ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 1810

Про затвердження Положення про Експертну раду з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх

З метою сприяння організації координації та аналізу і узагальнення ходу підготовки спортсменів України та формування збірних команд для участі в Олімпійських іграх, з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України наказую:

1. Затвердити Положення про Експертну раду при Державній службі молоді та спорту України та її склад (додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням наказу покласти па заступника Голови Державної служби Сисюка В. М.

 

Голова Державної служби
молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національного
Олімпійського комітету України

С. Н. Бубка

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби молоді та спорту України
12.12.2011 N 1810

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх при Державній службі молоді та спорту України

1. Загальні положення

1.1. Експертна рада з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх (надалі - Експертна рада) є консультативно-дорадчим органом при Державній службі молоді та спорту України утвореним з метою сприяння організації координації та аналізу і узагальнення ходу підготовки спортсменів України та формування збірних команд для участі в Олімпійських іграх.

1.2. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної служби молоді та спорту України, нормами Олімпійської хартії, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Експертної ради грунтується на принципах відкритості, гласності, рівності та добровільності і здійснюється па безоплатній основі.

2. Основні завдання Експертної ради

Експертна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

2.1. Готує і надає пропозиції та рекомендації щодо проведення експертиз, розроблення та корегування цільових програм і річних планів підготовки національних збірних команд, індивідуальних планів спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

2.2. Координує наукове та медико-біологічне супроводження підготовки національних збірних команд України.

2.3. Аналізує та узагальнює ефективність навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності спортсменів збірних команд України, які здійснюють підготовку до Олімпійських ігор.

3. Права Експертної ради

Експертна рада має право:

3.1. Залучати до роботи фахівців Державної служби молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, Українського центру спортивної медицини, Національного Антидопінгового центру, національного університету фізичного виховання та спорту України, інших навчальних закладів сфери фізичної культури і спорту.

3.2. Запрошувати на засідання Ради президентів федерацій України з видів спорту, керівників структурних підрозділів Державної служби молоді та спорту України, фізкультурно-спортивних товариств та відомств, державних, головних та інших тренерів, спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту.

3.3. Одержувати необхідну інформацію від структурних підрозділів Державної служби молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету з питань, що входять до компетенції Експертної ради.

3.4. У разі необхідності надавати рекомендації керівництву Державної служби молоді та спорту України щодо перебування спортсменів та тренерів штатної збірної команди України з олімпійських видів спорту на займаних посадах у випадках невиконання цільових програм підготовки, річних планів підготовки, індивідуальних планів спортсменів.

3.5. Проводити наради, конференції тощо.

4. Склад Експертної ради

4.1. До складу Експертної ради можуть входити працівники Державної служби молоді та спорту України, а також за згодою Національного олімпійського комітету України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів сфери фізичної культури і спорту, представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, окремі громадяни, видатні фахівці сфери олімпійського спорту.

4.2. Склад Експертної ради затверджується наказом Державної служби молоді та спорту України.

4.3. Експертну раду очолює голова.

Голова Експертної ради має заступника, який обирається з числа членів Експертної ради за його поданням.

4.4. Голова Експертної ради:

організовує діяльність Експертної ради;

скликає та організовує підготовку засідань Експертної ради;

підписує документи від імені Експертної ради;

представляє Експертну раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

5. Діяльність Експертної ради

5.1. Експертна рада здійснює роботу відповідно до затвердженого нею плану роботи.

5.2. Основною формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на два місяці.

Засідання Експертної ради є легітимним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

5.3. Рішення Експертної ради ухвалюються більшістю голосів від числа присутніх, які беруть участь у засіданні, а в разі їх рівності голос голови Експертної ради є ухвальним.

Рішення Експертної ради мають рекомендаційний характер.

5.4. Експертна рада систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність.

6. Організаційне забезпечення роботи Експертної ради

6.1. Для організаційного забезпечення роботи Експертної ради із членів Експертної ради обирається відповідальний секретар.

6.2. Порядок роботи відповідального секретаря визначається Експертною радою.

6.3. Забезпечення Експертної ради приміщенням, засобами зв'язку, а також створення необхідних умов для роботи Експертної ради і проведення її засідань здійснює Держмолодьспорт.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби молоді та спорту України
12.12.2011 N 1810

СКЛАД
Експертної ради з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх при Державній службі молоді та спорту України

КОСТЕНКО
Микола Павлович

Голова Експертної ради, радник на громадських засадах Голови Державної служби молоді та спорту України, радник Президента Національного Олімпійського комітету України

ПЛАТОНОВ
Володимир Миколайович

заступник Голови Експертної ради, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України

ІВАЩЕНКО
Інна Валентинівна

Відповідальний секретар Експертної ради

Члени Експертної ради

АЛЕКСАНДРОВ
Валерій Федорович

Державний тренер з легкої атлетики Держмолодьспорту

АМІРХАНОВ
Даніль Асхатович

Начальник відділу зимових видів спорту департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту

АРТЕМ'ЄВ
Олександр Костянтинович

Директор департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту

БОРЗОВ
Валерій Пилипович

Віце-президент НОК, Президент Федерації легкої атлетики України (за згодою)

БРИНЗАК
Володимир Михайлович

Віце-президент НОК, Президент Федерації біатлону України (за згодою)

ВОРОНЦОВ
Юрій Олексійович

Заступник директора департаменту спорту вищих досягнень - начальник відділу циклічних, стрілецьких та комбінованих літніх олімпійських видів спорту Держмолодьспорту

ГУНІНА
Лариса Михайлівна

Завідуюча лабораторією Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України

ДОВГОДЬКО
Валентина Дмитрівна

Начальник відділу неолімпійських видів спорту, наукового та медичного забезпечення департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту

ДРЮКОВ
Володимир Олексійович

Директор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту

ДУТЧАК
Мирослав Васильович

Перший проректор Національного університету фізичного виховання та спорту України

КОВАЛЕНКО
Наталя Петрівна

Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України (за згодою)

КОНОНЧУК
Олена Миколаївна

Завідуюча відділенням збірних команд Українського центру спортивної медицини (за згодою)

КАРЛЕНКО
Василь Павлович

Головний тренер збірної команди України з біатлону Держмолодьспорту

КРИКУН
Олександр Володимирович

Голова Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України (за згодою)

КУЛАК
Василь Григорович

Старший тренер збірної команди України з важкої атлетики Держмолодьспорту

КУРЛІЩУК
Іван Михайлович

Директор Національного антидопінгового центру України (за згодою)

ЛИСЕНКО
Олена Миколаївна

Завідуюча лабораторією Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України

РИГАН
Михайло Михайлович

Директор Клініки спортивної травми Національного університету фізичного виховання і спорту України

СИСЮК
Вадим Миколайович

Заступник Голови Державної служби молоді та спорту України

СКРИПКІН
Сергій Іванович

Державний тренер - головний лікар збірних команд України Держмолодьспорту

СТЕЦЕНКО
Олександр Васильович

Заступник директора департаменту спорту вищих досягнень - начальник відділу єдиноборств та складно-координаційних літніх олімпійських видів спорту Держмолодьспорту

УМАНЕЦЬ
Ніна Дмитрівна

Шеф місії НОК України на Іграх XXX Олімпіади 2012 року (за згодою)

ШИНКАРУК
Оксана Анатоліївна

Директор Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали