Додаткова копія: Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дідове озеро" у новій редакції

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 151

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дідове озеро" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дідове озеро" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дідове озеро", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 05.05.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДІДОВЕ ОЗЕРО"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Дідове озеро" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів Української РСР від 25.02.80 N 132 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР". Рішенням Житомирського облвиконкому від 07.03.91 N 68 "Про підсумки інвентаризації мережі природно-заповідного фонду та доповнення переліку державних заказників" внесено зміни щодо площі даного Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 294 гектари розташований на території Житомирської області в Овруцькому районі в кварталах 11 - 14 Кованського лісництва ДП "Словечанське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Поштова адреса Землекористувача: 11122, Житомирська область, Овруцький район, с. Словечне, вул. Сабурова, 13.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створений з метою охорони та збереження в природному стані унікального болотного масиву з озером, які є регуляторами водного режиму Овруцько-Словечанського кряжа, малих річок, які беруть із них початок; багатої і різноманітної флори й фауни правобережного Полісся.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження в природному стані унікального болотного масиву;

охорона та збереження у природному стані болотного масиву як місця зростання багатьох видів рослин та місця поселення тварин;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

будь-яке засмічення, забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм, а саме: скид у водойми неочищених стічних вод підприємств, комунальних стічних вод, тирси, трісок, кори й інших відходів виробництва;

пошкодження, заготівля та знищення всіх видів водної і болотної рослинності;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок Заказника;

надання земельних ділянок під забудову;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

будь-які порушення стану водойм: випрямлення й поглиблення русел, зміна структури, конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту;

порушення режиму водоохоронних зон і прибережних смуг;

забір води в межах Заказника для потреб промислових, сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення, зрошення;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок, а в місцях розселення і розмноження тетеруків - усіх видів лісокористування;

заготівля живиці, деревних соків та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені тощо);

збір рідкісних і занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів і плодів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, водної та трав'янистої рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі розорювання, заліснення, залуження ділянок (без відповідних обґрунтувань наукових закладів);

прогін худоби через територію Заказника, влаштовування пасовищ для худоби та пташників;

сплав лісу через територію Заказника;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслоєнь;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

відвідування території Заказника в період розмноження тварин/птахів та вигодівлі молоді з 1 березня до 1 серпня;

знищення та відлов усіх видів тварин, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ і жител, збір пуху та яєць;

рибальство;

мисливство, знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

зберігання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення багать;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали