МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2011 року N 158

Про затвердження Положення про комісію, її склад та порядок проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів та Примірного положення про районну комісію

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості грунтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 180 (Постанова N 180), та з метою забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування грунтів.

1.2. Положення про комісію з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

1.3. Склад комісії з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

1.4. Примірне положення про районну комісію з визначення переліку сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування грунтів.

1.5. Звіт про використання коштів державного бюджету, що виділяються для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості грунтів за відповідний рік.

1.6. Акт приймання робіт з вапнування грунтів.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) довести положення цього наказу до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування грунтів

1. Цей Порядок визначає організацію та проведення конкурсного відбору суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції (далі - сільгосппідприємства) на надання компенсації за рахунок коштів Державного бюджету України витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

Компенсація надається на такі витрати:

оплату робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

оплату вартості меліорантів - вапняків природних, вапняків, дефекату, крейди, туфів, сапонітів, мергелів, доломітового борошна (доломіту), фосфоритів, вапняково-сірчаних сумішей, залізо-кальцієвого шламу;

оплату транспортування меліорантів, їх внесення (розкидання та загортання) у ґрунт.

Компенсація виплачується з розрахунку 500 гривень за 1 гектар земель, на яких здійснено заходи з вапнування дуже сильно кислих (значення pH сольової витяжки становить менше ніж 4,1) та сильно кислих (значення pH сольової витяжки становить 4,1 - 4,5) ґрунтів (далі - заходи з вапнування ґрунтів).

2. Метою проведення конкурсного відбору є забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

3. Основним завданням конкурсного відбору є визначення переможців на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

4. Комісія з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі - Комісія) розглядає подані головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій зведені у розрізі регіонів реєстри разом з документами, що надійшли від сільгосппідприємств.

5. Головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій подають Комісії такі документи:

- реєстр сільськогосподарських підприємств, що претендують на отримання компенсації за проведені заходи із вапнування грунтів згідно з додатком до Порядку;

- заяву;

- копію проектно-кошторисної документації на здійснення заходів з вапнування ґрунтів, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;

- акт приймання робіт з вапнування ґрунтів;

- копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;

- довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України;

- довідку від державного реєстратора про те, що стосовно суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію.

6. Сільгосппідприємства несуть повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

7. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія може при необхідності проводити перевірку достовірності поданої сільгосппідприємством інформації. У разі виявлення недостовірної інформації, неналежним чином або не в повному обсязі оформлених документів Комісія приймає рішення про відхилення заявки сільгосппідприємства на участь у конкурсі.

8. Комісія в день проведення конкурсного відбору аналізує подані головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій документи і на основі порівняння матеріалів агрохімічної паспортизації останнього туру обстеження земель сільськогосподарського призначення з урахуванням результатів попереднього розгляду документів визначає переможців конкурсного відбору.

Основними показниками, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців, є:

- дуже сильно кислі ґрунти (значення pH сольової витяжки становить менше ніж 4,1);

- сильно кислі ґрунти (значення pH сольової витяжки становить 4,1 - 4,5);

- чітке дотримання вимог проектно-кошторисної документації на здійснення заходів з вапнування ґрунтів;

- ефективність ведення сільськогосподарської діяльності.

9. У разі необхідності для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від сільгосппідприємств додаткову інформацію щодо ефективності ведення сільськогосподарської діяльності.

10. За результатами прийнятого рішення Комісії видається наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

11. Переможець конкурсного відбору забезпечує подання інформації щодо цільового використання бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 180 (Постанова N 180).

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

Додаток
до пункту 5 Порядку проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування грунтів

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, що претендують на отримання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів

_
(району, області)

N з/п

Район

Назва сільгосппідприємства

Код ЄДРПОУ

Площа, на якій проведені заходи з вапнування ґрунтів, га

Сума коштів, затрачена на проведення заходів з вапнування ґрунтів, гривень

 

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового
розвитку _ держадміністрації __________
                               (назва обласної, районної)                                                                     (підпис)                 (прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій

1. Комісія з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом, утвореним при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 180 (Постанова N 180), та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є визначення переможців конкурсного відбору на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

4. Комісія розглядає подані головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій зведені у розрізі регіонів реєстри разом з документами, що надійшли від сільгосппідприємств.

5. Комісія розпочинає роботу з часу підписання наказу про її створення.

6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії.

7. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія може при необхідності проводити перевірку достовірності поданої сільгосппідприємством інформації. У разі виявлення недостовірної інформації, неналежним чином або не в повному обсязі оформлених документів Комісія приймає рішення про відхилення заявки сільгосппідприємства на участь у конкурсі.

8. Комісія в день проведення конкурсного відбору аналізує подані головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій документи і на основі порівняння матеріалів агрохімічної паспортизації останнього туру обстеження земель сільськогосподарського призначення з урахуванням результатів попереднього розгляду документів визначає переможців конкурсного відбору.

Основними показниками, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців, є:

- дуже сильно кислі ґрунти (значення pH сольової витяжки становить менше ніж 4,1);

- сильно кислі ґрунти (значення pH сольової витяжки становить 4,1 - 4,5);

- чітке дотримання вимог проектно-кошторисної документації на здійснення заходів з вапнування ґрунтів;

- ефективність ведення сільськогосподарської діяльності.

9. У разі необхідності для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від сільгосппідприємств додаткову інформацію щодо ефективності ведення сільськогосподарської діяльності.

10. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів - голос голови на засіданні є вирішальним.

11. Засідання Комісії проводяться за потреби.

12. За результатами прийнятого рішення Комісії видається наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з визначення переліку сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення засідань районної комісії з визначення переліку суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції (далі - сільгосппідприємства), що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів (далі - Комісія).

У своїй роботі Комісія керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 180 (Постанова N 180), та цим Положенням.

Компенсація надається на такі витрати:

- оплату робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

- оплату вартості меліорантів - вапняків природних, вапняків, дефекату, крейди, туфів, сапонітів, мергелів, доломітового борошна (доломіту), фосфоритів, вапняково-сірчаних сумішей, залізо-кальцієвого шламу;

- оплату транспортування меліорантів, їх внесення (розкидання та загортання) у ґрунт.

Компенсація виплачується з розрахунку 500 гривень за 1 гектар земель, на яких здійснено заходи з вапнування дуже сильно кислих (значення pH сольової витяжки становить менше ніж 4,1) та сильно кислих (значення pH сольової витяжки становить 4,1 - 4,5) ґрунтів (далі - заходи з вапнування ґрунтів).

1.2. Метою проведення Комісій є забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

2. Порядок організації засідання Комісії

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної із проведенням засідань районної Комісії, управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій своїми наказами формують Комісію з питань визначення переліку сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів, та затверджують їх склад в кількості не менш як 5 осіб.

До складу Комісії входять представники управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, представники фінансового управління, органу Державної фінансової інспекції, обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Головою Комісії призначається начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

2.2. Комісія протягом десяти робочих днів після її утворення розміщує у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку необхідних для отримання компенсації документів, строку та умов їх подання.

2.3. Сільгосппідприємства, які претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів (далі - Претендент), подають Комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування грунтів згідно з додатком до Положення;

- копію проектно-кошторисної документації на здійснення заходів з вапнування ґрунтів, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;

- акт приймання робіт з вапнування ґрунтів;

- копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;

- довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України;

- довідку від державного реєстратора про те, що стосовно суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про його ліквідацію.

2.4. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

2.5. Подані на розгляд документи реєструються секретарем Комісії в журналі обліку в день їх подання Претендентом. Реєстраційний номер зазначається на заявах.

2.6. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія може при необхідності проводити перевірку достовірності поданої сільгосппідприємством інформації. У разі виявлення недостовірної інформації, неналежним чином або не в повному обсязі оформлених документів Комісія приймає рішення про відхилення заявки сільгосппідприємства на участь у засіданні.

2.7. Комісії приймають зазначені документи до 30 листопада поточного року.

3. Умови проведення засідання Комісії, участь у ньому Претендентів

3.1. Комісія проводить відкрите для всіх Претендентів засідання.

3.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

3.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

3.4. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- приймає рішення і призначає час засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії.

3.5. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним.

3.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

3.7. Засідання Комісії проводяться за потреби.

4. Визначення Претендентів

4.1. Комісія в день проведення засідання проводить розгляд документів, поданих Претендентами, аналізує їх, визначає перелік сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів та оформляє протоколом засідання Комісії.

4.2. На основі протоколу засідання Комісії формують реєстр сільгосппідприємств, що претендують на отримання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

4.3. Комісії подають реєстр сільгосппідприємств, що претендують на отримання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів щомісяця до 10 числа разом з документами, що надійшли від сільськогосподарських підприємств головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, які узагальнюють і подають до Міністерства аграрної політики та продовольства України до 15 числа зведений звіт.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

Додаток
до пункту 2.3 Примірного положення про районну комісію з визначення переліку сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів

Заява
на участь у конкурсі на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів.

З вимогами Положення про умови проведення конкурсу на надання компенсації витрат за проведені заходи із вапнування ґрунтів, Примірного положення про районну комісію з визначення переліку сільгосппідприємств, що претендують на одержання компенсації за проведені заходи із вапнування ґрунтів та зобов'язуюся їх виконувати.

Я підтверджую, що вказане підприємство не визнане банкрутом, проти нього не порушено справу про банкрутство, воно не перебуває у стадії реорганізації чи ліквідації, не має простроченої більш як півроку заборгованість із сплати податків і зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України.

Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна __

1.2. Скорочена __________

2. Місцезнаходження ____

2.1. Телефон ___ Факс _______

2.2. E-mail __

3. Класифікаційні ознаки:

3.1. Форма власності _____

3.2. Види діяльності _____

3.3. Ідентифікаційний код

4. Банківські реквізити ___

5. Державна реєстрація:

5.1. Повна назва органу державної реєстрації ________

5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________

6. Орган управління майном __________

7. Керівник
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
______ телефон _________

8. Головний бухгалтер ___
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
______ телефон _________

Керівник

М. П.


(підпис)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

СКЛАД
комісії з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій

БЕЗУГЛИЙ
Микола Дмитрович

- перший заступник Міністра, голова комісії

ДЕМИДОВ
Олександр Анатолійович

- директор Департаменту землеробства, заступник голови комісії

РУДЮК
Анатолій Миколайович

- начальник відділу Департаменту землеробства, секретар комісії

АХІДЖАНОВ
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансової-кредитної

ГРЕКОВ
Валерій Олександрович

- директор Державного науково-технологічного центру охорони родючості ґрунтів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

Звіт
про використання коштів державного бюджету, що виділяються для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів за відповідний рік

_________
(назва сільгосппідприємства, район, область)

Обсяги проведення робіт у 201_ році, га

Внесено вапнякових матеріалів (назва), тонн

Вартість виконання робіт на 1 га, гривень

Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації

Розмір компенсації, гривень
всього

всього

в тому числі:

вартість меліоранту

вартість транспортування меліоранту

вартість внесення та приорювання меліоранту

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник сільгосппідприємства ____
М. П.                                                                 (підпис)                    (прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 158

АКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

від N
______
                (місце складання)

Про приймання робіт
з вапнування ґрунтів

Начальник управління
агропромислового розвитку
______ райдержадміністрації
__________ області
_
                      (підпис, прізвище)

"___" 201_ р.

На підставі акта визначення площ, які підлягають вапнуванню від N __________
___________
                                                                            (назва підприємства, установи, організації)
в особі ____, з одного боку,
                                                                               (керівник підприємства)
та _________
                                                                                                    (назва організації)
в особі ___, з другого боку,
                                                                                   (керівник підприємства)
склали цей акт про таке:

1. Згідно з проектно-кошторисною документацією ___
                                                                                                                                                            (виконавець робіт)
проведено роботи з вапнування кислих ґрунтів на площі _______ га на суму ____ тис. гривень, відповідно до даних, наведених в таблиці.

N з/п

Сівозміна

Поле

Назва ґрунту

Грануло-
метричний склад

pHсол

Ступінь кислотності ґрунтів

номер

площа, га

Внесено вапнякових матеріалів (назва), тонн

всього

провапно-
вано

2. Робота прийнята на площі ________ га на суму ___________ тис. грн.

М. П. Керівник сільгосппідприємства _
                                                                                                                   (підпис)                                     (прізвище)

М. П. Директор центру
"Облдержродючість" ____
                                                                                                   (підпис)                                       (прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали