КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23 червня 2011 року N 261/5648

Про затвердження Положення про Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання рішення Київської міської ради від 27.05.2010 N 805/4243 "Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 941 "Про затвердження положення про Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та змін до його структури", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 14.06.2007 N 903/1564 "Про затвердження Положення про Головне управління капітального будівництва міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

  

Київський міський голова

Л. Черновецький

  

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 261/5648

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління капітального будівництва міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який підзвітний і підпорядкований Київській міській раді та підпорядкований Київському міському голові і Міністерству регіонального розвитку та будівництва України з питань, що належать до його компетенції.

2. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки й штампи, бланки, інші реквізити.

3. Головне управління виконує функції генерального замовника, а також замовника будівництва (реконструкції) об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, що споруджуються за бюджетні та залучені кошти на території міста Києва, та в межах наданих повноважень контролює в цій сфері діяльність інших суб'єктів.

4. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами законодавства України, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями Головного управління є:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва на території м. Києва;

- забезпечення в межах повноважень впровадження в місті єдиної містобудівної політики та забезпечення організації робіт із здійснення комплексної забудови нових мікрорайонів і районів та територій, які підлягають реконструкції;

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, які спрямовуються на будівництво (реконструкцію) об'єктів;

- сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

- управління підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і підпорядковані Головному управлінню.

6. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань при виконанні функцій генерального замовника:

6.1. Готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку міста Києва та проектів міського бюджету міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Сприяє в межах повноважень підприємствам, установам та організаціям комунальної власності міста Києва у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території міста Києва в галузі "Капітальне будівництво".

6.3. Готує пропозиції з питань розвитку будівельної галузі міста і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.4. Здійснює необхідні заходи щодо дотримання законодавства у галузі будівництва.

6.5. Розробляє в межах повноважень поточні й перспективні програми капітального будівництва.

6.6. Бере участь у межах своїх повноважень у розробці проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативних документів з питань будівництва та реконструкції об'єктів, а також з питань відведення земельних ділянок під забудову та реконструкцію об'єктів.

6.7. Бере участь у формуванні складу офіційних делегацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що беруть участь у переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва в галузі будівництва.

6.8. У межах повноважень здійснює контроль з метою забезпечення цільового та ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного їх повернення.

6.9. Забезпечує в установленому порядку фінансування проектно-вишукувальних робіт і робіт з будівництва об'єктів відповідно до титулів та укладених договорів.

6.10. Є розпорядником бюджетних коштів що спрямовуються на будівництво.

6.11. Впроваджує інноваційну та технічну політику з питань капітального будівництва, впровадження сучасних технологій та досягнень науково-технічного прогресу.

6.12. Впроваджує загальне керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств.

6.13. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

6.14. Готує Київському міському голові та виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції з питань розміщення на території м. Києва нових, реконструкції, розширення діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

6.15. Надає відповіді на звернення підприємств і організацій щодо здійснення на території міста будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння об'єктів виробничого та невиробничого призначення незалежно від форм власності.

6.16. Вносить Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

6.17. Залучає на договірних засадах кошти юридичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створює структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом у місті Києві за погодженням з Київським міським головою.

6.18. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Головному управлінні.

6.19. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Головного управління, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства України.

6.20. Бере участь у межах повноважень у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань капітального будівництва (реконструкції) об'єктів на території міста Києва.

Головне управління при виконанні функцій замовника будівництва:

6.21. Проводить у встановленому порядку конкурсні торги для визначення виконавців проектних і будівельних робіт та організацій для постачання матеріалів, конструкцій, обладнання тощо.

6.22. Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

6.23. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації.

6.24. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям.

6.25. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори.

6.26. Разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до чинних нормативних актів.

6.27. Забезпечує реєстрацію в інспекції архітектурно-будівельного контролю міста Києва відповідальних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на підготовчі роботи та на виконання будівельно-монтажних робіт.

6.28. Складає титули будов, титули на проектно-вишукувальні роботи і подає їх на затвердження в установленому порядку.

6.29. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва.

6.30. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника.

6.31. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.

6.32. Передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника.

6.33. Передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів відповідно до законів України та постанов Кабінету Міністрів України.

6.34. Відшкодовує в установленому порядку громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їхній власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів.

6.35. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

6.36. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів.

6.37. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації, бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії, пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

6.38. Передає в установленому порядку завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.

6.39. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги.

6.40. Приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.

6.41. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність.

6.42. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.

6.43. Надає на договірних засадах за погодженням з Київським міським головою послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам.

6.44. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) завдань у сфері будівництва.

7. Головне управління має право:

- залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Головного управління;

- одержувати у встановленому порядку від головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, що входять до складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- у межах повноважень, наданих/делегованих виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) або постійно діючою конкурсною комісією у встановленому порядку проводити конкурси із залучення інвестиційних коштів та створення умов для ефективного використання інвестиційних ресурсів на об'єктах будівництва та на розвиток будівельної галузі міста;

- в установленому порядку залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом;

- розпоряджатися в установленому порядку коштами, отриманими за надання послуг, та коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого кошторису;

- здійснювати керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованих Головному управлінню підприємств, організацій та установ, координувати діяльність інших підприємств, установ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, віднесених до сфери повноважень Головного управління;

- вносити пропозиції до проекту бюджету м. Києва з питань, що належать до компетенції Головного управління;

- одержувати від Міністерства регіонального розвитку та будівництва України методичну та методологічну інформацію, інші нормативні документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- утворювати з разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців на договірній основі;

- у межах компетенції за дорученням вести переговори від імені виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з міжнародними фінансовими та кредитними організаціями, іноземними та вітчизняними підприємствами;

- залучати на договірних засадах вітчизняних та іноземних вчених, фахівців і експертів для консультацій з питань, пов'язаних з діяльністю Головного управління;

- за дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах;

- проводити іншу діяльність, що не суперечить повноваженням Головного управління.

8. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

За освітньо-кваліфікаційними вимогами начальник Головного управління повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше п'яти років.

Начальник Головного управління має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за поданням начальника Головного управління та погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

Начальник Головного управління, перший заступник та заступники начальника Головного управління повинні знати Конституцію України, закони України, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, практику застосування законодавства, основи державного управління, економіки та управління персоналом, основи права, політології та ринку праці, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

10. Начальник Головного управління:

- керує діяльністю Головного управління, без доручення діє від імені Головного управління, є розпорядником всіх рахунків Головного управління, укладає та підписує інвестиційні та інші договори за участю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності перших заступників та заступників начальника Головного управління, керівників його структурних підрозділів;

- забезпечує своєчасне та високоякісне виконання в межах своєї компетенції доручень керівництва Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконання перспективних і поточних планів діяльності Головного управління;

- подає в установленому порядку на затвердження структуру та штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, Положення про Головне управління;

- розпоряджається в установленому порядку коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Головного управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

- організовує роботу Головного управління на основі єдиноначальності відповідно до цього Положення;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, вживає заходів щодо заохочення і накладає стягнення на працівників Головного управління, управлінь та інших структурних підрозділів Головного управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи, що входять до складу Головного управління, посадові інструкції працівників Головного управління;

- відповідно до законодавства і цього Положення розпоряджається майном Головного управління, вирішує питання про заявлення від імені Головного управління позовів та претензій до юридичних і фізичних осіб;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління;

- здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

11. Накази начальника Головного управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, можуть бути скасовані Київським міським головою, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або оскаржені в судовому порядку.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), першого заступника та заступників начальника Головного управління, а також інших працівників Головного управління. До складу колегії можуть входити депутати Київради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Головного управління.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Головному управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих органів та положення про них затверджуються начальником Головного управління.

14. Утримання Головного управління здійснюється за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника, які враховуються у спеціальному фонді міського бюджету як власні надходження.

Джерелами фінансування заходів у сфері капітального будівництва, що здійснюються Головним управлінням, є кошти Державного бюджету України, міського бюджету та кошти з інших джерел відповідно до законодавства.

Гранична чисельність працівників Головного управління затверджується Київським міським головою.

Кошторис видатків Головного управління затверджується заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, після попередньої експертизи в Головному фінансовому управлінні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

Штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після експертизи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. Майно Головного управління становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Головного управління.

Майно Головного управління є комунальною власністю територіальної громади м. Києва та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Головне управління володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства України, рішень Київради, розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також цього Положення.

16. Припинення Головного управління здійснюється за рішенням Київради в порядку, визначеному законодавством України.

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали