МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 489

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волицький" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волицький" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волицький", затверджене начальником Головного управління національних природних парків та заповідної справи 26.06.2000.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.11.2011 N 489

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВОЛИЦЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Волицький" (далі - Заказник) оголошений постановою Ради Міністрів УРСР від 03.08.78 N 383 "Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заказник загальною площею 150 гектарів розташований в 4 кілометрах від села Волиця Жовківського району Львівської області на території земель державного лісового фонду в кварталах N 22, 23, 24 Волицького лісництва Державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Юридична адреса Землекористувача: Львівська обл., Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Володимира Великого, 85.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник оголошено з метою збереження, відтворення чисельності журавлини дрібноплідної, занесеної до Червоної Книги України, а також збереження у природному стані унікального сфагнового болотного масиву перехідного типу.

2.2. Завданнями Заказника є:

охорона умов зростання журавлини дрібноплідної;

збереження і відтворення умов зростання видів рослин, занесених до Червоної Книги України: пальчатокорінника Трауншейнера, пальчатокорінника травневого, м'ясочервного, хаммарбії болотної, жировика Льозеля, осоки Буксбаума, осоки Девелла, сашника іржавого, шейхцерії болотної, а також росички круглолистої та комплексу мохо-осокового болота;

збереження у природному стані цінних та рідкісних видів рослин, створення насіннєвої бази для розширення їх ареалів;

поширення екологічних знань;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення меліоративних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника та забруднення джерел;

будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення або суттєва зміна видового складу рослинного покриву підліску, підросту, розорювання, заліснення та залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань та погодження Мінприроди;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

збір та заготівля плодів журавлини, грибів, лікарських рослин;

рубки головного користування та прохідні рубки;

сінокосіння в період розмноження тварин та відгодівлі молоді;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

випасання та прогін худоби через територію Заказника;

мисливство, відлов та знищення усіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї та знаряддями лову тварин, забороненими до використання;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та розведення вогнищ;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

передача в господарське використання Заказника, окремих його територій та об'єктів.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території та вимог природоохоронного законодавства.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали