ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.03.2011 р. N 86

Про затвердження положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Черкаської облдержадміністрації

Керуючись статтями 5, 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтями 1, 3 Закону України "Про Цивільну оборону України", статтею 14 Закону України "Про оборону України", постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 N 361 "Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій":

1. Затвердити положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Черкаської облдержадміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 18.07.2008 N 213 "Про затвердження Положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації".

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
25.03.2011 N 86

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Черкаської облдержадміністрації

1. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації (далі - Головне управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству надзвичайних ситуацій України (далі - МНС).

Головне управління є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та оборонної роботи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

4.2. Подає голові облдержадміністрації та МНС:

пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України та обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

4.3. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні.

4.4. Подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

4.5. Координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.6. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

4.7. Бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові облдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові облдержадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності регіону;

у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок облдержадміністрації щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

4.8. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.9. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

4.10. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісій з питань визначення їх стану.

4.11. Разом з територіальним органом управлінням МНС:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

4.12. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

4.13. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

4.14. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

4.15. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів.

4.16. Готує та вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

4.17. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління.

4.18. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

4.19. Утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, а також пункти управління облдержадміністрації і здійснює планування їх фінансового забезпечення.

4.20. Організовує та забезпечує роботу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4.21. Проводить аналіз та здійснює узагальнення звітів про нещасні випадки невиробничого характеру, наданих райдержадміністраціями (виконавчими органами міських, районних у містах рад).

4.22. Координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань профілактики травматизму невиробничого характеру.

4.23. Планує та координує формування, ведення та використання обласного страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.

4.24. Розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд голові облдержадміністрації та МНС пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.

4.25. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

4.26. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення.

4.27. Організовує роботу евакуаційної комісії в області.

4.28. Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

4.29. Вивчає та аналізує за дорученням голови облдержадміністрації стан облаштування та забезпечення військових формувань, які розташовані на території області, службовими приміщеннями, земельними ділянками, тощо.

4.30. Контролює стан справ, аналізує та узагальнює матеріали щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері оборонної роботи.

4.31. Готує матеріали з питань діяльності військових формувань на території області та надає їх голові облдержадміністрації.

4.32. Забезпечує виконання чинного законодавства про військовий обов'язок посадовими особами, громадянами, юридичними особами, сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню приписки громадян до призовних дільниць та призову на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

4.33. Готує пропозиції та необхідні документи щодо фінансування заходів, пов'язаних з оборонною роботою, для подання їх до відповідних центральних органів виконавчої влади на погодження та включення до проекту державного бюджету, контролює цільове використання виділених коштів.

4.34. Готує та доводить структурним підрозділам облдержадміністрації, іншим місцевим органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування доручення голови облдержадміністрації та його заступників з питань цивільного захисту і оборонної роботи;

4.35. Контролює в межах повноважень виконання суб'єктами господарювання, що розташовані на території області, державних замовлень на виробництво та постачання військовим формуванням відповідної продукції.

4.36. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Головне управління має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, а також військових формувань інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, які розташовані на території області, з питань, що належать до його компетенції;

організовувати та проводити наради, семінари та навчально-методичні заняття з питань, що належать до його компетенції;

заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

6. Головне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

7. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з МНС. На посаду начальника Головного управління призначається цивільна особа у порядку, встановленому законодавством.

Начальник Головного управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації.

8. Начальник Головного управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів.

8.2. Організовує діяльність Головного управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією їх наслідків.

8.3. Подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис і штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

8.4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками Головного управління.

8.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Головного управління.

8.6. Забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками Головного управління державної служби.

8.7. Вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Головного управління, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій.

8.8. Надає голові облдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, а також притягнення до відповідальності осіб, що допустили порушення вимог чинного законодавства та розпоряджень облдержадміністрації і доручень голови облдержадміністрації;

8.9. Здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання Головного управління.

8.10. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації.

8.11. Звертається з поданням до відповідної райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту.

8.12. Інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

8.13. Бере участь у розгляді райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту.

8.14. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Головного управління, кошторис, штатний розпис затверджуються головою облдержадміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

10. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали