МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 488

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дібрівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дібрівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дібрівський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 11.11.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.11.2011 N 488

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДІБРІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дібрівський" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР". Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 07.01.85 N 5 "Про внесення змін і доповнень у мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР" та рішення Рівненського облвиконкому від 18.06.91 N 98 "Про впорядкування об'єктів і територій природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо площі даного Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 881 гектар розташований на території Зарічненського району Рівненської області.

1.4. Територія Заказника є у користуванні Дібрівської сільської ради (170,0 гектарів), Державного підприємства "Зарічненський лісгосп" в межах Дібрівського лісництва: квартали 1 - 4, 6 - 8 (637 гектарів) та Державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Зарічненський держспецлісгосп" (далі - Землекористувачі) в межах Серницького лісництва: квартал 20, виділи 24 - 28 (74,0 гектара).

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах територіальних органів Держземагентства та Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Адреса Землекористувачів:

Дібрівська сільська рада - 34041, Рівненська область, Зарічненський район, с. Дібрівськ;

Державне підприємство "Зарічненський лісгосп" - 34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт Зарічне, вул. Центральна, 78;

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Зарічненський держспецлісгосп" - 34100, Рівненська область, Зарічненський район, с. Привітівка.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження заболоченої ділянки лісу в заплаві річки Стир з трьома природними озерами і типовою лучною та болотною рослинністю Поліської низовини, а також поодинокими екземплярами рідкісного виду дерев - берези Котула.

2.2. Завданнями Заказника є:

охорона та збереження заболоченої ділянки лісу, де зростають рідкісні рослини;

створення умов для збереження в природному стані заболочених лісових ділянок навколо трьох природних озер, що забезпечують регулювання водного режиму річки Стир та рівня ґрунтових вод на прилеглих територіях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

знищення та пошкодження форм рельєфу;

будь-які порушення природного стану водойм (зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

будь-яке засмічення та забруднення території;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження;

всі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок) - без відповідних наукових обґрунтувань;

добування або знищення тварин, в тому числі занесених до Червоної книги України;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

випас та прогін худоби, крім спеціально відведених ділянок;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

мисливство;

натаскування мисливських собак;

будь-яке рибальство, за винятком любительського і спортивного з берега в спеціально відведених місцях;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

використання катерів та моторних човнів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

використання катерів та моторних човнів;

надання у господарське використання окремих земельних і водних ділянок.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

заготівля лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, соків, деревної зелені, випасання худоби, використання орних земель та інших видів використання за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню Заказника, установленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання його природних комплексів та об'єктів.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформлюються охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали