РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 7 серпня 1978 р. N 399

Київ

Про затвердження Положення про комісію громадського контролю за безпекою руху на автомобільному транспорті і міському електротранспорті

З метою дальшого розширення участі громадськості в підвищенні безпеки руху на автомобільному транспорті і міському електротранспорті Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Положення про комісію громадського контролю за безпекою руху на автомобільному транспорті і міському електротранспорті /додається/.

2. Дозволити Міністерству автомобільного транспорту УРСР разом з Міністерством житлово-комунального господарства УРСР і відповідними республіканськими комітетами професійних спілок заснувати нагрудний значок "Громадський контролер безпеки руху" та затвердити його опис.

Виготовлення нагрудних значків провести за рахунок коштів міністерств і відомств - власників транспортних засобів.

3. Визнати такою, що втратила силу, постанову Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 3 лютого 1960 р. N 126 "Про порядок утворення комісії громадського контролю за технічним станом автомобілів і затвердження Положення про ці комісії" /ЗП УРСР, 1960 р., N 2, ст. 14/.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 7 серпня 1978 р. N 399

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію громадського контролю за безпекою руху на автомобільному транспорті і міському електротранспорті

Загальні положення

1. Комісія громадського контролю за безпекою руху на автомобільному транспорті і міському електротранспорті, що іменуватиметься надалі "комісія", організується на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту і міського електротранспорту при місцевих комітетах профспілок.

2. Члени комісії обираються на загальних зборах робітники інженерно-технічних працівників і службовців підприємства, організації відкритим голосуванням.

До складу комісії обираються кращі водії, які працюють без дорожньо-транспортних пригод і порушень правил руху, і передовики виробництва з числа ремонтних робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.

Кількісний склад комісії визначається загальними зборами і не може бути менше трьох чоловік.

3. Комісія обирає /відкритим голосуванням/ голову, а при наявності п'яти і більше членів комісії - і заступника голови. Всі члени комісії, в тому числі голова і його заступник, є громадськими контролерами безпеки руху.

4. Робота комісії проводиться за планом, затвердженим місцевім комітетом профспілки.

У своїй роботі комісія керується рішеннями Партії і Уряду з питань безпеки руху і Правилами дорожнього руху.

5. Комісія про свою діяльність звітує перед місцевим комітетом профспілки та загальними зборами робітників, інженерно-технічних працівників і службовців підприємства, організації.

Завдання комісії

6. Основним завданням комісії є подання допомоги адміністрації та місцевому комітету профспілки підприємства, організації автомобільного транспорту і міського електротранспорту в проведенні заходів по запобіганню дорожньо-транспортним пригодам і по підвищенню транспортної дисципліни.

7. Комісія здійснює контроль за:

а) додержанням водіями підприємства, організації правил безпеки руху;

б) додержанням режиму праці та відпочинку водіїв;

в) своєчасним проведенням медичного переогляду водіїв;

г) технічним станом автомобілів, трамваїв, тролейбусів при виході їх на лінію, під час роботи та при поверненні на підприємство, в організацію;

д) своєчасним і правильним проведенням інструктажу по безпеці руху;

є) підвищенням кваліфікації водіїв;

ж) зовнішнім виглядом рухомого складу, чистотою і порядком в салонах автобусів, трамваїв і тролейбусів;

з) зовнішнім виглядом, чистотою та охайністю робочого і форменого одягу водіїв, ремонтних та обслуговуючих робітників;

і) станом доріг на постійних маршрутах руху автомобільного транспорту і міського електротранспорту.

Наслідки проведених перевірок обговорюються на засіданнях комісії, де приймаються пропозиції по усуненню виявлених недоліків, які подаються на розгляд адміністрації підприємства, організації.

8. Комісія проводить свою роботу в тісному контакті з адміністрацією підприємства, організації, комісіями по безпеці дорожнього руху, створеними виконкомами місцевих Рад народних депутатів, добровільними народними дружинами та органами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ УРСР.

9. Комісія бере активну участь у проведенні виховної роботи у трудовому колективі підприємства, організації, разом з адміністрацією організує бесіди і лекції з питань безпеки руху, культури обслуговування населення, а також в організації обміну досвідом роботи кращих водіїв і ремонтних робітників по забезпеченню безпеки руху.

Права комісії

10. Комісія та її члени в межах компетенції мають право:

а) перевіряти технічний стан автомобілів, трамваїв, тролейбусів при виході їх на лінію, під час роботи та при поверненні на підприємство, в організацію;

б) при виявленні порушень складати акти і негайно передавати їх адміністрації підприємства, організації для вжиття відповідних заходів;

в) розглядати на своїх засіданнях питання, зв'язані з безпекою руху і заходами по запобіганню дорожньо-транспортним пригодам;

г) вносити пропозиції:

адміністрації, місцевому комітету профспілки про заохочення водіїв, ремонтних робітників, які своєю працею забезпечують підвищення коефіцієнта технічної готовності автомобілів, трамваїв і тролейбусів, поліпшення їх використання і безаварійну роботу на лінії, а також про повне або часткове позбавлення вказаних працівників премій за низьку якість технічного обслуговування, поточного ремонту рухомого складу і за порушення правил технічної експлуатації або Правил дорожнього руху;

адміністрації, місцевому комітету профспілки і органам Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ УРСР і шляхового господарства про усунення виявлених недоліків, що можуть стати причиною дорожньо-транспортних пригод.

Керівники підприємств і організацій, а також органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ УРСР зобов'язані розглядати зауваження і пропозиції комісії з питань, що стосуються безпеки руху, і вживати необхідних заходів до усунення виявлених недоліків.

11. Члени комісії мають право носити нагрудний значок "Громадський контролер безпеки руху" і нарукавну пов'язку /на території підприємства, організації/ з таким же написом. Членам комісії - громадським контролерам безпеки руху видається посвячення.

Посвідчення і нагрудний значок видаються членам комісії місцевим комітетом профспілки, при якому створена комісія.

12. Члени комісії, які не виконують своїх обов'язків, не виправдали довір'я колективу, виключаються з складу комісії рішенням місцевого комітету профспілки з наступним затвердженням цього рішення на загальних зборах робітників, інженерно-технічних працівників і службовців підприємства, організацій у них відбираються посвідчення і нагрудний значок "Громадський контролер безпеки руху".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали