МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 258

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Відповідно до пункту 16 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами), наказую:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій і Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворити конкурсні комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, затвердити їх склад.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23.06.2011 N 258

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та даним Положенням.

3. Основним завданням Комісії є розгляд заявки для участі в конкурсі (згідно з додатком) відповідно до документів, поданих суб'єктами господарювання, і прийняття рішення щодо надання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - відшкодування вартості корів), які розглядають в порядку їх надходження.

4. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) щокварталу до 7 числа наступного місяця і до 7 грудня для визначення на конкурсних умовах та на підставі відповідних документів суб'єктів-отримувачів часткового відшкодування вартості корів. Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

5. Комісію очолює Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

6. Для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від суб'єктів-отримувачів такі документи:

1) заявку (у двох примірниках) за встановленою формою;

2) завірену в установленому порядку копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

3) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5) довідки, видані Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій і Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалася відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;

6) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

7) копії відповідних платіжних документів;

8) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором;

9) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг);

10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

11) копії племінних свідоцтв;

12) письмове зобов'язання повернути до бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб'єкти господарювання подають також копії:

1) відповідного контракту;

2) рахунку-фактури (інвойсу);

3) вантажної митної декларації.

Подані документи перевіряються та реєструються в журналі обліку згідно з формою, затвердженою Мінагрополітики України.

Відшкодування вартості корів не виплачується суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали компенсацію вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності за іншими бюджетними програмами.

Під час визначення переможців конкурсу перевага надається суб'єктам господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

7. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

10. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.

11. Комісія на конкурсних умовах та на підставі відповідних документів приймає рішення про включення сільськогосподарських підприємств до реєстру суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

12. У разі прийняття рішення про відмову в наданні відшкодування вартості корів Комісія у триденний строк після його прийняття надсилає суб'єкту господарювання письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

13. За результатами проведеного конкурсу Комісія надає Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця та до 10 грудня (станом на 1 грудня) Міністерству аграрної політики та продовольства України реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Додаток
До Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Голові конкурсної комісії
___________
___________

Заявка*
для участі в конкурсі

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення на конкурсних засадах суб'єктів господарювання, які претендують на право визначення їх отримувачами часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна ________

1.2. Скорочена ____

2. Місцезнаходження (повна адреса) та контактна інформація
______

Телефон ____ Факс ______ E-mail _

3. Форма власності _

4. Види діяльності __

5. Ідентифікаційний код _________

6. Банківські реквізити __________

7. Державна реєстрація:

7.1. Повна назва органу реєстрації _

7.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____

8. Орган управління майном ______


* Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності

Керівник

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали