МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 квітня 2011 року N 155

Про затвердження Положення про Дошку пошани Головного слідчого управління МВС

З метою вшанування кращих працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, які досягли суттєвих показників в оперативно-службовій діяльності, пропаганди та висвітлення їх роботи наказую:

1. Затвердити Положення про Дошку пошани Головного слідчого управління МВС (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів ГСУ МВС, заступникам начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях - начальникам слідчих управлінь (відділів) неухильно дотримуватися встановленого порядку та вимог щодо визначення працівників, гідних занесення на Дошку пошани Головного слідчого управління МВС.

3. Начальникові сектору кадрового забезпечення ГСУ майору міліції Глушку О. М. забезпечувати виготовлення фотографій для оновлення Дошки пошани Головного слідчого управління МВС.

4. Начальникові відділу надання практичної допомоги в організації роботи слідчих підрозділів ГСУ капітану міліції Татарову О. Ю. забезпечити своєчасне розміщення працівників на Дошку пошани Головного слідчого управління МВС.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Головного слідчого управління генерал-майора міліції Топчія В. В.

6. Наказ оголосити особовому складу ГСУ МВС та працівникам слідчих підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.

 

Заступник Міністра
генерал-майор міліції

В. І. Фаринник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
14.04.2011 N 155

ПОЛОЖЕННЯ
про Дошку пошани Головного слідчого управління МВС

1. Загальні положення

1.1. На Дошку пошани Головного слідчого управління МВС (далі - Дошка пошани) заносяться працівники слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, які досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності, зразково виконують вимоги Присяги і статутів, виявили мужність і самовідданість при виконанні службових обов'язків, а також інші працівники органів внутрішніх справ, які зробили значний внесок у покращання матеріально-технічного стану слідчих підрозділів та підвищення ефективності їх процесуальної діяльності.

1.2. Мета створення Дошки пошани:

1.2.1. Підвищення виховного впливу на працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.

1.2.2. Вшанування кращих працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ та тих працівників, які найбільше сприяють розвитку та становленню органів досудового слідства МВС.

1.2.3. Заохочення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ та інших працівників органів внутрішніх справ.

1.2.4. Підвищення авторитету професії слідчого.

1.3. Дошка пошани розташовується на видному місці в Головному слідчому управлінні МВС.

1.4. Кількість осіб, які заносяться на Дошку пошани - 22:

1.4.1. 3 керівники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, що зробили значний внесок у покращання матеріально-технічного стану слідчих підрозділів та підвищення ефективності їх процесуальної діяльності;

1.4.2. 3 керівники слідчих управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, завдяки яким в підпорядкованих підрозділах досягнуто найвищих показників в оперативно-службовій діяльності;

1.4.3. 3 призери щорічного конкурсу "Кращий слідчий";

1.4.4. 6 працівників Головного слідчого управління МВС, які досягли найвищих показників в оперативно-службовій діяльності;

1.4.5. 7 працівників слідчих підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, які досягли найвищих показників в оперативно-службовій діяльності за лініями роботи (розслідування злочинів, скоєних проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканості особи; розслідуванням ДТП та незаконного обігу наркотичних засобів; розслідування особливо важливих справ; розслідування злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями; розслідування злочинів у сфері господарської діяльності; організаційно-методична робота).

2. Підстави для занесення на Дошку пошани

2.1. Працівники, які рекомендуються для занесення на Дошку пошани, повинні відповідати таким критеріям:

2.1.1. Мати найкращі показники в оперативно-службовій діяльності;

2.1.2. Зразково виконувати свої функціональні обов'язки;

2.1.3. Не мати дисциплінарних стягнень та стягнень, які були оголошені протягом поточного року за порушення дисципліни та законності;

2.1.4. Користуватися високим авторитетом серед працівників та громадян, представників влади, підприємств та організацій;

2.1.5. Позитивно характеризуватися за висновком останньої атестації.

2.1.6. Щодо кандидатур з числа керівного складу, крім того, оцінюється стан організації і результати роботи підлеглого підрозділу, у тому числі наявність допущених надзвичайних подій, грубих порушень дисципліни і законності працівниками підрозділу, а також стан організації службової підготовки.

3. Порядок і строки занесення на Дошку пошани

3.1. Для визначення кандидатур для занесення на Дошку пошани в Головному слідчому управлінні МВС створюється комісія у складі першого заступника, заступників начальника ГСУ, начальників управлінь, начальника відділу надання практичної допомоги в організації діяльності слідчих підрозділів та начальника сектору кадрового забезпечення.

3.2. Призери щорічного конкурсу "Кращий слідчий" заносяться на Дошку пошани автоматично після оголошення результатів конкурсу.

3.3. Начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, начальники слідчих управлінь (відділів), а також працівники Головного слідчого управління МВС, які гідні занесення на Дошку пошани, визначаються комісією на її засіданні.

3.4. Працівники слідчих підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, які досягли найвищих показників в оперативно-службовій діяльності за лініями роботи та гідні занесення на Дошку пошани, визначаються до 15 червня:

3.4.1. Управлінням розслідування тяжких злочинів у сфері господарської діяльності (лінія роботи - розслідування злочинів у сфері господарської діяльності);

3.4.2. Управлінням розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями (лінія роботи - розслідування злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями);

3.4.3. Управлінням процесуального контролю спільно з управлінням методичної, організаційно-аналітичної роботи та виконання міжнародно-правових доручень (лінія роботи - організаційно-методична);

3.4.4. Управлінням методичної, організаційно-аналітичної роботи та виконання міжнародно-правових доручень (лінія роботи - організаційно-методична);

3.4.5. Управлінням контролю за розслідуванням особливо важливих справ, злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, та у сфері господарської діяльності (лінія роботи - розслідування особливо важливих справ);

3.4.6. Управлінням контролю за розслідуванням ДТП та злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів (лінія роботи - розслідуванням ДТП та незаконного обігу наркотичних засобів);

3.4.7. Управлінням розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи (лінія роботи - розслідування злочинів, скоєних проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканості особи).

3.5. Працівник вищого навчального закладу МВС, який значною мірою сприяв підготовці та професійному зростанню слідчих органів внутрішніх справ, визначається відділом надання практичної допомоги в організації роботи слідчих підрозділів ГСУ до 15 червня.

3.6. Відділ надання практичної допомоги в організації роботи слідчих підрозділів ГСУ опрацьовує пропозиції, надані комісією та управліннями ГСУ, і до 20 червня вносить їх на розгляд керівництва Головного слідчого управління.

3.7. Рішення про занесення працівників на Дошку пошани оформлюється наказом ГСУ МВС.

3.8. Сектор кадрового забезпечення ГСУ організовує фотографування працівників та збір фотографій від ГУМВС, УМВС.

3.9. Розміщення фотографій на Дошці пошани здійснюється до Дня слідства (1 липня).

3.10. Наказ про занесення на Дошку пошани оголошується в слідчих підрозділах на урочистих зборах, присвячених Дню слідства.

3.11. Для підвищення позитивного іміджу діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, пропаганди передового досвіду їх роботи прізвища всіх працівників, які занесені на Дошку пошани, розміщуються на веб-сайті Головного слідчого управління МВС до 20 липня.

4. Прикінцеві положення

4.1. Оновлення Дошки пошани здійснюється щороку в рамках заходів, приурочених до Дня слідства.

4.2. Працівник може бути занесений на Дошку пошани повторно, але не більше двох разів підряд.

4.3. Працівник фотографується на Дошку пошани в повсякденній формі одягу, без головного убору та медалей.

4.4. Фотокартка виготовляється розміром 130 х 180 мм на матовому фотопапері.

 

Перший заступник
начальника ГСУ МВС
генерал-майор міліції

В. В. Топчій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали