МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 255

Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння

Відповідно до пункту 34 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами), наказую:

1. Затвердити Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння, що додається.

2. Управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій і Управлінню промисловості, інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації утворити комісії з питань відшкодування за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва та затвердити їх склад.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23.06.2011 N 255

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є розгляд документів, поданих фізичними особами для отримання відшкодування за закуплену фізичною особою у поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання в особистому селянському господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів (далі - відшкодування), та прийняття рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, які мають право на відшкодування.

Документи, які надійшли від фізичних осіб для отримання відшкодування, розглядаються Комісією в порядку черговості їх подання.

4. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) щомісяця до 10 числа. Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

5. Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку районної держадміністрації, начальник Управління промисловості, інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації.

6. Для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від фізичних осіб такі документи:

довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, про кількість корів;

копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунку в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

7. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

10. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.

11. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в наданні відшкодування вона у триденний строк після його прийняття надсилає письмову відповідь фізичній особі з обґрунтуванням причин відмови.

12. Комісія передає реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання відшкодування управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій і Управлінню промисловості, інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації, які протягом п'яти робочих днів складають відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних осіб.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали