МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2011 року N 481

Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Стрільське"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Стрільське", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
28.11.2011 N 481

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ОЗЕРО СТРІЛЬСЬКЕ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Озеро Стрільське" (далі - Пам'ятка природи) створена відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 N 780-р "Про доповнення списку пам'яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави".

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 15 гектарів розташована на території Сарненського району Рівненської області.

1.4. Мальовниче озеро овальної форми, глибиною до 8 метрів, зорієнтоване з півночі на південь. Територія навколо озера рівнинна, характерна для Сарненської акумулятивної рівнини Волинського Полісся. По периметру озера сформувалась смуга вищої водної рослинності шириною 6 - 8 метрів. Серед видів переважають лепешняк великий, очерет звичайний, рогози вузьколистий та широколистий, хвощ річковий. Трапляється латаття сніжно-біле, його угруповання занесене до Зеленої книги України. Високі купини навколо озера утворюють осока ситничковидна - рідкісний для флори Українського Полісся вид, що охороняється на території Пам'ятки природи.

1.5. Територія Пам'ятки природи знаходиться у землекористуванні Державного підприємства "Сарненське лісове господарство" (далі - Землекористувач) в межах Карпилівського лісництва: квартал 17 виділ 43, квартал 18 виділ 24, квартал 27 виділ 3, квартал 28 виділ 1.

1.6. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.7. Землекористувач на території Пам'ятки природи в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.8. Межі Пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства, лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Територія Пам'ятки природи відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Пам'ятки природи.

1.10. Поштова адреса Землекористувача: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Гоголя, 34.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Пам'ятки природи є збереження мальовничого озера, яке оточене лісовими масивами. Місце гніздування різних видів птахів.

2.2. Основним завданням Пам'ятки природи є:

охорона та збереження природного об'єкта, що відіграє важливу роль у підтримці гідрологічного режиму певної території та має водоохоронне значення;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного її стану, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Пам'ятки природи;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

будь-яке порушення природного стану водойми: несанкціоновані роботи, що призводять до змін структури та конфігурації берегової лінії; роботи, що впливають на гідрохімічний (санітарний) стан озера;

переселення, акліматизація водних живих ресурсів, а також виведення та використання генетично змінених водних організмів (без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань);

знищення, збирання водяної рослинності та виїмка ґрунту, за винятком заходів біологічної та технічної меліорації, які проводяться користувачем відповідно до законодавства;

промислове рибальство;

використання на водоймі катерів та моторних човнів, крім суден контролюючих органів та рятувальної служби;

добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи та її водних об'єктів;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

забір води в межах Пам'ятки природи для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошування;

зберігання на території Пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

знаходження на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї, недозволеними до використання знаряддями лову тварин та водних живих ресурсів;

використання земельних ділянок території Пам'ятки природи не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних ділянок.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

науково-дослідна, еколого-освітня, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, в межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. На Землекористувача оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали