МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2012 року N 68

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Дашівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Дашівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Дашівський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 03.04.98.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
15.02.2012 N 68

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДАШІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Дашівський" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР "Про доповнення переліку державних заказників в Українській РСР" від 02.11.84 N 434.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 114 гектарів, розташований на території Іллінецького району Вінницької області в кварталах 75, 76 Дашівського лісництва Державного підприємства "Дашівське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Рішенням 5 сесії 23 скликання Вінницької обласної ради від 23.04.99 для забезпечення встановленого режиму території Заказника та попередження негативного впливу різних видів діяльності на прилеглих до нього територіях навколо Заказника установлено 50-ти метрову охоронну зону.

1.8. Адреса Землекористувача: 22733, с. Шабельна, Іллінецький район, Вінницька область, тел./факс 0245-2-57-12.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони ділянки високопродуктивних дубово-ясеневих насаджень з участю черешні та явора, де у трав'яному покриві серед насаджень зростають рідкісні види рослин, серед яких цибуля ведмежа, що утворює суцільні зарості, скополія карніолійська та ряд представників родини обхідних (любка зеленоквіткова, коручка темно-червона і широколиста, гніздівка звичайна), які занесені до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження в природному стані рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень, спрямованих на вивчення та розробку наукових основ охорони, збереження і відновлення його біогеоценозів;

охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

будь-яке будівництво, що може вплинути на зміну характеру місцевості і не пов'язане з режимом території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

мисливство, знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони) та знаряддями лову тварин;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі заліснення та залуження земельних ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, а також їх квітів, плодів тощо;

сінокосіння в період до червня місяця;

розорювання земель за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

внесення в ґрунт мінеральних добрив;

влаштування пасовищ для худоби, випас та прогін через територію Заказника, крім спеціально відведених ділянок;

організація таборів, місць стихійного відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами спеціально відведених для цього місць;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

сінокосіння в період з червня місяця;

проведення рубок формування та оздоровлення лісів;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів, щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу або стихійного лиха - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

створення відтворювальних ділянок.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали