МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2011 року N 447

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Острівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Острівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Острівський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 19.11.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ОСТРІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Острівський" (далі - Заказник) створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР". Рішенням Рівненського облвиконкому від 18.06.91 N 98 "Про впорядкування об'єктів і територій природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо площі даного Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 2423 гектара розташований на території Зарічненського району Рівненської області.

1.4. Територія Заказника є у землекористуванні Кухітсько-Вільської сільської ради (255 гектарів) та Державного підприємства "Зарічненський лісгосп" (далі - Землекористувачі) в межах Острівського лісництва: квартали 14 - 34, Локницького лісництва: квартали 58, 59, 61, 62 (2168 гектарів).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Поштові адреси Землекористувачів:

34035, Рівненська область, Зарічненський район, с. Кухітська Воля - Кухітсько-Вільська сільська рада;

34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт. Зарічне, вул. Центральна, 78 - Державне підприємство "Зарічненський лісгосп".

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКАЗНИКА

2.1. Мета створення Заказника є збереження заболоченої ділянки сосново-вільхово-березового лісу, що має водорегулююче значення для комплексу Острівських озер, зокрема озер: Велике (96 гектарів), Середнє (12 гектарів) та Хоромне (40 гектарів), приозерних понижень і прилеглого до них лісового масиву, який включає в себе зв'язані з озерами заболочені стрічкоподібні долини.

2.2. Завданнями Заказника є:

охорона та збереження системи боліт і озер на лівому березі річки Стир, які є регулятором водності річки та рівня ґрунтових вод прилеглих територій;

створення умов для збереження і відновлення цінних водних об'єктів і природних комплексів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

знищення та пошкодження форм рельєфу;

будь-які порушення природного стану водойм (зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

будь-яке засмічення та забруднення території;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

усі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

збір та заготівля лікарських рослин;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

випас та прогін худоби;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

натаскування мисливських собак;

будь-яке рибальство, за винятком любительського з берега в спеціально відведених місцях;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

використання катерів та моторних човнів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

самовільне використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням

надання у господарське використання окремих земельних і водних ділянок.

3.2. На території Заказника дозволяється в установленому порядку:

використання території Заказника в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів;

обмежене мисливство та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформлюються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводиться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали