ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 квітня 2012 року N 452

Про затвердження положення про функціонування автоматизованої системи "Запити на публічну інформацію"

З метою реалізації вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI), враховуючи службову записку від 28.03.2012 N 15-3/330с, наказую:

1. Затвердити Положення про функціонування автоматизованої системи "Запити на публічну інформацію" (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
04.04.2012 N 452


Положення
про функціонування автоматизованої системи "Запити на публічну інформацію"

1. Загальні положення

1.1. Цей документ визначає організаційні основи функціонування автоматизованої системи "Запити на публічну інформацію" (далі - АС "ЗПІ") центрального апарату Фонду державного майна України (далі - Фонду) та його регіональних відділень.

1.2. Положення розглядає основні питання щодо завдань та функцій системи, її структури та засобів її автоматизації, визначення структурних підрозділів Фонду, що взаємодіють з системою, їх права та обов'язки, умови та регламент експлуатації АС "ЗПІ".

1.3. АС "ЗПІ" функціонує на основі інформаційно-аналітичного порталу Фонду.

1.4. Підставою створення та початку експлуатації АС "ЗПІ" є реалізація вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI).

2. Завдання та функції АС "ЗПІ"

2.1. АС "ЗПІ" призначена для реєстрації, накопичення та обробки інформації про запити на публічну інформацію.

2.2. Відповідно до свого призначення головними завданнями АС "ЗПІ" є:

- автоматизація збору, контролю, обробки та збереження інформації про запити на публічну інформацію;

- здійснення моніторингу надходження та виконання запитів на публічну інформацію;

- формування звітів про запити на публічну інформацію;

- контроль за додержанням установлених законодавством вимог щодо надання відповідей на запити про публічну інформацію.

2.3. АС "ЗПІ" забезпечує:

- введення та накопичення інформації про запити на публічну інформацію, контроль та аналіз введеної інформації;

- можливість сортування та фільтрування інформації про запити на публічну інформацію та перегляд інформації, що внесена до бази даних;

- формування стандартних звітів про запити на публічну інформацію.

3. Структура АС "ЗПІ"

3.1. Об'єктом автоматизації є функціональні зобов'язання структурного підрозділу Фонду щодо отримання, обробки, передачі та контролю запитів на публічну інформацію - Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення центрального апарату Фонду та відповідних структурних підрозділів або посадових осіб регіональних відділень, відповідальних за надання відповідей на запити на публічну інформацію.

3.2. АС "ЗПІ" є невід'ємною частиною інформаційно-аналітичного порталу Фонду. У структурі АС "ЗПІ" функціонують:

- модуль вводу та модифікації даних;

- база даних;

- модуль формування звітів.

4. Засоби автоматизації, що входять до складу АС "ЗПІ"

4.1. Засоби автоматизації використовуються для забезпечення виконання АС "ЗПІ" своїх функцій відповідно до вимог та умов, затверджених у Фонді. Вимоги щодо складу та характеристик засобів АС "ЗПІ" визначені технічним завданням.

4.2. До складу засобів автоматизації належать:

- технічні засоби;

- програмні засоби;

- документація системи.

4.3. Технічні засоби складаються з комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв. До складу технічних засобів АС "ЗПІ" належать:

- сервер інформаційно-аналітичного порталу Фонду;

- робочі станції локальної та корпоративної мережі Фонду.

4.4. Програмні засоби складаються з системного та прикладних пакетів програмного забезпечення. До складу програмних засобів АС "ЗПІ" належать:

- операційні системи локальних станцій обробки інформації;

- мережева операційна система Фонду;

- програмні продукти: "Internet Explorer 7" (та вищі версії) та "Mozilla Firefox 3.0" (та вищі версії).

4.5. До складу документів системи входять технічна, експлуатаційна та організаційно-правова документація.

До складу технічної документації належать:

- технічне завдання.

До складу експлуатаційної документації належать:

- керівництво користувача АС "ЗПІ".

До складу організаційні документації належать:

- положення про функціонування АС "ЗПІ".

5. Права структурних підрозділів Фонду щодо функціонування АС "ЗПІ"

5.1. Права структурних підрозділів Фонду щодо функціонування АС "ЗПІ" визначаються відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" від 09.12.2011 N 4107-VI (Закон N 4107-VI) та положень про структурні підрозділи Фонду.

5.2. Права Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення:

- визначати напрямки та межі використання інформації в АС "ЗПІ";

- визначати правила обробки та умови відображення інформації в АС "ЗПІ;

- формувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до АС "ЗПІ".

5.3. Права Управління інформаційних технологій та моніторингу:

- встановлювати правила формування та передачі інформації до АС "ЗПІ" з інших баз даних.

5.4. Права структурних підрозділів або посадових осіб регіональних відділень, відповідальних за надання відповідей на запити на публічну інформацію:

- формувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до АС "ЗПІ".

6. Обов'язки структурних підрозділів Фонду щодо функціонування АС "ЗПІ"

6.1. Обов'язки структурних підрозділів Фонду щодо функціонування АС "ЗПІ" визначаються відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" від 09.12.2011 N 4107-VI (Закон N 4107-VI) та положень про структурні підрозділи Фонду.

6.2. Обов'язки Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення:

- забезпечувати своєчасне внесення інформації до АС "ЗПІ" по запитах, що надійшли до центрального апарату Фонду;

- перевіряти інформацію в АС "ЗПІ" по запитах, що надійшли до центрального апарату Фонду та вносити до неї корективи у разі потреби;

- визначати користувачів АС "ЗПІ" та їх права доступу;

- контролювати зміст та стан інформації в АС "ЗПІ" по запитах, що надійшли до центрального апарату Фонду, з точки зору її актуальності та достовірності.

6.3. Обов'язки Управління інформаційних технологій та моніторингу:

- забезпечувати технічну підтримку та супроводження АС "ЗПІ";

- надавати права доступу користувачам до АС "ЗПІ" відповідно до офіційних вимог Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення;

- забезпечувати, за наявністю фінансування, виділеного на розвиток системи, укладання договорів з контрагентами на виконання робіт по вдосконаленню системи та внесенню до неї запропонованих змін і доповнень.

6.4. Обов'язки структурних підрозділів або посадових осіб регіональних відділень, відповідальних за надання відповідей на запити на публічну інформацію:

- забезпечувати організаційний механізм внесення інформації до АС "ЗПІ" по запитах, що надійшли до регіонального відділення Фонду;

- перевіряти інформацію в АС "ЗПІ" та вносити до неї корективи у разі потреби;

- контролювати зміст та стан інформації щодо запитів на публічну інформації у АС "ЗПІ", що надійшли до регіонального відділення.

7. Права користувачів АС "ЗПІ"

Користувачі АС "ЗПІ" мають право отримати права доступу до системи відповідно до своїх функціональних обов'язків.

8. Умови та порядок експлуатації

8.1. Умови та порядок експлуатації АС "ЗПІ" визначаються документацією системи, склад якої наведено у розділі 4 цього Положення.

8.2. Порядок доступу до інформації, що знаходиться в базі даних системи. Відповідальність за достовірність та коректність інформації, що зберігається в базі даних АС "ЗПІ", несе Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення центрального апарату Фонду та структурні підрозділи або посадові особи регіональних відділень, відповідальні за надання відповідей на запити на публічну інформацію, і це потребує регламентації обмеженого доступу до неї.

8.3. Принципи та методи доступу до бази даних враховують технологію обробки інформації в АС "ЗПІ" та розподіл повноважень у певних категорій користувачів системи.

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
та моніторингу

О. Синенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали