МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 486

Про затвердження Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Нетреба"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Нетреба", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.11.2011 N 486

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "НЕТРЕБА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Урочище "Нетреба" (далі - Пам'ятка природи) створена відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 N 780-р "Про доповнення списку пам'яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави".

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи, загальною площею 52 гектара, розташована на території Рокитнівського району Рівненської області.

1.4. Територія Пам'ятки природи знаходяться у землекористуванні Державного підприємства "Рокитнівське лісове господарство" (далі - Землекористувач) в межах Борівського лісництва: квартал 5 виділи 1, 1.1.

1.5. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства, лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Територія Пам'ятки природи відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Пам'ятки природи.

1.9. Поштова адреса Землекористувача: 34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Незалежності, 42.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Мета створення Пам'ятки природи є збереження рідкісних чистих дубових насаджень з заростями азалії понтійської та поодинокими деревами модрини сибірської і ялівцю віргінського. У підліску переважає реліктовий вид - рододендрон жовтий. Основою травостою є бореальні та неморальні лісові види. Серед них квасениця звичайна, яглиця звичайна, зірочник ланцетовидний, вербозілля звичайне, веснівка дволиста, папороті - щитники чоловічий та шартрський, безщитник жіночий.

2.2. Основним завданням Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження в природному стані чистих дубових насаджень;

охорона та збереження природного комплексу території, його рослинного та тваринного світу;

охорона та збереження заболоченої ділянки лісу, де зростають рідкісні види рослин, які занесені до Червоної книги України;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного її стану, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження;

всі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок - без відповідних наукових обґрунтувань);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

зберігання на території Пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

незаконне знаходження на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї, недозволеними для використання знаряддями лову тварин;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Пам'ятки природи не за цільовим призначенням

надання у господарське використання окремих земельних ділянок.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

науково-дослідна, еколого-освітня, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. На Землекористувача оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання режиму Пам'ятки природи.

3.6. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали