МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2012 року N 65

Про затвердження Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Корніїв"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Корніїв", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
15.02.2012 N 65

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "КОРНІЇВ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Корніїв" (далі - пам'ятка природи) оголошено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 15 гектарів розташована в Овруцькому районі Житомирської області на території Кованського лісництва ДП "Словечанське лісове господарство" в кварталі 37 (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території пам'ятки природи в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Парку-пам'ятки.

1.6. Межі пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 11122, Житомирська область, Овруцький район, с. Словечне, вул. Сабурова, 13.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою охорони та збереження у природному стані 30 - 90-річних насаджень дуба скельного, що має особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення.

2.2. Основними завданнями пам'ятки природи є:

охорона, збереження, відтворення і відновлення цінних видів дерев;

використання пам'ятки природи в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

будь-яке засмічення та забруднення території;

пошкодження, заготівля та знищення усіх видів рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

прогін худоби через територію пам'ятки природи, влаштовування пасовищ для худоби та пташників;

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

надання земельних ділянок під забудову;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони пам'ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

використання мінеральних добрив;

зберігання на території пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

організація стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих;

наукова, природоохоронна, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали