ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 лютого 2012 року N 22

Про затвердження Положення про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (Постанова N 1195) наказую:

1. Затвердити Положення про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Державної судової адміністрації України (додаток 1).

2. Затвердити склад Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання (додаток 2).

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України ознайомити з даним наказом першого заступника, заступника Голови, керівників структурних підрозділів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Півторака В. В.

 

Голова

Р. Кирилюк

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
17.02.2012 N 22

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Державної судової адміністрації України

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Державної судової адміністрації України (далі - Комісія) створюється в Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (Постанова N 1195).

Метою створення Комісії є оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунку, отриманого уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів.

1.2. Наказом Голови ДСА України створюється Комісія, затверджується її персональний склад та порядок роботи.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Комісії

2.1. На Комісію покладаються такі основні завдання:

- оцінка вартості дарунка;

- вирішення питання можливості використання дарунка;

- визначення місця зберігання дарунка;

- встановлення питання строку зберігання дарунка.

3. Склад та порядок роботи Комісії

3.1. Комісія складається з п'яти осіб.

3.2. Комісія проводить засідання протягом п'яти днів з моменту передачі уповноваженою особою дарунку ДСА України.

3.3. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

3.4. З метою проведення вартісної оцінки дарунка Комісія має право залучати до участі у засіданнях відповідних спеціалістів, фахівців.

3.5. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3.6. Комісія приймає рішення виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, Акта приймання-передачі (Постанова N 1195), враховуючи думку експертів та фахівців.

3.7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.

3.8. Рішення Комісії в триденний строк з моменту прийняття затверджується наказом Голови ДСА України.

 

Головний спеціаліст
відділу правової роботи
юридичного управління

М. Т. Куниця

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
17.02.2012 N 22

СКЛАД
Комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Державної судової адміністрації України

Сімановський А. - начальник управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України - голова Комісії;

Сомко Г. - начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - заступник голови Комісії.

Члени Комісії:

Покотило Я. - заступник начальника управління - начальник відділу видатків місцевих судів та установ державної судової адміністрації управління планово-фінансової діяльності та соціального забезпечення;

Шульгіна Н. - заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності;

Ігнатченко О. - завідувач сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали