МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2011 року N 339

Про затвердження Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах і підрозділах внутрішніх справ

З метою оптимізації діючої системи "телефонів довіри" та на виконання рішення засідання Національного антикорупційного комітету України від 22.04.2010, яке відбулося під головуванням Президента України, покращання стану взаємодії міліції з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями, забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, зміцнення законності в діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ та у зв'язку з організаційно-штатними змінами наказую:

1. Затвердити Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах і підрозділах внутрішніх справ (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню зв'язку Департаменту фінансового та ресурсного забезпечення (Деконенко С. О.) установити "телефони довіри" в Управлінні документального забезпечення, черговій частині оперативного управління Головного штабу МВС та Управлінні Державної автомобільної інспекції МВС.

3. Порядок документування інформації, яка надходить на "телефони довіри", здійснювати згідно з Інструкцією про порядок документування телефонних розмов і переговорів по радіостанціях оперативних чергових та їх помічників чергових частин, оперативних штабів органів внутрішніх справ України, затвердженою наказом МВС від 10.11.2003 N 1323.

4. Головному штабу (Лазарев А. А.) та Управлінню Державної автомобільної інспекції (Лозовий В. М.), начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях забезпечити:

4.1. Виконання підпорядкованими підрозділами вимог цього наказу.

4.2. Приймання і реєстрацію повідомлень у журналі обліку інформації, що надходить "телефоном довіри" (додаток 1 до Положення); аналіз та передачу отриманої інформації до відповідних виконавців з урахуванням розмежування функцій органів і підрозділів внутрішніх справ у виявленні правопорушень.

4.3. Організацію якісної перевірки отриманої інформації, дієве реагування на повідомлення громадян про корупційні та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, у тому числі й працівниками правоохоронних органів.

4.4. Призначення відповідальної особи за організацію роботи "телефонів довіри".

4.5. Приведення в місячний термін власних нормативних документів у відповідність до цього наказу.

4.6. Періодичне висвітлення в засобах масової інформації, у засобах наглядної агітації (листівки, плакати), на офіційних сайтах в інтернет-мережі даних про номери "телефонів довіри".

4.7. Цілодобове чергування працівників на "телефонах довіри".

4.8. Щорічне направлення в річному звіті до Управління зв'язку Департаменту фінансового та ресурсного забезпечення номерів "телефонів довіри" для внесення змін до електронної версії телефонного довідника МВС. У випадку зміни, скасування номерів "телефонів довіри" протягом трьох діб подавати відповідну інформацію до Управління зв'язку Департаменту фінансового та ресурсного забезпечення.

4.9. Вивчення вимог цього наказу в системі службової підготовки.

5. Припинити функціонування "телефонів довіри", не передбачених вимогами цього наказу.

6. УЗГ (Кушнір В. О.), УДАІ (Лозовий В. М.), начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях забезпечити встановлення та функціонування "телефонів довіри" в підрозділах документального забезпечення, чергових частинах ГУМВС, УМВС, на залізницях, забезпечити доведення до громадськості через засоби масової інформації визначені телефонні номери "телефонів довіри".

7. ДІАЗ (Аршинов І. А.) з метою автоматизації ведення в апараті Міністерства обліків інформації, яка надходить "телефонами довіри", розробити та запровадити відповідне програмне забезпечення.

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази МВС від 09.08.2010 N 372 та від 19.04.2011 N 151 (Наказ N 151).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного штабу генерал-майора міліції Лазарева А. А.

10. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
15.06.2011 N 339

 

Положення
про функціонування "телефонів довіри" в органах і підрозділах внутрішніх справ

1. Загальні положення

1.1. Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах і підрозділах внутрішніх справ (далі - Положення) регулює питання функціонування "телефонів довіри" та встановлює єдиний для органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС) порядок приймання, реєстрації та розгляду інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, яка надійшла зазначеними телефонами.

1.2. Посадові особи ОВС, які забезпечують функціонування "телефонів довіри", у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про міліцію", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією", "Про інформацію", "Про звернення громадян", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими відомчими нормативно-правовими актами.

1.3. Телефонні апарати "телефонів довіри" встановлюються в Управлінні документального забезпечення, Управлінні Державної автомобільної інспекції Департаменту міліції громадської безпеки, черговій частині МВС, підрозділах документального забезпечення, Державтоінспекції та чергових частинах головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС). На телефонних апаратах прикріплюється табличка з написом "телефон довіри".

В Управлінні документального забезпечення Міністерства та підрозділах документального забезпечення ГУМВС, УМВС "телефон довіри" функціонує з 9 години до 18 години у робочі дні, а у неробочий час, вихідні та святкові дні "телефон довіри" перемикається на чергові частини Міністерства, ГУМВС, УМВС.

1.4. Інформація, що надходить "телефоном довіри", фіксується за допомогою існуючих цифрових реєстраторів документування мовленнєвої інформації і використовується для подальшого зміцнення правопорядку й законності, удосконалення діяльності органів внутрішніх справ. Термін її зберігання - 30 діб.

1.5. Інформація щодо катування та іншого жорсткого поводження в діяльності ОВС, яка надходить на "телефони довіри" та зафіксована цифровими реєстраторами документування, протягом доби передається до інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення та підрозділів внутрішньої безпеки. Зазначена інформація зберігається до закінчення перевірки в установленому порядку.

1.6. Для забезпечення обліку інформації, яка надходить "телефонами довіри" до підрозділів документального забезпечення та відповідних підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС, ГУМВС, УМВС (крім чергових частин МВС, ГУМВС, УМВС), ведеться журнал обліку інформації "телефонів довіри" (далі - ЖОІТД, додається).

1.7. ЖОІТД - документ суворої звітності. Журнал повинен бути пронумерований, прошитий, опечатаний мастичною печаткою і зареєстрований у підрозділі документального забезпечення, секретаріаті, канцелярії. Дозволяється ведення електронного журналу обліку звернень за "телефоном довіри".

Реквізити граф ЖОІТД заповнюються черговими по "телефону довіри".

Відповідальність за повноту та достовірність зареєстрованої інформації покладається на керівника структурного підрозділу, у якому встановлено "телефон довіри".

1.8. Закінчені ЖОІТД передаються до підрозділу документального забезпечення для зберігання. Термін їх зберігання - 5 років.

1.9. Для належного забезпечення функціонування "телефонів довіри" в підрозділах документального забезпечення керівники щотижня затверджують графік чергових працівників.

2. Приймання та реєстрація інформації

2.1. Інформація, яка надходить "телефонами довіри" Управління документального забезпечення, підрозділів документального забезпечення ГУМВС, УМВС обліковується в ЖОІТД, а в чергових частинах - в журналі реєстрації інформації про злочини та інші події (далі - ЖРІЗ). Черговий по "телефону довіри" повинен з'ясувати П. І. Б. особи, яка звернулася й адресу її проживання, якщо про це не заперечує заявник, а також суть питання, з якого вона звертається.

2.2. Черговий по "телефону довіри" за кожним отриманим повідомленням окремо готує на ім'я керівництва МВС, ГУМВС, УМВС рапорт (доповідну записку) та передає його керівникові підрозділу документального забезпечення для подальшої доповіді керівництву МВС, ГУМВС, УМВС. У рапорті (доповідній записці) зазначається вся отримана інформація про автора звернення та суть питання, з якого звернувся громадянин.

2.3. Після розгляду керівництвом МВС, ГУМВС, УМВС рапорт (доповідна записка) реєструється в підрозділі документального забезпечення та передається до структурного підрозділу, визначеного головним виконавцем, про що робиться відповідна відмітка в графі 8 ЖОІТД. У разі визначення декількох виконавців, оригінал передається головному виконавцю, а співвиконавцям - їх копії.

2.4. Інформація, яка надходить "телефонами довіри" до чергових частин МВС, ГУМВС, УМВС реєструється в ЖРІЗ, додаток 6 до Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 N 400 "Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170.

2.5. Інформація про злочини, що вчинені або готуються, передається до відповідного територіального ОВС для реєстрації до журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі - ЖРЗПЗ), відповідно до вимог наказу МВС України від 14.04.2004 N 400, та реагування відповідно до вимог наказу МВС України від 04.10.2003 N 1155. Інформація про реєстрацію в ЖРЗПЗ територіального ОВС вноситься до графи 7 ЖРІЗ чергової частини МВС, ГУМВС, УМВС.

2.6. Інформація про корупційні та інші протиправні дії з боку посадових осіб органів державної влади, органів внутрішніх справ, а також порушення ними прав і законних інтересів громадян передаються черговим працівникам інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення та підрозділів служби внутрішньої безпеки. Посада та прізвище працівника, який отримав інформацію, вноситься до графи 7 ЖРІЗ чергової частини МВС, ГУМВС, УМВС.

2.7. Інформація щодо катувань та іншого жорсткого поводження в діяльності ОВС, що надходить на "телефони довіри", негайно доповідається керівникові відповідного ГУМВС, УМВС, а також керівникам інспекцій з особового складу підрозділів кадрового забезпечення та підрозділів внутрішньої безпеки. Отримана відповідальним працівником Управління документального забезпечення МВС інформація про катування та інше жорстке поводження в діяльності ОВС негайно доповідається рапортом (доповідною запискою) керівництву МВС для вжиття невідкладних заходів реагування.

2.8. Анонімна інформація, яка не потребує негайного реагування, по закінченню чергування доповідається рапортом (доповідною запискою) на ім'я керівника органу та реєструється в підрозділі документального забезпечення (секретаріаті, канцелярії) для використання при розкритті злочинів або запобігання їм.

2.9. Інформація про реєстрацію повідомлення в підрозділі документального забезпечення (секретаріаті, канцелярії) і визначення керівництвом ОВС безпосереднього виконавця, якому вона доручена, негайно передається до чергової частини для внесення відповідних даних до ЖРІЗ.

3. Розгляд інформації

3.1. Розгляд інформації про злочини, що вчинені або готуються, корупційні та інші протиправні дії з боку посадових осіб органів державної влади, органів внутрішніх справ, а також порушення ними прав і законних інтересів громадян, здійснюється відповідно до вимог розділу 4 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженої наказом МВС України від 14.04.2004 N 400 "Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170.

3.2. Розгляд інформації, яка не містить явних ознак злочинів, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 10.10.2004 N 1177 "Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за N 1361/9960.

3.3. Не допускається передача інформації щодо катування та іншого жорсткого поводження в діяльності ОВС для розгляду до структурних підрозділів, дії працівників яких оскаржуються у відповідному зверненні. Розгляд такої інформації здійснюється працівниками інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення та підрозділів служби внутрішньої безпеки.

3.4. Анонімна інформація про злочини та правопорушення, яка не потребує негайного реагування, використовується відповідними структурними підрозділами, як оперативна, для використання при розкритті злочинів або запобіганні їм.

4. Контроль за дотриманням порядку прийняття, реєстрації та розгляду інформації

4.1. У МВС:

4.1.1. Організація контролю за дотриманням вимог, установлених цим Положенням, покладається на першого заступника Міністра та начальника Головного штабу МВС України.

4.1.2. Контроль за обліком інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, яка надходить по "телефонах довіри", здійснюється комісіями Головного штабу та Управління Державної автомобільної інспекції. Склад цих комісій затверджується наказами керівників структурних підрозділів. До складу комісії Головного штабу в обов'язковому порядку залучаються працівники Управління документального забезпечення. Головою призначається один із заступників керівника структурного підрозділу. Члени комісії зобов'язані не рідше двох разів на тиждень прослуховувати на цифровому реєстраторі документування мовленнєвої інформації записи переговорів, що велися "телефоном довіри" структурного підрозділу, й звіряти їх з даними, облікованими у ЖОІТД та ЖРІЗ, про що складається відповідний акт. У разі виявлення незареєстрованої інформації негайно доповідати рапортом голові комісії для вжиття мір реагування. Засідання комісії повинні проводитися не рідше одного разу на місяць. Рішення та висновки комісії затверджуються протоколом. Про підсумки роботи комісії щоквартально інформується перший заступник Міністра та начальник Головного штабу МВС України.

4.2. У ГУМВС, УМВС:

4.2.1. Організація контролю за дотриманням вимог, установлених цим Положенням, покладається на керівників ГУМВС, УМВС або посадових осіб, які виконують їх обов'язки.

4.2.2. Контроль за реєстрацією інформації про корупційні дії та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, покладається на комісії ОВС з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни, створених відповідно до вимог Типового положення про комісію головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на залізницях з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 14.04.2004 N 400 "Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170.

4.3. Відповідальність за дотримання законності при розгляді інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також про порушення прав і законних інтересів громадян покладається на керівників структурних підрозділів, працівниками яких безпосередньо здійснюється розгляд цієї інформацій.

5. Типові обов'язки чергового по "телефону довіри"

5.1. Загальні обов'язки:

5.1.1. При спілкуванні з громадянами черговий зобов'язаний чуйно й ввічливо ставитися до них, уважно відноситися до їх запитів і проблем, дотримуватися високої культури поводження та правил етикету.

5.1.2. Вислуховувати всю інформацію, що надається заявником, й намагатися отримати максимальний обсяг інформації про обставини події, причетних осіб, тощо. При небажанні заявника надавати дані про себе, черговий не має права їх вимагати. Така інформація вважається анонімною.

5.1.3. Категорично забороняється надавати оцінку поглядам, обговорювати або критикувати думку абонента, а також першим переривати розмову.

5.1.4. Якщо в заяві (повідомленні) йдеться про питання, яке не належить до компетенції органів внутрішніх справ, слід ввічливо роз'яснити заявнику, куди саме він має звернутися.

5.1.5. При зверненні громадян із питань роботи ОВС, надавати необхідну довідкову інформацію в обсязі, передбаченому розділом XII Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28.04.2009 N 181, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.08.2009 за N 786/16802.

5.2. Обов'язки чергового по "телефону довіри" Управління документального забезпечення, Управління Державної автомобільної інспекції, відповідних підрозділів документального забезпечення та Державної автомобільної інспекції апаратів ГУМВС, УМВС:

5.2.1. Внести всю отриману інформація до ЖОІТД.

5.2.2. Інформація, яка надійшла "телефонами довіри" Управління документального забезпечення, підрозділів документального забезпечення ГУМВС, УМВС передається для розгляду та відповідного реагування до структурного підрозділу центрального апарату, апаратів ГУМВС, УМВС за напрямками службової діяльності. Інформація, яка надходить "телефонами довіри" Управління Державної автомобільної інспекції, підрозділів ДАІ ГУМВС, УМВС передається на розгляд керівництва управління. Якщо інформація не стосується діяльності підрозділів ДАІ - вона передається для розгляду та відповідного реагування до структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, апаратів ГУМВС, УМВС за напрямками службової діяльності відповідно.

5.2.3. Якщо отримана інформація стосується компетенції його структурного підрозділу, доповісти (рапортом, доповідною запискою) її керівництву підрозділу, отримати вказівки щодо забезпечення реагування, довести їх до безпосередніх виконавців та забезпечити контроль за реагуванням.

5.2.4. У випадках отримання анонімної інформації, яка не потребує негайного реагування, по закінченню чергування доповідається рапортом (доповідною запискою) на ім'я керівника органу, якому підпорядкований його структурний підрозділ та реєструє його в підрозділі документального забезпечення (секретаріаті, канцелярії).

5.2.5. Черговий по "телефону довіри", який заступає на зміну, повинен прийняти від чергового, що здає чергування ЖОІДТ, перевірити наявність у ньому всіх необхідних відміток, справність телефонного апарату "телефону довіри" та доповісти про заступання на чергування керівнику структурного підрозділу і в чергову частину.

5.2.6. Постійно знаходитися на робочому місці, відлучатися лише з дозволу керівника для прийняття їжі в межах адміністративного розташування приміщення, а також в інших виняткових випадках.

5.3. Обов'язки головного інспектора-чергового чергової частини МВС, оперативного чергового чергової частини ГУМВС, УМВС при отриманні інформації по "телефону довіри":

5.3.1. Інформацію, отриману по "телефону довіри", зареєструвати у ЖРІЗ.

5.3.2. При отриманні інформації про злочини, що вчинені або готуються, забезпечує її передачу до відповідного територіального ОВС для реєстрації до ЖРЗПЗ відповідно до вимог наказу МВС України від 14.04.2004 N 400 та реагування відповідно до вимог наказу МВС України від 04.10.2003 N 1155.

5.3.3. При отриманні інформації про корупційні дії та інші протиправні дії з боку посадових осіб органів державної влади та управління, а також порушення ними прав і законних інтересів громадян, забезпечує її передачу до чергових частин підрозділів боротьби з організованою злочинністю, для реєстрації та реагування.

5.3.4. При отриманні інформації про корупційні та інші протиправні дії з боку посадових осіб органів внутрішніх справ, а також порушення ними прав і законних інтересів громадян, забезпечує її передачу черговим працівникам інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення та служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України.

5.3.5. У випадках отримання анонімної інформації, яка не потребує негайного реагування, по закінченню чергування доповідає рапортом на ім'я керівника органу та реєструє його підрозділі документального забезпечення (секретаріаті, канцелярії).

5.3.6. По закінченню чергування в підрозділі документального забезпечення (секретаріаті, канцелярії) витребувати номера реєстрації рапортів чергових по "телефону довіри" Управління документального забезпечення, Управління Державної автомобільної інспекції, підрозділах документального забезпечення ГУМВС, УМВС, на залізницях та відповідних підрозділах державної автомобільної інспекції про анонімну інформацію, яка не потребує негайного реагування, та внести відповідні дані до ЖРІЗ (після накладення відповідних резолюцій керівниками ОВС та визначення безпосереднього виконавця, якому передана інформація, працівники підрозділів документального забезпечення повинні негайно повідомити чергову частину).

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України -
начальник оперативного управління
полковник міліції

М. В. Андруньків

 

Додаток 1
до Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах і підрозділах внутрішніх справ

Журнал
обліку інформації, що надходить "телефоном довіри"

N з/п

Дата, час надходження інформації

П. І. Б. заявника

Зміст повідомлення

П. І. Б. особи, що прийняла повідомлення

Куди направлено для реєстрації

Дата, час, N реєстрації П. І. Б. чергового

Куди направлено для реагування, реєстраційний N ЖРЗПЗ, ЖРІЗ, ЖОІ, вхідний канцелярії (секретаріату) ОВС

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України -
начальник оперативного управління
полковник міліції

М. В. Андруньків

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали