МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.03.2012 р. N 68-р

Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 13, 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 20 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" (Положення N 108), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за N 903/19641:

1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації (додається).

3. Покласти на начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Атанасова О. П. організаційне забезпечення проведення засідань та оформлення рішень архітектурно-містобудівної ради при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

4. Головам райдержадміністрацій утворити відповідні архітектурно-містобудівні ради при відділах з питань містобудування та архітектури райдержадміністрацій, визначити їх склад та затвердити положення про них.

5. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам утворити відповідні архітектурно-містобудівні ради при управліннях містобудування та архітектури міських рад.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13.11.2008 N 474-р "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
15.03.2012 N 68-р


СКЛАД
архітектурно-містобудівної ради при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Голова ради:

Атанасов
Олег Панасович

начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України

Заступник голови ради:

Григор'єва
Світлана Кирилівна

заступник начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Секретар ради:

Баранчук
Дмитро Валерійович

провідний спеціаліст сектора планування забудови населених пунктів управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Члени ради:

Блошенко
Валерій Іванович

перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням)

Бондар
Олександр Вікторович

начальник управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (за узгодженням)

Бондаренко
Ірина Анатоліївна

завідуюча відділом охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (за узгодженням)

Васильєва
Тетяна Іванівна

директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Миколаївській області (за узгодженням)

Григоренко
Наталія Миколаївна

архітектор, приватний підприємець (за узгодженням)

Грудова
Інна Вікторівна

архітектор, приватний підприємець (за узгодженням)

Гриб
Михайло Григорович

начальник відділу цивільного захисту територіального управління МНС у Миколаївській області (за узгодженням)

Домарацький
Олександр Володимирович

директор ТОВ "Партбюро" (за узгодженням)

Зубік
Анатолій Володимирович

заступник директора ЗАТ "Миколаївське Діпромісто" з проектування

Казмірчук
Петро Андрійович

заступник голови правління ВАТ "Проектно-вишукувальний інститут Миколаївагропроект" (за узгодженням)

Міхєєв
Ігор Євгенович

начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області (за узгодженням)

Москаленко
Віктор Антонович

головний архітектор підприємства ТОВ "Миколаїв - комундорпроект" (за узгодженням)

Попов
Вадим Павлович

архітектор, директор ТОВ "Ліана-Зодчий" (за узгодженням)

Попов
В'ячеслав Сергійович

директор приватного підприємства "Арікон" (за узгодженням)

Раєвський
Владислав Анатолійович

завідуючий санітарно-гігієнічним відділом Головного управління Держсанепідемслужби у Миколаївській області (за узгодженням)

Сисоєв
Володимир Валерійович

архітектор, приватний підприємець (за узгодженням)

Трофімова
Ірина Петрівна

начальник відділу екологічної експертизи державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
15.03.2012 N 68-р


ПОЛОЖЕННЯ
про архітектурно-містобудівну раду при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Архітектурно-містобудівна рада при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації (далі - рада) утворюється головою обласної державної адміністрації і діє при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

1.2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Рада діє на громадських засадах.

1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами місцевих органів виконавчої влади, а також цим положенням.

1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

2. Основні завдання ради

2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, а саме:

визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (Генеральна схема планування території України; схеми планування території на регіональному рівні; генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів;

будівництва об'єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам'яток архітектури та містобудування);

архітектурно-планувальних рішень об'єктів будівництва, що розміщуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та детальні плани територій (на період, визначений пунктом 6 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI)).

2.2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

2.4. Результати розгляду радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

3. Склад і структура ради

3.1. Головою ради є начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації - головний архітектор області.

3.2. До складу ради входять заступник начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники місцевих органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Заступник голови ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів ради.

3.4. Персональний склад ради формується за пропозицією голови ради з урахуванням пропозицій територіальних організацій Національної спілки архітекторів України та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Організаційні засади членства у раді

4.1. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Члени ради мають право:

заздалегідь бути поінформованими про план роботи ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні ради;

брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени ради зобов'язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

5. Організація роботи ради

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються головою ради.

Позачергові засідання ради скликаються за рішенням голови ради.

Засідання ради є відкритими.

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи ради покладається на управління регіонального розвитку містобудування та архітектури облдержадміністрації.

5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації надсилає за 20 робочих днів до її засідання розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду радою, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області, природоохоронним та іншим органам, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.

Письмові висновки додаються до матеріалів засідання ради.

У разі ненадання таких висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні ради доповідає автор проекту.

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.11. До протоколу включаються:

поіменний перелік присутніх членів ради та запрошених осіб;

питання, які розглядаються на засіданні;

відомості про замовника;

дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями ради.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання ради.

5.13. Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

Начальник управління
регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації

О. П. Атанасов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали