ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.12.2010 р. N 45

Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Житомирській міській раді

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", з метою сприяння роботі журналістів, творчих та технічних працівників засобів масової інформації міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Житомирській міській раді згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27.04.2007 р. N 228 "Про затвердження Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Житомирській міській раді та її виконавчих органах".

3. Контроль за виконанням рішення покласти секретаря міської ради Леонченко Н. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
29.12.2010 N 45

ПОЛОЖЕННЯ
про акредитацію представників засобів масової інформації при Житомирській міській раді

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акредитація журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників (далі - акредитовані особи) при Житомирській міській раді (далі - Акредитуючий орган) проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію та всебічного, повного й оперативного поширення достовірної інформації про діяльність Житомирської міської ради та її виконавчих органів.

1.2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Регламенту роботи Житомирської міської ради (Рішення N 47) та цього Положення.

1.3. Роботу з організаційного забезпечення акредитації та ведення реєстру акредитованих представників засобів масової інформації здійснює управління по зв'язках з громадськістю міської ради.

2. ВИДИ АКРЕДИТАЦІЇ

2.1. Акредитація може бути постійною (безстроковою), яка надається на термін роботи Житомирської міської ради поточного скликання, та тимчасовою.

2.2. Тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам і технічним працівникам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

2.3. Житомирська міська рада може провести тимчасову акредитацію для заходів, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

3.1. Житомирська міська рада інформує про правила проведення акредитації шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Житомирської міської ради.

3.2. Для акредитації до міської ради подається скріплена печаткою та підписом керівника засобу масової інформації заява про акредитацію, у якій мають бути вказані:

1) повна назва засобу масової інформації;

2) прізвище, ім'я та по батькові працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти засобу масової інформації.

До заяви додаються:

1) дві фотографії кожного з працівників, акредитація яких запитується;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення.

3.3. Від засобу масової інформації може бути акредитовано будь-яку кількість осіб.

3.4. Журналісти, технічні працівники, які не є працівниками засобу масової інформації, мають право отримати акредитацію індивідуально для себе. Для цього такі журналісти або технічні працівники подають до міської ради підписану ними особисто заяву, у якій мають бути вказані:

1) прізвище, ім'я та по батькові заявника;

2) належність заявника до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти заявника.

До заяви додаються:

1) дві фотографії заявника;

2) копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об'єднанні) або рекомендація професійного об'єднання журналістів.

3.5 Заява про акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до управління по зв'язках з громадськістю міської ради.

3.6 Для тимчасової акредитації на заходи, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, заява про акредитацію та копія документів можуть надсилатися факсом. Фото для такої акредитації не подається.

3.7. Акредитація здійснюється на підставі розпорядження Житомирського міського голови за поданням управління по зв'язках з громадськістю міської ради.

3.8. Список акредитованих осіб, які мають постійну акредитацію, оприлюднюється на веб-сайті Житомирської міської ради.

4. АКРЕДИТАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

4.1. Акредитованій особі видається акредитаційне посвідчення - акредитаційна картка у формі бейджу.

4.2. Акредитаційна картка видається акредитованій особі протягом 14 календарних днів після акредитації. Акредитаційна картка видається особисто акредитованій особі під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

4.3. Акредитовані особи носять акредитаційне посвідчення на видному місці.

4.4. У випадку тимчасової акредитації строком до 7 днів акредитаційне посвідчення не видається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Акредитуючий орган забезпечує:

5.1.1. завчасне сповіщення акредитованих осіб про дату, час і місце запланованих засідань, нарад та інших заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою та/або факсом, у телефонному режимі, розміщення на офіційному веб-сайті;

5.1.2. надання акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо - та відеозапису;

5.1.3. роз'яснення акредитованим особам порядку роботи міської ради, її підрозділів, можливостей і способів отримання інформації про їхню поточну діяльність і плани роботи;

5.1.4. надання за попереднім замовленням необхідних для роботи інформаційних матеріалів та інших документів в паперовій та/або електронній формі.

5.2. Акредитовані особи мають право:

5.2.1. завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи Житомирської міської ради та її виконавчих органів;

5.2.2. при пред'явленні акредитаційного посвідчення безперешкодно проходити в робочий час у приміщення акредитуючого органу, в яких розташовані його структурні підрозділи;

5.2.3. бути присутніми, незалежно від дня і часу проведення, на відкритих заходах акредитуючого органу, його структурних підрозділів, у тому числі на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організуються для засобів масової інформації;

5.2.4. ознайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами, а також одержувати їх паперові та/або електронні копії;

5.2.5. користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо - та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо- та відеоданих.

5.2.6. Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

5.3. Акредитовані особи зобов'язані:

5.3.1. добросовісно користуватися своїми правами і не зловживати ними;

5.3.2. поважати права і не заважати роботі інших акредитованих осіб;

5.3.3. висвітлювати діяльність Акредитуючого органу згідно з чинним законодавством;

5.3.4. дотримуватися правил Регламенту Житомирської міської ради;

5.3.5. не втручатися у проведення заходів, на яких вони присутні, якщо цей захід не організовано спеціально для засобів масової інформації;

5.3.6. дотримуватися правил, які визначені для спеціальних заходів.

6. ПРИПИНЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

6.1. Акредитуючий орган може припинити акредитацію особи в разі:

6.1.1. завершення строку тимчасової акредитації;

6.1.2. порушення представниками засобів масової інформації вимог цього Положення;

6.1.3. за заявою засобу масової інформації. При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.

6.2. У разі припинення акредитації акредитаційне посвідчення підлягає поверненню Акредитуючому органу.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали