МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 листопада 2011 року N 458

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Бущанський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Бущанський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Бущанський", затверджене заступником Міністра сільського господарства УРСР 26.04.85.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БУЩАНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Бущанський" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 02.11.84 N 434 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, розташований в межах території національного природного парку "Дермансько-Острозький", охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 385 гектарів розташований на території Острозького району Рівненської області.

1.4. Територія Заказника знаходяться у землекористуванні Кутянківської сільської ради (127,0 гектарів); Державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Острозький держспецлісгосп" (далі - Землекористувачі) квартал 29 виділи 1 - 7, 9 - 14, 16 - 28, 30 - 33, квартал 30 виділи 1 - 32 (258,0 гектарів).

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землекористувачів:

35850, Рівненська область, Острозький район, с. Кутянка, Кутянківська сільська рада;

35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Незалежності, 34-а, Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Острозький держспецлісгосп".

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження заболоченої ділянки лісу з наявністю рідкісних асоціацій рослин, занесених до Червоної книги України.

Комплекс соснових і вільхових лісів та болотної рослинності в заплаві річки Збитенки. На осоковогіпновому болоті збереглися рідкісні угруповання центрально-європейського виду - схенусу (сашника) іржавого. Тут ростуть сверція багаторічна, товстянка звичайна, росичка англійська, пальчатокорінник м'ясочервоний (зозулинець широколистий), жировик Льозеля, коручка болотна - види, занесені до Червоної книги України.

2.2. Основним завданням Заказника є:

охорона та збереження природного комплексу соснових і вільхових лісів та болотної рослинності в заплаві річки Збитенки;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

всі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

будь-яке засмічення та забруднення території;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

випас та прогін худоби;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

збір та заготівля лікарських рослин;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

незаконне добування або знищення тварин, в тому числі з числа видів, занесених до Червоної книги України;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

зберігання та використання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

мисливство, за виключенням регулювання чисельності окремих видів тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу;

натаскування мисливських собак;

будь-яке рибальство, за винятком любительського і спортивного з берега в спеціально відведених місцях;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних і водних ділянок.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

виконання відновлюваних робіт щодо здійснення заходів з запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха, за погодженням з Мінприроди;

проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів;

збереження та відновлення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали