ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 березня 2012 року N 44

Про затвердження Положення про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1195 (Постанова N 1195), та керуючись Примірним положенням про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 26.12.2011 N 86, наказую:

Затвердити Положення про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Гуржій


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу України
14.03.2012 N 44


Положення
про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1195 (Постанова N 1195), та Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 26.12.2011 N 86.

1.2. Положення визначає правовий статус, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України (далі - Комісія).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Комісію.

II. Порядок створення та організація діяльності Комісії

2.1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі. Персональний склад Комісії затверджується наказом Держфінмоніторингу України.

2.2. Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

2.3. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який призначається наказом Держфінмоніторингу України.

2.4. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій. Голова Комісії визначає функції кожного члена Комісії.

2.5. Секретарем Комісії є начальник Юридичного управління.

2.6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

2.7. Комісія проводить засідання протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка Держфінмоніторингу України.

2.8. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

2.9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.10. Комісія приймає рішення виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

2.11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.

2.12. У разі необхідності вчинення певних дій щодо переданих дарунків рішення Комісії затверджується наказом Держфінмоніторингу України.

III. Основні завдання Комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів Комісії

3.1. Основними завданнями Комісії є:

оцінка вартості дарунка;

вирішення питання можливості використання дарунка;

визначення місця зберігання дарунка;

вирішення питання строку зберігання дарунка.

3.2. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

3.3. Секретар Комісії:

веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

3.4. Члени Комісії:

мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;

зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства, цього Положення;

об'єктивно та неупереджено вирішувати питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.

 

Начальник
Юридичного управління

І. М. Гаєвський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали