МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 725

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 6/20319

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Відповідно до пункту 16 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворити конкурсні комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 725

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 6/20319

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - Комісія), яка утворюється при Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управліннях агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управлінні промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня). У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є розгляд заявки для участі в конкурсі, форма якої наведена у додатку до цього Положення, відповідно до поданих документів та прийняття рішення про визначення переможців конкурсу та включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, які за результатами конкурсу претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

3. Комісія діє у складі не менше 5 чоловік, до складу якої обов'язково входить представник органів Держфінінспекції. Склад Комісії затверджується розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

4. Комісію очолює її голова. Головою Комісії є керівник розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

5. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один з її членів.

6. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності - головою Комісії на одного із її членів.

7. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Заступник голови Комісії обирається шляхом голосування членами Комісії.

9. Комісія проводить засідання щокварталу до 7 числа наступного місяця і до 7 грудня.

10. Члени Комісії мають право ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд, брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

11. За результатами розгляду документів Комісія приймає рішення. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

14. Комісія:

14.1 визначає умови та строки конкурсу та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації;

14.2 на підставі поданих документів приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, які за результатами конкурсу претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

15. У разі подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, визначених пунктом 17 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 246 (Постанова N 246) (із змінами), подання документів з порушенням строку їх подання Комісія залишає такі документи без розгляду, про що письмово повідомляє заявника протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження.

16. Під час визначення переможців конкурсу перевага надається суб'єктам господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

17. За результатами проведеного конкурсу Комісія формує реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

18. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця та до 10 грудня (станом на 1 грудня) Міністерству аграрної політики та продовольства України реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Додаток
до Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Голові конкурсної комісії
_
_

Заявка*
для участі в конкурсі

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

Відомості про юридичну особу:

1. Найменування:

1.1. Повне ____

1.2. Скорочене _

2. Місцезнаходження та контактна інформація
__

Телефон ________ Факс _________ E-mail __

3. Форма власності _________

4. Види діяльності __________

5. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _

6. Банківські реквізити ______

Керівник

_____
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)


* Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали