МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 533

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Малоперещепинський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Малоперещепинський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Малоперещепинський", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.04.2003 N 59/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник "Малоперещепинський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено як ботанічний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 640 гектарів, розташований на території Малоперещепинської сільської ради (далі - Землевласник) Новосанжарського району Полтавської області.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Поштова адреса Землевласника: с. Мала Перещепина, Новосанжарський район, Полтавська обл., 39320.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Основною метою створення Заказника є збереження у природному стані цінного для Лівобережного Лісостепу флористичного комплексу галофітних боліт, що виконують значну водорегулюючу функцію.

2. Основними завданнями Заказника є:

збереження унікального в геолого-гідрологічному відношенні водно-болотного комплексу Центральної України;

охорона та збереження великої кількості видів, занесених до Червоної книги України, рідкісних та типових представників флори (зозулинець болотний, лікоподієлла заплавна, альдрованда пухирчаста та інші) і фауни (видра річкова, мідянка звичайна, журавель сірий, лебідь малий, лелека чорний, ходуличник, п'явка медична, горностай, тхір степовий та інші);

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони території Заказника;

проведення підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання очерету, розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

випасання та прогін худоби через територію Заказника;

заготівля та знищення усіх видів водної рослинності, за винятком заготівлі очерету в зимовий період;

збирання дикорослих трав'яних рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

заготівля лікарської та технічної сировини;

зберігання та використання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погодження Мінприроди;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

забір води в межах Заказника для будь-яких потреб;

засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

масове відвідування заказника в період розмноження та вигодівлі молоді - впродовж травня - липня;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння з червня місяця;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене мисливство в мисливський сезон та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється;

любительське рибальство в позанерестовий період;

відвідування Заказника з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та в строки, визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.5. На Землевласника у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали