РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 1944 р. N 1016

Київ

Про затвердження Положення про державний нотаріат і Переліку документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей та майна

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Постанова N 829)постановами (Постанова N 2419) Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1947 року N 829 (Постанова N 829), від 30 грудня 1947 року N 2419 (Постанова N 2419), від 26 квітня 1950 року N 1152 (Постанова N 1152), від 17 серпня 1955 року N 1007 (Постанова N 1007), від 26 грудня 1956 року N 1536, від 3 січня 1962 року N 6 (Постанова N 6), від 6 липня 1963 року N 781 (Постанова N 781)

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 31 серпня 1964 року N 941)

Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:

1. Затвердити додані до цього:

а) Положення про державний нотаріат УРСР:

б) Перелік документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні виконавчі написи на стягнення грошей та майна.

2. З виданням цієї постанови вважати недіючими:

а) нотаріальне положення, затверджене постановою ЦВК і РНК УРСР від 25 липня 1928 року /З. У. УРСР 1928 р. N 20, ст. 183/;

б) п. 2 ст. 2 постанови ЦВК і РНК УРСР від 5 листопада 1929 року "Про затвердження Цивільного Процесуального Кодексу УРСР 1925 року" /З. З. УРСР 1929 р. N 25, ст. 200/;

в) ст. 5 постанови ЦВК і РНК УРСР від 25 квітня 1930 р. "Про зміну діючого законодавства УРСР у зв'язку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР - "Установа про чеки" /З. З. УРСР 1930 р. N 11, ст. 119/;

г) ст. 38 постанови ЦВК і РНК УРСР від 5 квітня 1931 року "Про зміну законодавства УРСР зв'язку з податковою реформою /З. З. УРСР 1931 р. N 12, ст. 111/;

д) п. "б" ст. 2 постанови ЦВК і РНК УРСР від 20 жовтня 1937 р. "Про оспорювання позовним порядком вимог, оформлюваних виконавчими документами" /З. З. УРСР 1937 р. N 52, ст. 187/;

е) постанову РНК УРСР від 3 грудня 1940 р. "Про зміну і доповнення нотаріального положення УРСР" /З. П. УРСР 1940 р. N 27, ст. 198/;

ж) постанову РНК УРСР від 27 грудня 1940 р. "Про поліпшення організації державного нотаріату УРСР /З. П. УРСР 1941 р. N 3, ст. 28/.

 

Заступник Голови
Ради Народних Комісарів УРСР

Л. КОРНІЄЦЬ

Заст. Керуючого Справами
РНК УРСР

І. ДЖИГОМОН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою РНК УРСР
від 9 серпня 1944 р. N 1016

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Положення втратило чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 грудня 1956 року N 1536)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою РНК УРСР
від 9 серпня 1944 р. N 1016

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВЧИНЯЮТЬСЯ НОТАРІАЛЬНІ ВИКОНАВЧІ НАПИСИ НА СТЯГНЕННЯ ГРОШЕЙ ТА МАЙНА

1. Стягнення заробітної плати на підставі одного з таких документів:

а) писаного трудового договору з відміткою на ньому про виконання обумовленої договором роботи,

б) розрахункової книжки, або розрахункового листа, в яких зазначена належна до виплати сума, стверджена підписом адміністрації,

в) довідки підприємства, установи або організації соціалістичного господарства про розмір невиплаченої працівникові суми зарплати.

2. Стягнення авторського гонорару за прилюдне виконання драматичних і музичних творів.

на підставі одного з таких документів:

а) розрахункової відомості видовищного підприємства, культурно-освітнього або іншого закладу, підписаної керівником підприємства /закладу/, з зазначенням суми нарахованого авторського гонорару,

б) акта, складеного представником Управління захисту авторських прав /УЗАП/ і підписаного ним і керівником видовищного підприємства /закладу/ з зазначенням суми невиплаченого гонорару,

в) зобов'язання про сплату авторського гонорару, виданого видовищним підприємством, культурно-освітнім, або іншим закладом Управління захисту авторських прав /УЗАП/.

3. Стягнення заборгованості, яка залишилась за звільненими працівниками державних, кооперативних і громадських установ, підприємств та організацій за привласнене, втрачене, або зіпсоване майно /спецодяг, інструмент та інш./, а також за одержане ними спеціальне обмундирування,

на підставі: підписаної керівником установи або підприємства довідки про суму, які слід стягти, і доданої до неї:

а) розписки працівника про те, що він дійсно одержав майно, вартість якого з нього стягається, або

б) засвідченого фабзавкомом чи шахткомом витягу з книг підприємства про виданий працівникові спецодяг, інструмент, прилади, або

в) розрахункових книжок і розрахункових листів, якщо в ці книжки і листи записано майно, вартість якого стягається з працівника, або

г) договору найму, в якому зазначена фактична видача працівникові майна, вартість якого стягається.

ПРИМІТКА:

Вартість спецодягу, інструменту, охоронних приладів, не повернених робітником при звільненні, обчислюється за правилами Інструкції Народного Комісаріату Праці СРСР від 1 червня 1932 р. N 95 "Про майнову відповідальність працівників за матеріали і вироби і за майно підприємства або установи, видане в користування працівникам".

4. Стягнення заборгованості по невідроблених авансах, виданих державними, кооперативними і громадськими установами і підприємствами та організаціями в рахунок заробітної плати, а також заборгованості по сумах, виданих на переїзд до місця роботи робітникам і службовцям, а також членам промислово-кооперативних артілей, стягуваних з них у зв'язку з тим, що вони не приступили до роботи, або залишили роботу, невідробивши одержаного авансу, чи раніш строку, обумовленого трудовим договором, або якщо вони звільнені за порушення трудової дисципліни, чи за порушення прийнятих на себе по договору зобов'язань,

на підставі:

а) оригіналу договору з працівником і

б) розписки працівника про одержання ним стягуваних сум, або витягу з платіжної відомості чи іншого документу про одержання працівником стягуваної суми, засвідченого керівником підприємства або установи з прикладенням печатки.

В разі звільнення працівника, крім зазначених документів, треба подати довідку або копію наказу про звільнення і довідку адміністрації про кількість проробленого часу і про належну та виплачену заробітну плату з зазначенням суми, удержаної з заробітної плати на покриття боргу і решти цього боргу, а в разі неприбуття працівника на місце роботи - довідку про це адміністрації підприємства.

5. Стягнення шкоди, яка завдана ощадним касам їх працівниками і залишилась непокритою при їх звільненні, після зроблених адміністрацією каси удержань з належних їм сум,

на підставі:

підписаної адміністрацією ощадної каси довідки з зазначенням суми, яку слід стягти.

6. Стягнення поправно-трудовими органами сум, удержаних підприємствами, установами і організаціями з заробітної плати осіб, відбуваючих поправно-трудові роботи по місцю їх праці /служби/, якщо ці удержання не перераховані поправно-трудовим органам на протязі 10-денного строку з дня виплати заробітної плати засудженому /З. З. УРСР 1936 р. N 41, ст. 205/

на підставі:

а) рахунку поправно-трудового органу на належну суму відрахувань,

б) копії листа підприємства, установи або організації з підтвердженням, що засуджений дійсно в них працює; і з зазначенням розміру одержуваного ним місячного заробітку, проценту належних з нього відрахувань і номера розрахункового рахунку підприємства, установи чи організації.

7. Стягнення нарахувань і внесків на прибуток Архітектурного фонду Спілки радянських архітекторів, встановлених пунктами "а" і "б" ст. 3 постанови РНК СРСР від 5 жовтня 1934 р. /З. З. СРСР 1934 р. N 53, ст. 413, і З. П. 1939 р. N 57, ст. 590/

на підставі:

акту, складеного представником Архітектурного фонду і підписаного ним і керівником проектної організації з зазначенням в акті загальної суми заробітної плати і премії, з яких провадяться нарахування в доход Архітектурного фонду і суми цих нарахувань.

8. Стягування відрахувань в доход Літературного фонду Союзу РСР, встановлених пунктами "а" і "б" ст. 4 постанови РНК СРСР від 28 травня 1934 р. "Про літературний фонд Союзу РСР" /З. З. СРСР 1934 р. N 39, ст. 311/,

на підставі одного з таких документів:

а) розрахункової відомості, підписаної керівником видавництва чи видовищного підприємства і представником Управління захисту авторських прав /УЗАП/, з зазначенням в ній загальної суми, з якої провадиться відрахування, процента відрахування і суми, належної до оплати Літературному фондові,

б) акта, складеного представником УЗАП'у і підписаного ним і керівником видавництва або видовищного підприємства, з зазначенням в цьому акті суми боргу по відрахуваннях до Літературного фонду.

9. Стягнення внесків і відрахувань в доход Музичного фонду УРСР, встановлених п. п. "а", "б" і "е" ст. 2 постанови РНК СРСР від 20 вересня 1939 р. N 1511 "Про утворення Музичного фонду СРСР" /З. П. СРСР 1939 р. N 53, ст. 460/

на підставі одного з таких документів:

а) розрахункової відомості, підписаної керівником видавництва чи видовищного підприємства і представником Управління захисту авторських прав /УЗАП/, з зазначенням в ній загальної суми, з якої провадяться відрахування, процента відрахувань і суми, належної до сплати Музичному фондові,

б) акта, складеного представником УЗАП'у, підписаного ним і керівником видавництва або видовищного підприємства, з зазначенням в цьому акті суми боргу по відрахуваннях до Музичного фонду.

10. Стягнення відрахувань в доход Художнього фонду СРСР, встановлених п. "а" ст. 2 постанови РНК СРСР від 4 лютого 1940 р. N 186 "Про утворення Художнього фонду СРСР" /З. П. СРСР 1940 р. N 3, ст. 98/

на підставі одного з таких документів:

а) розрахункової відомості, підписаної адміністрацією установи, організації або підприємства, для якого виконано художню роботу, і представником Управління захисту авторських прав /УЗАП/, з зазначенням в цій відомості загальної суми, з якої провадяться відрахування, процента відрахувань і суми, належної до оплати Художньому фондові,

б) акта, складеного представником УЗАП'у і підписаного ним і керівником вищезазначеної установи, організації або підприємства, з зазначенням в цьому акті суми боргу по відрахуваннях до Художнього фонду.

11. Стягнення прострочених платежів по позиках з членів: а) трудових кас взаємодопомоги, б) кас громадської взаємодопомоги колгоспів, в) кас взаємного страхування і взаємодопомоги промислової кооперації, г) кас взаємострахування і взаємної допомоги кооперації інвалідів

на підставі:

а) підписаної керівництвом каси довідки про суму, яку слід стягти і

б) письмового зобов'язання члена каси.

12. Стягнення прострочених платежів по позиках, виданих архітектурним, літературним, музичним і художнім фондами СРСР членам цих організацій

на підставі:

а) підписаної керівництвом фонду довідки про суму, яку слід стягти і

б) письмового зобов'язання члена фонду.

13. Стягнення вартості державного майна, незданого військовими службовцями і військовозобов'язаними при їх звільненні з військових частин та установ

на підставі:

а) підписаної командуванням військової частини /адміністрацією військової установи/ довідки про суму, яку слід стягти і

б) письмового зобов'язання, виданого згаданими особами.

14. Стягнення за вимогами державних або громадських бібліотек номінальної вартості не повернених читачами книг - на підставі: (Постанова N 6)

а) документа, який встановлює, що читач одержав книжку з бібліотеки; (Постанова N 6)

б) підписаної керівником бібліотеки довідки про зазначену в інвентарній книзі номінальну вартість неповерненої книжки та про відмову читача повернути до бібліотеки таку ж саму або іншу рівноцінну книжку чи сплатити її номінальну вартість. (Постанова N 6)

(пункт 14 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 03.01.62 р. N 6) (Постанова N 6)

15. Стягнення, за вимогами домоуправлінь, несплаченої жильцями в установлені законом строки квартирної плати і плати за центральне опалення та комунальні послуги /воду, каналізацію, освітлення, газ/

на підставі:

а) рахунків, підписаних бухгалтером домоуправління, і

б) розписки жильця про одержання рахунку, або акта про відмовлення прийняти рахунок.

151. Стягнення з громадян (споживачів електроенергії) заборгованості за користування електроенергією за вимогами комунальних електростанцій та електросіток, енергозбутів, енергосистем і енергокомбінатів Міністерства електростанцій СРСР та інших організацій, що відпускають електроенергію, на підставі: (Постанова N 2419)

а) витягу з рахунку (картки) абонента, підписаного керівником організації (підприємства), що відпускає електроенергію; (Постанова N 2419)

б) розписки абонента про одержання витягу з рахунку або акта про відмову прийняти цей витяг. (Постанова N 2419)

(Перелік доповнено пунктом 151 згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.12.47 р. N 2419) (Постанова N 2419)

16. Стягнення за вимогами установ і підприємств, несплаченої орендарями будинків і домовласниками плати за комунальні послуги /водогін, очищення димоходів, вигребних ям, дезинфекція, дератизація і т. ін./

на підставі:

а) рахунку, підписаного керівником установи або підприємства, і

б) розписки боржника про одержання рахунку.

17. Стягнення, за вимогами домоуправлінь несплаченої в установлені законом строки орендної плати за конторські, торговельно-складські і промислові приміщення в жилих будинках міських Рад та інших державних, кооперативних і громадських організацій

на підставі:

а) рахунків, підписаних бухгалтером домоуправління і

б) засвідченого витягу з орендного договору про розмір і строки сплати.

18. Стягнення витрат місцевих органів комунального господарства, зроблених коштом зобов'язаних осіб за правилами розділу 5 /ст. ст. 159 - 162/ Адміністративного Кодексу УРСР

на підставі:

а) рахунку відповідно органу комунального господарства і

б) копії постанови виконавчого комітету відповідної Ради депутатів трудящих, на підставі якої виконано зазначені в рахунку роботи.

19. Стягнення вартості органами комунального господарства інвентаризаційних або обліково-оціночних робіт

на підставі:

а) рахунку відповідного органу комунального господарства і

б) засвідченої копії акта про проведені інвентаризаційні або обліково-оціночні роботи.

20. Стягнення прострочених платежів по позиках, виданих установами банку і госпрозрахунковими підприємствами і організаціями в порядку кредитних операцій - (Постанова N 1007)

на підставі: (Постанова N 1007)

а) витягу з засвідченого рахунку боржника з зазначенням в ньому дати і номера зобов'язання боржника, а також строку і суми несплаченого за цим зобов'язанням чергового платежу, і (Постанова N 1007)

б) довідки банку, в якому боржник має рахунок, що сума чергового платежу з цього рахунку не списана через відсутність на ньому коштів. (Постанова N 1007)

(пункт 20 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 17.08.55 р. N 1007) (Постанова N 1007)

21. Стягнення заборгованості по несплачених чеках

на підставі:

оригіналу несплаченого чека, факт несплати якого засвідчено нотаріально.

22. Стягнення внесків на покриття заборгованості ліквідованої неспроможної кооперативної організації з членів цієї організації, в порядку додаткової їх відповідальності

на підставі:

окремих рахунків, складених ліквідаційною комісією неспроможної кооперативної організації на кожного з її членів.

23. Стягнення з членів кооперативних організацій збитків за минулий операційний рік,

на підставі:

окремих на кожного члена організації рахунків, складених правлінням відповідної кооперативної організації, згідно з постановою загальних зборів.

24. Стягнення 5-тикратної вартості сировини та інших матеріалів, виданих на переробку членам промислових кооперативних товариств /артілей/, в тому числі і належних до системи кооперації інвалідів, а також прострочених платежів членів цих артілей за видані їм у кредит знаряддя виробництва,

на підставі:

підписаного головою правління артілі витягу з особистого рахунку боржника.

25. Стягнення грошей по претензіях клієнтури, що виникають з договору перевозки, визнаних управліннями залізниць, річковими і морськими пароплавствами,

на підставі:

повідомлення Управління залізниці або річкового чи морського пароплавства, з зазначенням визнаної ними суми.

ПРИМІТКА.

Виконавчий напис у передбаченому в цій статті випадку може бути вчинений не раніше 15 днів і не пізніше 6 місяців з дня одержання повідомлення про визнання претензії.

26. Стягнення органами зв'язку з своїх працівників збитків за втрату, недостачу, пошкодження і прострочку доставки поштових відправлень, які сталися з їх вини /З. З. СРСР 1933 р. N 57, ст. 405 і правила НКЗв'язку СРСР і ВЦРПС від 10 січня 1934 р. і БФГ 1934 р. N 7/

на підставі:

підписаної адміністрацією органу зв'язку довідки з зазначенням суми, яку слід стягти.

27. Стягнення з абонентів простроченої плати за користування телефоном,

на підставі:

підписаного адміністрацією телефонної станції витягу з рахунку /картки/ абонента.

28. Стягнення, за вимогами органів зв'язку плати за право користування умовними і скороченими телеграфними адресами, встановленої в ст. 35 такс і тарифів за послуги зв'язку, затверджених постановою РНК СРСР 2 лютого 1938 р. N 112 /З. П. СРСР 1938 р. N 3, ст. 6/

на підставі:

підписаного адміністрацією органу зв'язку витягу з рахунку /картки/ клієнта.

29. Стягнення з громадян заборгованості по абонентній платі за користування трансляційними радіоточками і радіоприймачами; а також по штрафах за несвоєчасну реєстрацію радіоприймачів, самовільне влаштування радіоточок і прострочку внесення абонентної плати,

на підставі:

а) копії надісланого боржникові сповіщення про суму заборгованості і про строки її оплати;

б) повідомлення філії зв'язку про вручення згаданого сповіщення боржникові;

в) акта про порушення порядку користування радіоустановками і

г) постанови органів НКЗв'язку СРСР або Всесоюзного Комітету радіофікації і радіомовлення при РНК СРСР про накладення штрафу.

ПРИМІТКА.

Акт і постанова, зазначені в п. п. "в" і "г" подаються тільки у випадках стягнення штрафу за несвоєчасну реєстрацію радіоприймачів і самовільне влаштування радіоточок.

30. Стягнення з громадян вартості медичної допомоги, наданої їм у витверезнику РС Міліції,

на підставі:

а) копії акта витверезника про надання медичної допомоги

б) копії пропозиції про сплату заборгованості з розпискою про одержання цієї пропозиції.

31. Стягнення з покупця вартості товару, зданого на відповідальне зберігання, в разі відмови покупця повернути товар на вимогу постачальника,

на підставі:

а) рахунку-фактури постачальника,

б) довідки транспортного підприємства про здачу товара покупцеві;

в) довідки банку про несплату рахунку-фактури і

г) довідки банку про те, що ним було, за дорученням постачальника, пред'явлено покупцеві вимогу повернути або перевідправити товар і що цю вимогу в установлений банком строк покупець не виконав.

32. Стягнення, на вимогу органів "Заготзерно", "Заготльон", "Держсортфонд", встановленого постановою Економічної Ради при РНК СРСР від 10 травня 1939 р. N 436 штрафу за неповернення в строк мішкотари або повернення її нижчої від встановленої категорії,

на підставі:

а) розписки одержувача мішкотари, з зазначенням з ній кількості і якості /категорії/ одержаних мішків і строку їх повернення та

б) акта, підписаного представником "Заготзерно", "Заготльон", "Держсортфонд" і здатчиком мішків, або уповноваженою ним особою, з зазначенням у цьому акті, по якій саме розписці мішки повертаються, кількості повернених мішків, їх якості /категорії/, вартості і належної суми штрафу.

33. Стягнення грошових сум та іншого майна, виплата, передача або повернення яких передбачені в нотаріально-посвідчених правочинах,

на підставі:

а) оригіналу правочину,

б) документа, що встановлює прострочку виконання.

34. Стягнення грошей по протестованих векселях,

на підставі:

оригіналу протестованого векселя.

35. Стягнення сум, належних за закінченою і неоспореною в установлений строк диспашею /З. З. СРСР 1929 р. N 41, ст. 366, додаток VIII/

на підставі:

а) диспаші і

б) довідки відповідного суду про те, що диспашу не оспорено.

Стягнення авансів, виданих колгоспам по контрактації коріння та насіння кок-сагиву і неоплачених зданою колгоспами продукцією, провадиться на підставі подаваного контрактаційно-заготівельною конторою "Расткаучук" витягу з особистого рахунку колгоспу, ствердженого колгоспом, про суму несплачених авансів. (Постанова N 829)

(Перелік доповнено пунктом згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.47 р. N 829) (Постанова N 829)

36. Стягнення за вимогами Державного музично-клавішного фонду простроченої плати за користування клавішними музичними інструментами - (Постанова N 1152)

на підставі: (Постанова N 1152)

а) копії договору, підписаного сторонами, (Постанова N 1152)

б) розписки боржника про одержання попередження Державного музично-клавішного фонду про застосування до нього примусових заходів стягнення, і (Постанова N 1152)

в) витягу з рахунку абонента, підписаного адміністрацією Державного музично-клавішного фонду. (Постанова N 1152)

(Перелік доповнено пунктом 36 згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.50 р. N 1152) (Постанова N 1152)

39. Стягнення з матеріально-відповідальних працівників державних, кооперативних і громадських організацій, підприємств та установ заборгованості за дрібні недостачі в разі звільнення цих працівників і видачі ними зобов'язань про погашення зазначеної заборгованості - на підставі: (Постанова N 781)

а) підписаної адміністрацією організації, підприємства або установи довідки про суму, яку належить стягнути; (Постанова N 781)

б) письмового зобов'язання працівника. (Постанова N 781)

(Перелік доповнено пунктом 39 згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 06.07.63 р. N 781) (Постанова N 781)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали