облдержадміністрації відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів). В межах наданих повноважень контролює і узагальнює виконання цих заходів в райдержадміністраціях і структурних підрозділах облдержадміністрації.

4.26. Готує документи щодо звітування перед Головним управлінням державної служби України про відрядження працівників апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, голів райдержадміністрацій та їх заступників за кордон з метою навчання та підвищення кваліфікації.

4.27. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців.

4.28. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії облдержадміністрації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює в межах наданих повноважень проведення цієї роботи в райдержадміністраціях і структурних підрозділах облдержадміністрації.

4.29. В установленому порядку та в межах компетенції відділу готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.

4.30. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті облдержадміністрації.

4.31. У межах наданих повноважень планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою.

4.32. Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та їх заступників. Розробляє та реалізовує пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

4.33. Надає методично-консультативну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, іншим установам з питань державної служби та кадрової роботи.

4.34. За дорученням керівництва облдержадміністрації проводить перевірки діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій у межах і в порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.

4.35. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, за дорученням голови облдержадміністрації, його заступників разом з іншими підрозділами апарату облдержадміністрації оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.36. Щороку формує кадровий резерв на посади державних службовців - працівників відділу.

Складає й затверджує особисті річні плани роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву, та забезпечує їх виконання.

4.37. Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і роботи з ним в підрозділах апарату облдержадміністрації.

4.38. Забезпечує організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву на посади голови та заступників голови облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів та заступників голів райдержадміністрацій, а також аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та підпорядкованих установах. При необхідності вносить керівництву облдержадміністрації відповідні пропозиції.

Здійснює контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву.

4.39. В установленому порядку вносить рекомендації голові облдержадміністрації, його заступникам про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації) на посадах, по яких відділом здійснюється підготовка документів на призначення та звільнення на які входить до компетенції відділу.

4.40. За дорученням керівництва облдержадміністрації розглядає матеріали та готує документи з питань нагородження і заохочення працівників, веде відповідний облік.

4.41. В установленому порядку опрацьовує та перевіряє відповідність нагородних матеріалів вимогам чинного законодавства.

4.42. Здійснює організаційне забезпечення роботи комісії з питань нагородження при облдержадміністрації, оформлення протоколів засідання комісії.

4.43. Забезпечує узагальнення та підготовку необхідних документів щодо відзначення державними нагородами України, Президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України, Головного управління Державної служби України, нагородження Почесною грамотою облдержадміністрації та подякою голови облдержадміністрації.

4.44. Готує проекти розпорядження голови облдержадміністрації з питань нагородної справи.

4.45. Організовує та забезпечує вручення нагород, оформлює протоколи вручення та акти їх передачі.

4.46. Здійснює комп'ютерний облік та підтримку в актуальному стані бази даних про нагородження.

4.47. Забезпечує зберігання нагород та документів до них.

4.48. Надає методично-консультативну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям з питань нагородної справи.

4.49. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення нагородної справи в області, розробляє відповідні заходи.

4.50. Забезпечує проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

4.51. Здійснює відповідні заходи щодо підготовки та участі облдержадміністрації у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація".

4.52. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ кадрової роботи має право:

5.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в облдержадміністрації та підпорядкованій установах.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб облдержадміністрації та підпорядкованих установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

5.3. Брати участь у засіданнях колегій, семінарах, нарадах та інших заходах з питань державної служби, кадрової роботи, нагородної справи та боротьби з корупцією, що проводяться в облдержадміністрації та підпорядкованих установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби та нагородної справи.

5.5. Надсилати методичні матеріали з питань кадрової роботи, державної служби та нагородної справи структурним підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям.

5.6. Вимагати від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій чіткого дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи, державної служби та нагородної справи під час підготовки та направлення ними до облдержадміністрації документів та матеріалів з кадрових питань, з питань державної служби та нагород, повертати на доопрацювання оформлені неналежним чином документи і матеріали.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладання на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи, державної служби та нагород, не допускається.

6.2. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, при необхідності, користуванням службовим транспортом, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи, державної служби та нагородної справи.

6.3. Положення про відділ розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263, Регламентом Миколаївської державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади", Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

6.4. Зміни до Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Відділ фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - відділ фінансового забезпечення) утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури облдержадміністрації". Положення про відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.2. Основною метою утворення відділу фінансового забезпечення є здійснення фінансового забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації та виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених статтею 22 Бюджетного кодексу України.

1.3. Відділ фінансового забезпечення входить до складу апарату обласної державної адміністрації і безпосередньо підпорядковується заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

1.4. У своїй роботі відділ фінансового забезпечення керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

2. ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА

2.1. Відділ фінансового забезпечення очолює начальник відділу, який підпорядковується та є підзвітним голові облдержадміністрації та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Державною казначейською службою України в установленому чинним законодавством порядку з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 2.3 цього Положення.

Начальник відділу фінансового забезпечення організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інших нормативно-правових актів та посадової інструкції, затвердженої у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Начальник відділу має заступника, який виконує обов'язки начальника відділу у разі його відсутності, призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації.

2.2. До складу відділу входить сектор зведеної звітності та фінансування органів виконавчої влади чисельністю 3 штатних одиниці.

Загальна чисельність працівників відділу фінансового забезпечення - 9 штатних одиниць.

2.3. На посаду начальника відділу фінансового забезпечення, його заступника, завідувача сектора, головних спеціалістів призначаються особи з повною вищою освітою в галузі економіки та фінансів і стажем роботи за фахом: на посаду начальника відділу - не менш як 5 років, на посаду заступника начальника відділу - не менш як 4 роки, на посаду завідувача сектора та головного спеціаліста - не менш як 3 роки.

2.4. Працівники відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації повинні знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності облдержадміністрації, складення звітності та раціональне використання коштів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

3.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.6. Здійснення методичного керівництва з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також інших нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

4.2. Складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної та іншої звітності по апарату облдержадміністрації в порядку, встановленому законодавством.

4.3. Здійснення поточного контролю за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень облдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ.

4.4. Своєчасне подання звітності.

4.5. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.

4.6. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо обліку, списання та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

4.7. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованостей, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

4.8. Забезпечення:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

надання відповідним органам державної влади правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан облдержадміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.

4.9. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестач, крадіжок коштів та майна, псування активів.

4.10. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

4.11. Складення та подання на погодження Міністерству фінансів України кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису апарату облдержадміністрації.

4.12. Нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам апарату облдержадміністрації, здійснення нарахувань на заробітну плату та утримань з неї, передбачених чинним законодавством України, та своєчасне їх цільове перерахування.

4.13. Ведення касових операцій відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320.

4.14. Забезпечення складання бюджетного запиту по місцевих державних адміністраціях Миколаївської області і подання його до Міністерства фінансів України для включення до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.15. Отримання бюджетних призначень шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, розподіл та доведення до розпорядників нижчого рівня у встановленому порядку обсягів бюджетних асигнувань.

4.16. Перевірка та подання на затвердження голові облдержадміністрації кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та штатних розписів установ - розпорядників нижчого рівня.

4.17. Розробка та подання на затвердження паспорта бюджетної програми і складення звітів про його виконання, здійснення аналізу показників виконання бюджетної програми.

4.18. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі.

4.19. Здійснення розподілу відкритих асигнувань між розпорядниками нижчого рівня в межах затверджених кошторисних призначень та планів асигнувань в міру надходження коштів з Державного бюджету України.

4.20. Здійснення на підставі звернень установ - розпорядників нижчого рівня перерозподілу асигнувань в межах доведених кошторисних призначень, у разі необхідності з поданням відповідних пропозицій Міністерству фінансів України.

4.21. Перевірка, зведення та подання до органів Державної казначейської служби України, Рахункової палати України та Міністерства фінансів України зведеної фінансової звітності по місцевих державних адміністраціях Миколаївської області.

4.22. Підготовка пропозицій, службових записок, проектів наказів, листів та розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.23. Виконання інших функцій та завдань, що належать до компетенції відділу.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Представляти облдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансового забезпечення, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

5.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансового забезпечення структурними підрозділами апарату облдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

5.3. Одержувати від структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та підпорядкованих облдержадміністрації бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

5.4. Вносити голові облдержадміністрації, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5.5. В межах своєї компетенції призупиняти дії працівників облдержадміністрації, пов'язані з вирішенням покладених на відділ фінансового забезпечення завдань, якщо такі дії призводять до порушення чинного законодавства.

5.6. Брати участь у нарадах, засіданнях колегії та інших заходах, що проводяться облдержадміністрацією, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.7. Залучати за дорученням голови облдержадміністрації, його заступників або за узгодженням з керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату окремих спеціалістів для участі у вирішенні завдань, покладених на відділ фінансового забезпечення.

5.8. Вимагати від працівників облдержадміністрації та підпорядкованих їй установ, причетних до ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, неухильного виконання правомірних вимог працівників відділу фінансового забезпечення щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

5.9. Подавати пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо заохочення працівників відділу і притягнення їх до відповідальності в установленому чинним законодавством порядку.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладення на відділ фінансового забезпечення обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фінансового забезпечення, не допускається.

6.2. Начальник відділу фінансового забезпечення, його заступник або особа, яка їх заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

6.3. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу фінансового забезпечення, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, грошової готівки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань фінансової роботи.

6.4. Положення про відділ фінансового забезпечення розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

6.5. Зміни до Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу фінансового забезпечення, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Миколаївської державної обласної адміністрації (далі - відділ адміністрування Реєстру) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ адміністрування Реєстру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови адміністрації, актами інших органів влади, а також Положенням про відділ.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Реєстру;

2.2. Здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Реєстру.

2.3. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Реєстру;

2.4. Розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Реєстру;

2.5. Перевіряє у разі призначення виборів чи референдумів правильність складення списків виборців відділами ведення Реєстру;

2.6. Здійснює контроль за виконанням актів розпорядника Реєстру відділами ведення Реєстру;

2.7. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ адміністрування Реєстру має право:

3.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від відділів ведення Реєстру та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3.1.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.2. Відділ адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру.

3.3. Відділ адміністрування Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

4. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

4.1. Відділ адміністрування Реєстру очолює начальник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби не менш як три роки або має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менше як п'ять років.

Начальник відділу адміністрування Реєстру призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

4.2. Начальник відділу адміністрування Реєстру:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

4.2.2. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

4.2.3. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

5.1. Порядок діяльності відділу адміністрування Реєстру, права та обов'язки працівників визначаються цим Положенням і посадовими інструкціями. Працівники відділу адміністрування Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника відділу в установленому законом порядку.

5.2. На посаду спеціаліста відділу адміністрування Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (Наказ N 11), затвердженим органом управління державної служби.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладення на відділ адміністрування Реєстру обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань роботи відділу, не допускається.

6.2. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу адміністрування Реєстру, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.3. Положення про відділ адміністрування Державного реєстру виборців розроблено згідно з Законом України "Про Державний реєстр виборців", Типовим положенням про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 868, Регламентом Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), Положенням про апарат Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 27-р).

6.4. Зміни до Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, начальника відділу адміністрування Реєстру, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
17.02.2011 N 33-р

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор комп'ютерного забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор комп'ютерного забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації утворюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 травня 2009 року N 185-р "Про упорядкування структури апарату облдержадміністрації".

1.2. Сектор комп'ютерного забезпечення апарату Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації.

1.3. Організація роботи сектора здійснюється відповідно до Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), інших нормативно-правових актів.

1.4. Структура, чисельність працівників і положення про сектор затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

1.5. Сектор підпорядковується заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації, який здійснює загальне керівництво його роботою.

1.6. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРА

2.1. Формування стратегії впровадження в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах обласної державної адміністрації, райдержадміністраціях комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз і банків даних, проведення технічної політики розвитку інформаційних технологій, безпеки передачі даних на основі сучасних інформаційних технологій.

2.2. Забезпечення проведення державної політики у сфері інформатизації, визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів інформатизації.

2.3. Забезпечення впровадження в апараті облдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, електронного документообігу, системи приймання та видачі відповідних документів із використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет та електронного цифрового підпису, інформаційних баз даних з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

2.4. Організація взаємодії з виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями щодо питань інформаційно-комп'ютерного забезпечення.

2.5. Організація в установленому порядку прийому-передачі інформації у електронному форматі за допомогою виділених і комутованих каналів зв'язку, локальних, корпоративних та глобальних мереж передачі даних.

2.6. Сприяння іншим відділам апарату обласної державної адміністрації в організації порядку збору та первинної обробки інформації у електронному форматі, необхідної для забезпечення їх діяльності.

2.7. Організація створення, наповнення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них, зокрема систем електронного документообігу, офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, для забезпечення, у тому числі, надання юридичним та фізичним особам адміністративних та інших послуг з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет.

2.8. Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації для регулювання процесів інформатизації в області.

2.9. Підтримка у належному стані функціонування парку комп'ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

2.10. Організація робіт та контроль за станом технічного захисту інформації в апараті облдержадміністрації.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.11. Впроваджує, удосконалює та експлуатує в апараті облдержадміністрації системи технічного, програмного, інформаційного забезпечення користувачів.

2.12. Впроваджує локальні мережі персональних обчислювальних машин з робочими місцями (станціями) користувачів, супроводжує їх в експлуатації.

2.13. Впроваджує корпоративну мережу телекомунікаційного зв'язку обласного рівня з включенням до неї управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням) з центром (серверним вузлом) в апараті облдержадміністрації, супроводжує її в експлуатації.

2.14. Готує пропозиції заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації щодо замовлення на проектування та впровадження комп'ютерних систем, на придбання й установку комп'ютерної техніки, оргтехніки та мережевого обладнання, програмного забезпечення, видаткових матеріалів, приладдя та інструментів для забезпечення функціонування комп'ютерної та оргтехніки апарату облдержадміністрації.

2.15. Виконує обов'язки єдиного представника Замовника - обласної державної адміністрації з питань:

проектування та побудови інформаційно-комп'ютерних систем в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах обласної державної адміністрації, райдержадміністраціях.

Розширення й удосконалення комп'ютеризованих інформаційних систем, локальних мереж управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, корпоративної мережі облдержадміністрації, підключення до глобальної мережі Інтернет.

Придбання, встановлення та супроводження у процесі експлуатації комп'ютерної й мережевої техніки, периферійного обладнання, програмного забезпечення в апараті обласної державної адміністрації.

2.16. Бере участь у формуванні проектів обласної програми інформатизації, кошторису облдержадміністрації на наступні періоди в частині політики інформатизації.

2.17. Разом з сектором режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації вирішує питання створення інфраструктури захисту інформації в апараті облдержадміністрації, забезпечення її функціонування та розвитку.

2.18. Разом зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади вирішує питання визначення стратегії та тактики побудови програмно-технічних комплексів, різноманітних інформаційно-аналітичних систем.

2.19. Розглядає документи та звернення, що стосуються питань інформатизації, внесені до облдержадміністрації, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови облдержадміністрації та його заступників.

2.20. Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо організації виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань інформатизації.

2.21. Організовує технічне обслуговування обладнання комп'ютерних систем апарату облдержадміністрації.

2.22. З метою вдосконалення форм і методів роботи у встановленому порядку вивчає досвід роботи аналогічних підрозділів в інших органах державної влади (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації), а також забезпечує розповсюдження такого досвіду серед структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за допомогою тематичних семінарів, організації стажування працівників зазначених органів в апараті облдержадміністрації, роз'яснювальних листів.

2.23. Вдосконалює форми і методи роботи із урахуванням новітніх досягнень в області комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних технологій, сприяє підвищенню кваліфікації працівників сектора та інших підрозділів апарату облдержадміністрації.

2.24. Організує наповнення і технічне супроводження офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

 3. ПРАВА СЕКТОРА

3.1. Вносити на розгляд голови облдержадміністрації та його заступників проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції сектора.

3.2. Знайомитись із станом впровадження комп'ютерної техніки і програмного забезпечення в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах обласної державної адміністрації, в райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, сприяти впровадженню в їх роботу комп'ютерної техніки і новітніх комп'ютерних технологій.

3.3. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів апарату, управлінь, відділів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад необхідну інформацію для виконання покладених на сектор завдань.

3.4. Замовляти і одержувати в установленому порядку необхідну інформацію від державних і міжнародних організацій.

3.5. Брати участь у роботі засідань колегії, нарад, семінарів та інших заходів, що відбуваються у структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

3.6. Брати участь, як представник обласної державної адміністрації, в підготовці договорів щодо придбання засобів обчислювальної техніки, розробки проектів створення інформаційних систем, підключення до корпоративної мережі облдержадміністрації та до глобальної мережі Інтернет, взаємообміну інформацією з виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями з використанням комп'ютерних телекомунікаційних мереж передачі даних.

3.7. Залучати спеціалістів підрозділів апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, підприємств, установ та організацій до заходів, пов'язаних з комп'ютеризацією та інформатизацією, за погодженням з відповідними керівниками.

 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРА

4.1. Сектор очолює завідувач, який здійснює безпосереднє керівництво сектором, організовує роботу його працівників, забезпечує дотримання ними трудової і виконавчої дисципліни, Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р) (далі - Регламент обласної державної адміністрації).

4.2. Завідувач сектора призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

4.3. На посаду завідувача сектора призначається особа з вищою освітою, з глибокими знаннями новітніх інформаційних технологій за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом, а державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

4.4. Працівники сектора призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації.

4.5. Організація роботи сектора здійснюється відповідно до Регламенту обласної державної адміністрації (Розпорядження N 23-р), інших нормативно-правових актів.

4.6. Службові обов'язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою облдержадміністрації.

4.7. Діловодство сектора ведеться згідно з номенклатурою справ апарату облдержадміністрації, що затверджується заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації в установленому порядку.

 5. ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРА КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про сектор.

5.2. Організовує роботу сектора і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, забезпечує виконання плану роботи обласної державної адміністрації з питань, що стосуються сектора, доручень голови облдержадміністрації та його заступників, планів роботи сектора.

5.3. Організовує разом з відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву сектора, бере участь у проведенні атестації, щорічній оцінці виконання працівниками сектора покладених на них обов'язків і завдань.

5.4. В установленому порядку вносить подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників сектора та накладення дисциплінарних стягнень.

5.5. Вносить на розгляд заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації пропозиції щодо оптимальної структури та чисельності працівників сектора.

5.6. Розробляє і вносить на затвердження голові облдержадміністрації посадові інструкції працівників сектора.

 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладення на сектор обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань роботи сектора, не допускається.

6.2. Облдержадміністрація створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників сектора, забезпечує їх приміщеннями з відповідним обладнанням для підтримки температурного режиму, необхідного для цілодобового функціонування обладнання серверного вузла, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, технічною літературою та періодичними виданнями відповідно до основних завдань сектора, обладнаними місцями для зберігання документів та спеціалізованих носіїв інформації.

6.3. Зміни до Положення можуть бути внесені за ініціативою голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, завідувача сектора, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали