МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 вересня 2011 року N 350

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Середньосульський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Середньосульський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Середньосульський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 14.11.96.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
28.09.2011 N 350

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "СЕРЕДНЬОСУЛЬСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Середньосульський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 20.08.96 N 715/96.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 2243 гектара, розташований в заплавній частині річки Сула між селами Гиряві Ісківці, Лука, Млини та Ячники на території Гирявоісківецької, Свиридівської, Харківецької та Лучанської сільських рад Лохвицького району Полтавської області (далі - Землевласники) та Полтавського державного лісогосподарського підприємства "Полтаваоблагроліс" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, оголошена Заказником, не вилучається з користування Землевласників/Землекористувача, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несуть відповідальність за додержання встановленого режиму, а саме:

Гирявоісковецької сільської ради - 959,3 гектара;

Свиридівської сільської ради - 392,4 гектара;

Харківецької сільської ради - 400,8 гектара;

Лучанської сільської ради - 122,3 гектара;

Полтавського державного лісогосподарського підприємства "Полтаваоблагроліс" - 368,2 гектара.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Землевласники/Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Витрати, пов'язані із забезпеченням режиму охорони Заказника здійснюються за рахунок Землевласників/Землекористувача.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землевласників/Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землевласників/Землекористувача:

Гирявоісковецька сільська рада: с. Гиряві Ісківці, Лохвицький район, 37223;

Свиридівська сільська рада: с. Свиридівка, Лохвицький район, 37213;

Харківецька сільська рада: с. Харківці, Лохвицький район, 37207;

Лучанська сільська рада: с. Лука, Лохвицький район, 37221;

Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс": вул. Сапіго, 1, м. Полтава, 36039.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження та охорона типового для Лівобережного Лісостепу природного болотного масиву в заплаві річки Сула.

2.1. Завданнями Заказника є:

збереження типового водно-болотного комплексу в заплаві річки Сула, що є стабілізатором мікроклімату, регулятором водного режиму річки Сула і рівня ґрунтових вод прилеглих територій;

збереження та охорона місць гніздування багатьох видів водоплавних і болотних птахів, в тому числі журавля сірого - виду, занесеного до Червоної книги України, місць зростання багатьох видів регіонально рідкісних рослин та сальвінії плаваючої, занесеної до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво стаціонарних та тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань, затверджених законодавством;

проведення розвідувальних, підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення форм рельєфу;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, прання з застосуванням хімічних миючих засобів та інші);

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, очерету, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;

зберігання та застосування на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

використання мінеральних добрив;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, кори, деревної зелені), пошкодження, заготівля та знищення всіх видів водної та болотної рослинності;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

порушення природного стану водойм (спрямлення та поглиблення русел, зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);

використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприродита з порушенням умов і термінів їх використання;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

заготівля лісової підстилки, деревних соків, технічної сировини, насіння дерев та чагарників, дикорослих плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників/Землекористувача;

організований туризм в період розмноження та вигодівлі молоді - протягом травня - липня;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

промислове, науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

влаштування літніх таборів для худоби та пташників;

збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється на підставі наукового обґрунтування за погодженням з Мінприроди;

забір води в межах заказника для будь-яких потреб;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням вимог природоохоронного законодавства,

сінокосіння з червня місяця;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене збирання ряски та лікарської сировини;

любительське рибальство в позанерестовий період;

обмежене мисливство в мисливський сезон;

обмежене випасання худоби без влаштування літніх таборів;

короткострокове відвідування в освітньо-виховних та інших цілях, що не суперечать завданням Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню та завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласниками/Землекористувачем.

3.6. Землевласники/Землекористувач земельних ділянок у межах Заказника оформляє охоронне зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території Заказника визначається законодавством України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Юридичні та фізичні особи зобов'язані у встановленому законодавством порядку відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заказника, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали