МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 листопада 2011 року N 454

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Христанівський"

На виконання Указу Президента України від 11.12.2009 N 1042/2009 "Про оголошення природної території ландшафтним заказником загальнодержавного значення "Христанівський", відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Христанівський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ХРИСТАНІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Христанівський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 11.12.2009 N 1042/2009.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник, загальною площею 1705,2 гектара, розташований в заплавній частині річки Сули в околицях сіл Христанівка та Бодаква на території Бодаквянської, Васильківської сільських рад Лохвицького району Полтавської області (далі - Землевласники), Полтавського державного лісогосподарського підприємства "Полтаваоблагроліс" та Державного підприємства "Пирятинське лісове господарство" (далі - Землекористувачі).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласників/Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням, а саме:

Бодаквянська сільська рада - 819,6 гектарів;

Васильківська сільська рада - 413,6 гектарів;

Державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс" - 392 гектара;

Державне підприємство "Пирятинське лісове господарство" - 80 гектарів.

1.5. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.6. Землевласники/Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласників/Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землевласників/Землекористувачів:

Бодаквянська сільська рада - с. Бодаква, Лохвицький район, 37260;

Васильківська сільська рада - с. Васильки, Лохвицький район, 37243;

Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс" - вул. Артема, 7/22, м. Полтава, 36014;

Державне підприємство "Пирятинське лісове господарство" - вул. Цибаня, 139, м. Пирятин, 37000.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою створення Заказника є збереження біологічного і ландшафтного різноманіття унікальних лісостепових та заплавно-болотних природних комплексів Лівобережної України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження у природному стані цінної ділянки, яка є ядром Сулинського екокоридору національної екологічної мережі, із зростаючими рідкісними видами рослин (проліска дволиста, барвінок малий, латаття біле та інші) та такими, що занесені до Червоної книги України (зозулинець болотний, пальчатокорінник м'ясочервоний, сальвінія плаваюча);

охорона та збереження місць гніздування багатьох видів водоплавних і болотних птахів занесених до Червоної книги України (журавель сірий, поручайник, сорокопуд сірий, кроншнеп великий) та регіонально рідкісних (кропивник, широконіска, лебідь-шипун);

збереження та охорона тварин, занесених до Червоної книги України (горностай, видра річкова), Європейського червоного списку (вушан звичайний) та регіонально рідкісних видів тварин (нетопир-карлик, вовчок лісовий);

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво стаціонарних та тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

проведення підривних робіт, розробка усіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

рубки головного користування та прохідні рубки;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, прання з застосуванням хімічних миючих засобів та інші);

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, очерету, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;

зберігання та використання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення та забруднення території Заказника;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

збирання дикорослих трав'яних рослин з порушенням відповідних порядків;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників/Землекористувачів;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

сінокосіння та випасання худоби протягом листопада - травня;

влаштування літніх таборів для худоби та пташників;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу;

туризм в період розмноження та вигодівлі молоді об'єктів тваринного світу протягом травня - липня;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів тощо.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння та випасання худоби протягом червня - жовтня;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене мисливство в мисливський період;

обмежене збирання ряски та лікарської сировини;

любительське рибальство в позанерестовий період;

короткостроковий туризм з дотриманням вимог природоохоронного законодавства в строки, визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, в межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласниками/Землекористувачами.

3.5. На Землевласників/Землекористувачів у межах Заказника оформляються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

3.9. Органи місцевого самоврядування, місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню територій Заказника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали