МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 190

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вовчанський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вовчанський", що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вовчанський", затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.03.95 N 11.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВОВЧАНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вовчанський" (далі - Заказник) створений Указом Президента України від 10.12.94 N 750/94.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 185 гектарів розташований на території Вовчанської районної державної адміністрації (далі - Землекористувач) Харківської області.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса: 62520 Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Леніна, 73.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження і відтворення природного комплексу рідкісних та зникаючих видів рослин Північного Сходу України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження рідкісних та занесених до Червоної книги України видів судинних рослин;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть привести до зміни гідрологічного режиму території;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та зміна видового складу рослинності без відповідних обґрунтувань наукових закладів;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів і плодів;

використання хімічних речовин для боротьби із шкідниками та хворобами рослин;

зберігання на території Заказника всіх видів пестицидів та агрохімікатів;

влаштування пташників, таборів для утримання худоби;

знищення та відлов усіх видів тварин, розорення гнізд, нір;

розорювання земель;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ, спалювання залишків рослинності;

відвідування території Заказника в період розмноження тварин та відгодівлі молоді (з травня до липня);

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

надання земельних ділянок під забудову та будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

мисливство;

самочинна зміна меж та заповідного режиму Заказника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежене використання природних ресурсів з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

організація систематичних спостережень за станом природного комплексу;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали