МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2012

м. Київ

N 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 401/20714

Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони

Відповідно до статті 58 Закону України "Про тваринний світ" та статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів рибоохорони, що додається.

2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 09 жовтня 2002 року N 324 "Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 842/7130.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

Державне агентство
рибного господарства України

В. С. Дроник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
24.02.2012 N 83

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 401/20714

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів рибоохорони

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 58 Закону України "Про тваринний світ" та статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Закон N 3677-VI).

1.2. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів здійснюють громадські інспектори рибоохорони (далі - громадські інспектори) за їх згодою.

1.3. Громадські інспектори призначаються центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства України та його територіальними органами.

1.4. Діяльність та контроль за роботою громадських інспекторів здійснюються центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства України та його територіальними органами рибоохорони, які:

здійснюють підбір громадських інспекторів;

проводять інструктажі та семінари;

забезпечують нормативно-правовими актами;

координують роботу громадських інспекторів, ведуть облік проведеної роботи;

спрямовують роботу громадських інспекторів шляхом видачі планів та наказів на певні види робіт;

надають практичну допомогу в організації та проведенні рибоохоронних рейдів;

підводять підсумки роботи громадських інспекторів за рік.

II. Порядок призначення громадських інспекторів

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, які досягли 18 років.

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України або до відповідного територіального органу рибоохорони заяву, подання організації, підприємства або установи, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора рибоохорони.

2.3. Громадські інспектори відповідно до поданої заяви призначаються спеціально уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства, керівниками територіальних органів рибоохорони після проходження ними співбесіди.

2.4. Громадські інспектори отримують посвідчення громадського інспектора рибоохорони встановленого зразка, який наведено у додатку 1 до цього Положення.

Облік посвідчень громадських інспекторів ведеться у журналі спеціально уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства України або у відповідному територіальному органі рибоохорони.

2.5. Посвідчення громадського інспектора за підписом осіб, визначених у пункті 2.3 цього розділу, видаються строком на один рік із щорічним продовженням за позитивними результатами роботи.

2.6. Громадський інспектор діє в територіальних межах повноважень органу, що видав посвідчення.

На кожного громадського інспектора ведеться картка обліку проведеної роботи громадським інспектором рибоохорони, форма якої наведена у додатку 2 до цього Положення.

2.7. Громадські інспектори здійснюють контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів без звільнення від основної роботи та додаткової оплати праці.

2.8. Стимулювання громадських інспекторів, які беруть активну участь у здійсненні контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, здійснюється відповідно до законодавства.

III. Координація діяльності громадських інспекторів

3.1. Кожний громадський інспектор працює у взаємодії з державним інспектором рибоохорони і під його керівництвом у межах відповідного територіального органу рибоохорони.

3.2. Спеціально уповноважена особа або державний інспектор, за якими закріплений громадський інспектор:

надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

координує його діяльність;

проводить з ним навчання, регулярні інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, ознайомлює його з нормативно-правовими актами, які регулюють здійснення громадського контролю;

залучає його до участі у перевірках виконання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів.

IV. Права та обов'язки громадських інспекторів

4.1. Громадські інспектори мають право:

спільно з працівниками органів рибоохорони брати участь у проведенні перевірок дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів;

разом з працівниками органів рибоохорони доставляти осіб, які порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, до міліції чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради, якщо особа порушника не може бути встановлена на місці вчинення правопорушення;

проводити у випадках, передбачених законом, фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку як допоміжні засоби для попередження і розкриття порушень законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

брати участь у підготовці для передачі до суду матеріалів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, і виступати як свідки;

роз'яснювати громадянам вимоги законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

4.2. Громадські інспектори зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства під час проведення рейдів і перевірок;

виконувати покладені на них завдання;

подавати органу рибоохорони, який призначив громадського інспектора, щорічний звіт про проведену роботу не пізніше 1 січня наступного за звітним року.

V. Позбавлення повноважень громадського інспектора

5.1. Орган, що призначив громадського інспектора, правомірний позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з вилученням посвідчення у разі:

ненадання щорічного звіту;

негативної оцінки роботи;

учинення громадським інспектором порушень законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, а також протиправних дій під час виконання обов'язків громадського інспектора.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати покладені обов'язки громадського інспектора з вилученням посвідчення приймається особою, яка призначила громадського інспектора, або керівником (його заступниками) центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства.

 

Директор Департаменту тваринництва
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

А. А. Гетя

 

Додаток 1
до Положення про громадських інспекторів рибоохорони

Зразок
посвідчення громадського інспектора рибоохорони

 

Перша сторінка обкладинки

 

 

Державне агентство рибного господарства України
(Державний Герб України)

ПОСВІДЧЕННЯ
ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА
РИБООХОРОНИ


 

 

Перша сторінка розвороту

   Друга сторінка розвороту

 

__________

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ

 
 
 
 
 
Фото

__________

до
"___" 20__ року

(найменування органу, який видав посвідчення)

Продовжено до
"___" 20__ року

ПОСВІДЧЕННЯ N _____

Підпис ______

Прізвище _____

Продовжено до
"___" 20__ року

Ім'я _________

Підпис ___________

По батькові __

Продовжено до
"___" 20__ року

є громадським інспектором
рибоохорони ______

Підпис ______

 

______

 

 

(найменування органу)

 

М. П.

Начальник

 

 

"___"_______20__ року _______
___________

 

 

                                                   (підпис) (прізвище)

 


 

Додаток 2
до Положення про громадських інспекторів рибоохорони

Посвідчення:
N __________

КАРТКА
обліку проведеної роботи громадським інспектором рибоохорони
за рік

Прізвище, ім'я, по батькові громадського інспектора ______
__

Місце проживання: _________

Брав участь у рибоохоронних рейдах ______

Викрито порушень _________

Проведено виступів:

на радіо ______;

у пресі _______

Проведена інша робота _____
                                                                                                                      (вид робіт, їх результат)

Державний інспектор рибоохорони
__
(підпис)
_____
(прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали