ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.03.2012 р. N 369

Київ

Про затвердження Положення про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структури

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", постанов Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 777 "Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації", від 25.11.2009 N 1415 "Про затвердження типових положень про управління культури і туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури, Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму і курортів Київської міської, відділ культури і туризму районної, районної у м. Севастополі, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини районної у м. Києві державної адміністрації", рішення Київської міської ради від 27.04.2010 N 805/4243 "Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" (із змінами та доповненнями) та розпорядження Київського міського голови від 28.05.2010 N 308 "Про затвердження граничної чисельності працівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (зі змінами та доповненнями):

1. Затвердити Положення про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Затвердити структуру Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.06.2005 N 1125/1 "Про затвердження Положення про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.12.2005 N 2397 "Про затвердження змін до Положення про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.02.2006 N 190 "Про затвердження змін до структури Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2009 N 765 "Про затвердження змін та доповнень до структури Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.09.2010 N 717 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані зі створенням Управління туризму і курортів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2010 N 727 "Про затвердження Положення та структури Управління туризму і курортів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 N 792 "Про внесення змін та доповнень до Положення про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структури".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
07.03.2012 N 369

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується голові Київської міської державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерству інфраструктури України.

2. Головне управління є правонаступником Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головного управління готельного господарства, туризму та курортів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Головного управління є:

4.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері водопровідно-каналізаційного господарства, поводження з відходами (санітарної очистки), протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального (громадського) сервісу (далі - комунальне господарство); туризму, готельного господарства і курортів, насамперед щодо організації і здійснення заходів з їх реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку, формування та реалізації відповідних загальноміських та галузевих програм.

4.2. Аналіз стану комунального господарства міста, туризму, готельного господарства і курортів та підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку цих сфер.

4.3. Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання вимог нормативно-правових актів з питань комунального господарства, туризму, готельного господарства і курортів.

4.4. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізації місцевих програм розвитку комунального господарства, туризму і курортів, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, розвитку туризму, готельного господарства і курортів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.

4.5. Сприяння розвитку централізованого водопостачання і водовідведення, системи протизсувних заходів, комплексного комунального (громадського) сервісу, санітарно-екологічної чистоти та культури поводження з відходами, розвитку туризму, готельного господарства і курортів.

4.6. Виконання функцій управління у сфері комунального господарства, туризму, готельного господарства і курортів, координація та організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій, а також роботи підприємств, установ та організацій комунального господарства та сфери туризму.

4.7. Підвищення рівня та якості комунальних послуг, що надаються населенню міста, послуг у сфері туризму, готельного господарства і курортів, а також забезпечення належного утримання і експлуатації об'єктів комунального господарства міста та сфери туризму.

4.8. Сприяння соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері комунального господарства, туризму, готельного господарства і курортів, а також прав споживачів туристичного продукту, встановлення контролю за його якістю.

4.9. Виконання функцій замовника з капітального будівництва, проектування, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства міста, забезпечення виконання робіт з облаштування та утримання окремих територій міста Києва.

4.10. Регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів природних монополій у сфері комунального господарства міста.

4.11. Здійснення державного контролю за додержанням правил комунального і туристичного обслуговування та благоустрою окремих територій.

4.12. Вирішення інших питань у сфері комунального господарства і туризму відповідно до законодавства.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері комунального господарства, туризму і курортів, їх реформуванні і розвитку в частині водопровідно-каналізаційного господарства, поводження з відходами, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального (громадського) сервісу, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, готельного господарства, насамперед щодо організації і здійснення заходів з формування та реалізації відповідних міських програм, пропагування серед населення знань щодо важливості ролі водних ресурсів (питної води), санітарно-екологічної чистоти, культури поводження з відходами та розвитку сфери туризму.

5.2. Готує пропозиції до проектів міського бюджету щодо фінансування капітального будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів комунального господарства, міських програм розвитку комунального господарства і сфери туризму і подає їх на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

5.3. Організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм розвитку комунального господарства та сфери туризму, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, розвитку сфери туризму.

5.4. Готує і подає у встановленому порядку виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо:

- удосконалення структури управління комунальним господарством і туризмом міста та їх розвитку;

- розвитку підприємництва, конкуренції, демонополізації комунального господарства і туризму та формування ринку послуг у цих сферах;

розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, санітарної очистки, системи комунального (громадського) сервісу та захисту територій міста від зсувів;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері комунального обслуговування;

- проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів комунального господарства та інженерного захисту території міста; будівництва об'єктів туристичної інфраструктури;

- удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій комунальної власності, що належать до сфери його управління.

5.5. Проводить аналіз ринку туристичних і готельних послуг.

5.6. Забезпечує здійснення заходів з реформування комунального господарства та з розвитку сфери туризму відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності.

5.7. Розглядає інвестиційні програми та бізнес-плани розвитку підвідомчих підприємств, готує висновки з цих питань для виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.8. Проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що належать до сфери його управління.

5.9. Створює умови для розвитку:

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері комунального господарства, туризму і курортів, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, готельного господарства міста, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів комунальної та туристичної інфраструктури.

5.10. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

5.11. Забезпечує:

- контроль за виконанням рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються реалізації державної політики в сфері комунального господарства та туризму;

- роботу міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсіях;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері туризму і здійснює контроль за їх достовірністю.

5.12. Здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері комунального господарства, туризму, готелів і курортів та станом експлуатації і утримання об'єктів комунального господарства.

5.13. Сприяє:

- удосконаленню комунальної та туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у цій сфері та конкуренції на ринку комунальних і туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що проводять та/або забезпечують провадження комунальної і туристичної діяльності;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері комунального господарства, туризму і курортів;

- захисту прав споживачів туристичного продукту; діяльності громадських організацій, що функціонують у сфері туризму і курортів.

5.14. Здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері комунального господарства, туризму і курортів, що перебувають у сфері управління, незалежно від форм власності.

Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження та оснащення об'єктів комунального господарства засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм.

5.15. Бере участь у реалізації державної політики з ціноутворення у сфері комунального господарства, погоджує в установленому порядку розрахунки щодо оптимізації цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги в цій сфері.

5.16. Вживає заходів до прискорення прийняття у комунальну власність об'єктів комунального господарства.

5.17. Проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів комунального та готельного господарства й інженерного захисту території міста.

5.18. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного стану систем водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню об'єктів міста та ліквідації його наслідків.

5.19. Організовує і контролює роботу з обстеження територій міста, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, підготовки схем їх інженерного захисту, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у комунальній сфері.

5.20. Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників комунального господарства і сфери туризму.

5.21. Здійснює заходи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері комунального господарства міста, туризму, готельного господарства і курортів.

5.22. Сприяє проведенню науково-технічних та інших досліджень з метою підвищення якості надання комунальних та туристичних послуг, зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах сучасних інформаційних технологій.

5.23. Спрямовує і контролює роботу підрозділів комунального господарства та з питань туризму і курортів районних в місті Києві державних адміністрацій, погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх діяльності.

5.24. Готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств.

5.25. Виконує функції замовника з капітального будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів комунального господарства, проводить закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань; здійснює забезпечення виконання робіт з облаштування та утримання окремих територій міста Києва.

5.26. Здійснює постійний контроль за якістю надання послуг з вивозу відходів та вчасним проведенням розрахунків за надані послуги. Проводить облік та аналіз кількості відходів, що утворюються, утилізуються та захоронюються, з метою запобігання порушенням встановленого в місті порядку поводження з відходами.

5.27. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у комунальній та туристичній сферах.

5.28. Видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу; вносить в установленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензій на провадження туроператорської діяльності.

5.29. Готує проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до його компетенції.

5.30. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань, удосконалення системи роботи зі зверненнями відповідно до чинного законодавства.

5.31. Інформує населення через засоби масової інформації про програми реформування та розвитку комунального господарства і сфери туризму міста, організовує їх громадське обговорення. Організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань комунального господарства, туризму і курортів. Бере участь у провадженні інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у комунальній і туристичній сферах, в організації і проведенні вітчизняних та міжнародних виставок, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

5.32. Надає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій комунального господарства і туристичної сфери державними нагородами та відомчими відзнаками.

5.33. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

6. Головне управління має право:

6.1. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з комунальних та туристичних питань.

6.2. Вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва і реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил житлово-комунального обслуговування населення.

6.3. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.5. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.6. Виступати замовником капітального будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів комунального господарства та науково-дослідницьких робіт у сфері комунального господарства.

6.7. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

6.8. Надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах, визначених законодавством.

6.9. Уповноважені працівники Головного управління складають протоколи про адміністративні правопорушення за порушення порядку проведення санітарної очистки міста, в тому числі за відсутність затверджених відповідно до установленого порядку схем санітарної очистки і прибирання території міста.

7. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

8. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерством інфраструктури України.

Кваліфікаційні вимоги до начальника Головного управління: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Начальник Головного управління має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням начальника Головного управління, погодженим з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (для заступника начальника Головного управління - начальника управління туризму і курортів - з Міністерством інфраструктури України).

Кваліфікаційні вимоги до заступників начальника Головного управління: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

9. Начальник Головного управління:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність перед головою Київської міської державної адміністрації за виконання покладених на Головне управління завдань.

9.2. Затверджує положення про підрозділи Головного управління, розподіляє обов'язки між заступниками начальника Головного управління, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

Затверджує посадові інструкції працівників Головного управління.

9.3. Подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис працівників Головного управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Головного управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника Головного управління, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

9.6. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління.

9.7. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників управлінь (відділів) житлово-комунального господарства та з питань туризму і курортів районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.8. Скасовує накази начальників управлінь (відділів) житлово-комунального господарства та з питань туризму і курортів районних в місті Києві державних адміністрацій, що суперечать законодавству та нормативно-правовим актам.

9.9. Готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками комунальних підприємств, що належать до сфери управління Головного управління, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств.

10. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), заступників начальника Головного управління (за посадою), інших відповідальних працівників Головного управління.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням начальника Головного управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Головного управління.

11. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування комунального господарства міста, розвитку туризму, екскурсій, надання готельних послуг і вирішення інших питань у Головному управлінні можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Головного управління.

12. Головне управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність працівників Головного управління визначає Київський міський голова.

Кошторис і штатний розпис Головного управління затверджується в установленому порядку після попередньої їх експертизи у Головному фінансовому управлінні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на оплату праці його працівників, затверджуються у бюджеті м. Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Майно Головного управління (в тому числі будівля за адресою: вул. Велика Житомирська, 15-а) є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

14. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Головного управління: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а.

15. Припинення діяльності Головного управління здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
07.03.2012 N 369

Структура
Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Начальник Головного управління.

2. Перший заступник начальника Головного управління.

3. Заступник начальника Головного управління - начальник управління комунального господарства та реформування галузі.

4. Заступник начальника Головного управління - начальник управління інженерного забезпечення.

5. Заступник начальника Головного управління - начальник управління туризму і курортів.

6. Головний спеціаліст - юрисконсульт.

7. Сектор діловодства, організаційної та кадрової роботи.

8. Відділ фінансового забезпечення та звітності.

9. Управління комунального господарства та реформування галузі:

- відділ поводження з відходами;

- відділ комунального сервісу та реформування господарства.

10. Управління інженерного забезпечення:

- відділ водопровідно-каналізаційного господарства;

- відділ інженерного забезпечення.

11. Управління туризму і курортів:

- відділ організації і контролю діяльності туристичних та екскурсійних підприємств;

- відділ організації та координації діяльності закладів розміщення.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали