МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 листопада 2017 року N 439

Про затвердження Положення про дендрологічний парк "Веселі Боковеньки"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про дендрологічний парк загальнодержавного значення "Веселі Боковеньки" ім. М. Л. Давидова, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
24 листопада 2017 року N 439

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ" ім. М. Л. ДАВИДОВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дендрологічний парк загальнодержавного значення "Веселі Боковеньки" ім. М. Л. Давидова (далі - Дендропарк) заснований в 1893 році. Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 N 105 Дендропарк включено в список парків-пам'ятників садово-паркової архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, а постановою Ради Міністрів УРСР від 22.07.83 року N 311 йому надано статус дендрологічного парку загальнодержавного значення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 811 Дендропарку присвоєно ім'я його засновника - Миколи Львовича Давидова.

1.2. Дендропарк входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Дендропарк займає площу 109,0 га, розташований на території Іванівської сільської ради Долинського району Кіровоградської області і перебуває в користуванні Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки" в кварталах 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27 (далі - Землекористувач).

1.4. Землекористувач здійснює свою діяльність у межах Дендропарку згідно з цим Положенням та Проектом організації території Дендропарку.

1.5. Землекористувач на території Дендропарку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує та несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Дендропарку.

1.6. Межі Дендропарку встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством, Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок у межах Дендропарку та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов'язково враховуються при плануванні розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: Кіровоградська область, Долинський район, село Веселі Боковеньки.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Дендропарк створено з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

2.2. Основними завданнями Дендропарку є:

збереження, вивчення, відтворення і поповнення в штучних умовах колекцій видів дерев і чагарників місцевої і світової флори, особливо рідкісних та зникаючих;

ведення наукових досліджень по вивченню та збереженню рослинного біорізноманіття Центрального степу України, розробка наукових основ відновлення старовинних парків тощо;

використання території в наукових, оздоровчих, рекреаційних та еколого-виховних цілях;

поширення екологічних знань серед населення;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. На території Дендропарку забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Дендропарку, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природним комплексам та об'єктам, у тому числі:

рубки головного користування;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту, які не пов'язані з виконанням покладених на Дендропарк завдань;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Дендропарку;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин;

будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу, окрім влаштування мінералізованих смуг, ремонту існуючих доріг, ґрунтових розкопок на зараженість шкідниками, лісогосподарських заходів, пов'язаних з використанням та відтворенням колекцій Дендропарку;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного світу (без відповідного обґрунтування наукових закладів);

розорювання земель, за винятком протипожежного;

збір лікарських, рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів, грибів, ягід;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення багать, за виключенням спеціальних місць (визначених Проектом утримання та реконструкції парку);

сінокосіння, крім протипожежного та здійснення догляду за галявинами, газонами;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин і лісу за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існування природного комплексу, що охороняється;

мисливство;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, збір яєць, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител;

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу);

будь-яке засмічення та забруднення (промислове та побутове) території Дендропарку;

передача у господарське користування окремих земельних ділянок Дендропарку;

випас худоби та її прогін через територію Дендропарку;

надання земельних ділянок під забудову;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувача (у випадку, коли здійснюються дозволені лісогосподарські заходи), державних природоохоронних та інспекційних служб, пожежних автомашин (при ліквідації пожеж);

інші види господарської діяльності, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності комплексу, що охороняється.

3.2. На території Дендропарку у встановленому порядку дозволяється:

використання його в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Дендропарку і проводяться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Дендропарку;

реконструкція насаджень, будівель, об'єктів відповідно до Проекту організації території Дендропарку;

збір гербарію, колекцій і інших матеріалів пов'язаних з використанням можливих наукових досліджень у встановленому порядку;

проведення екскурсій, короткостроковий відпочинок населення у спеціально відведених місцях;

догляд за насадженнями (санітарні рубки, рубки з реконструкції, догляду за формою стовбура та крони та інших лісогосподарських заходів), підсадка дерев та чагарників;

проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення комплексів та об'єктів Дендропарку, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням Землекористувача;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів щодо запобігання змін природних комплексів у результаті негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

інші види природокористування та заходи, передбачені Проектом організації території Дендропарку.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Дендропарку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму Дендропарку здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Дендропарку оформляється охоронне зобов'язання, щодо додержання встановленого режиму.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Дендропарк, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим Дендропарку враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за дотриманням режиму Дендропарку здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами.

3.8. Громадський контроль за дотриманням режиму охорони заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Дендропарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЙ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Дендропарку проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту екомережі
та природно-заповідного фонду

В. В. Клід
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали