МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 525

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Лешнівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Лешнівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Лешнівський", затверджене першим заступником начальника Головного управління національних природних парків та заповідної справи 16.08.2000.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
12.12.2011 N 525


ПОЛОЖЕННЯ ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
"ЛЕШНІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Лешнівський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 03.08.78 N 383 "Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заказник загальною площею 58 гектарів розташований у Бродівському районі Львівської області на території земель державного лісового фонду у кварталах 42 (виділи 6, 7), 49 (виділи 2, 3, 5), 50 (виділи 1, 2) Лешнівського лісництва Державного підприємства "Бродівське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Юридична адреса Землекористувача: Львівська обл., м. Броди, вул. Низька, 15.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник оголошено з метою збереження і відтворення вікових соснових насаджень, в трав'яному покриві яких зростають види рослин, занесені до Червоної Книги України: підсніжник білосніжний, зозулині черевички справжні, пальчатокорінник травневий, а також інших видів рідкісних та лікарських рослин.

2.2. Завданнями Заказника є:

створення умов для збереження вікових соснових насаджень;

охорона і збереження умов місцезростання і відтворення видів рослин, занесених до Червоної Книги України;

збереження у природному стані цінних та регіонально рідкісних видів рослин, створення насіннєвої бази для розширення їх ареалів;

поширення екологічних знань;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення меліоративних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника та забруднення джерел;

будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин;

рубки головного користування, прохідні рубки, знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву підліску, підросту, розорювання, заліснення та залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

сінокосіння в період розмноження тварин та відгодівлі молоді;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, лікарських рослин, їх частин, квітів та плодів;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

випасання та прогін худоби через територію Заказника;

мисливство, відлов та знищення всіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї та знаряддями лову тварин;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та розведення вогнищ;

прохід через територію Заказника поза межами доріг, стежок, просік;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

передача в господарське використання Заказника, окремих його територій та об'єктів.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали