МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 487

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Сварицевицький" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Сварицевицький" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Сварицевицький", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 11.11.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.11.2011 N 487

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "СВАРИЦЕВИЦЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Сварицевицький" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 29.12.81 N 646 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР". Рішенням Рівненського облвиконкому від 18.06.91 N 98 "Про впорядкування об'єктів і територій природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо площі даного Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник, загальною площею 2210 гектарів, розташований на території Дубровицького району Рівненської області.

1.4. Територія Заказника знаходиться у користуванні Державного підприємства "Зарічненський лісгосп" (далі - Землекористувач) у межах Сварицевицького лісництва: квартали 26 - 45.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землекористувача:

34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Центральна, 78.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКАЗНИКА

2.1. Метою створення Заказника є збереження заболоченої ділянки лісу з ягідниками журавлини та чорниці, що є місцем поселення багатьох тварин і птахів.

Унікальний болотний масив, який має велике значення як стабілізатор мікроклімату прилеглих територій, місць оселення багатьох видів болотних тварин. Характеризується значною кількістю продуктивних ягідників журавлини звичайної.

2.2. Основним завданням Заказника є:

збереження в природному стані унікальних болотних масивів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

незаконне добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження;

усі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

випас та прогін худоби;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

будь-яке засмічення та забруднення території;

заготівля живиці, несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових матеріалів;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

добування або знищення тварин, в тому числі занесених до Червоної книги України;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

збір та заготівля лікарських рослин;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

зберігання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

мисливство, за виключенням регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

будь-яке рибальство, за винятком любительського і спортивного з берега в спеціально відведених місцях;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

самовільне використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних і водних ділянок.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали