МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 143

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Гарячківська дача" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Гарячківська дача" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Гарячківська дача", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 23.05.2002 N 194.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ГАРЯЧКІВСЬКА ДАЧА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Гарячківська дача" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР "Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР" від 28.10.74 N 500. Указом Президента України "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" від 21.02.2002 N 167/2002 змінено межі вищезазначеного Заказника. До складу новоствореного Заказника ввійшов ботанічний заказник місцевого значення "Гарячківська дача", який створений рішенням виконкому Вінницької обласної ради народних депутатів від 20.12.90 N 309.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник, загальною площею 774 гектари, розташований на території Піщанського району Вінницької області в кварталах 10 - 16, 21 - 24, 28, 29, 31, 33 Рудницького лісництва Державного підприємства "Крижопільське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.5. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Рішенням 5 сесії 23 скликання Вінницької обласної ради від 23.04.99 для забезпечення встановленого режиму території Заказника та попередження негативного впливу різних видів діяльності на прилеглих до нього територіях навколо Заказника установлено 10-ти метрову охоронну зону.

1.7. Адреса: 24600, вул. Куйбишева, 84, м. Крижопіль, Вінницька область, тел./факс: 043-40-2-11-82.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено та розширено з метою поліпшення охорони цінної діброви, в якій переважають дуб скельний, лісовий масив якого представлений 80 - 100-річними насадженнями, і дуб звичайний, та створення сприятливіших умов для збереження видів рослин, що занесені до Червоної книги України, таких як скополія карніолійська, зозулині сльози яйцеподібні, коручка чемерикоподібна, коручка пурпурова, гніздівка звичайна, підсніжник білосніжний, і регіонально рідкісних: шоломниці високої, кадила сарматського та інших.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження природних комплексів та об'єктів на його території (лісових угрупованнях яскраво виявленого ядра неморальних субсередземноморських видів, серед яких: берека, кизил, калина - гордовина, яглиця звичайна, купина широколиста, мерінгія трижилкова, осока пальчаста, а також релікти лісової флори);

охорона та збереження в природному стані рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень, спрямованих на вивчення та розробку наукових основ охорони, збереження і відновлення його біогеоценозів;

охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

будь-яке будівництво, що може вплинути на зміну характеру місцевості і не пов'язане з режимом території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі заліснення та залуження земельних ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, а також їх квітів, плодів тощо;

сінокосіння в період до червня місяця;

розорювання земель за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

внесення в ґрунт мінеральних добрив;

влаштування пасовищ для худоби, випас та прогін через територію Заказника, крім спеціально відведених ділянок;

мисливство, знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони) та знаряддями лову тварин;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території Заказника;

організація таборів, місць стихійного відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами спеціально відведених для цього місць;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення рубок формування та оздоровлення лісів;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу або стихійного лиха - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

сінокосіння в період з червня місяця;

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

створення відтворювальних ділянок.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали