МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 210

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Брадульський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Брадульський", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 15.10.2002 N 396, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БРАДУЛЬСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Брадульський" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 1026 гектарів, знаходиться на території Тячівського району Закарпатської області в кварталах 1 - 5 Брадульського лісництва ДП "Мокрянське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Заказник розташований на крутосхилах полонинського хребта "Попадя" на висоті 1000 - 1750 метрів над рівнем моря, де на площі близько 80 гектарів зростають різновікові ялинові праліси з домішкою бука, явора, в підліску - бузина, горобина, вовче лико. В південній частині Заказника протікає гірська річка Задня, в яку впадають гірські потоки Великий та Малий Дарів. Річку та гірські потоки населяє форель струмкова. На вершині хребта "Попадя" зростає сосна гірська. В трав'яному покриві - жовтець карпатський, листовик сколопендровий, медунка Філярського, та занесені до Червоної книги України лілія лісова, зозулині сльози. Серед лісової фауни зустрічаються: олень благородний, козуля, дикий кабан, ведмідь, заєць-русак, лісова та кам'яна куниці, рись, кіт лісовий, лисиця, білка та інші дикі тварини. З рідкісних для регіону птахів та занесених до Червоної книги України зустрічаються - глухар, сова бородата, сова сіра, дятли, канюк звичайний та інші.

1.6. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 90520, Закарпатська область, Тячівський район, с. Красна, вул. Підчос, 87, тел. (234) 7-62-21.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони і збереження навколо полонини Попадя хвойних пралісів, які мають наукове значення і лісознавчу цінність.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для охорони та збереження навколо полонини Попадя (1742 м) залишків хвойних пралісів, які мають природоохоронне, наукове та інше значення;

охорона та збереження цінного природного ландшафту Заказника;

збереження та охорона умов відтворення цінних у господарському, науковому та культурному відношенні диких видів тварин, а також занесених до Червоної книги України;

збереження у природному стані місць зростання рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин;

відновлення в результаті стихійних лих корінних природних лісових та субальпійських формацій, змішаних та хвойних лісів, в тому числі, з введенням у встановленому порядку в лісові культури занесені до Червоної книги України деревних порід - тиса ягідного, сосни кедрової, модрини польської, тощо та їх охорона;

здійснення науково-дослідних робіт відповідно до встановленого порядку та використання території як учбової бази для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, а також для екскурсій учнів шкіл;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАЗНИКА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Заказника;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

рубки головного користування, прохідні рубки, лісовідновні рубки, суцільні санітарні рубки, пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Заказника;

меліоративні та будь-які роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають в Заказнику, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території Заказника та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

випас та прогін худоби;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та надання їх під забудову;

організація таборів, місць відпочинку та купання, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами місць спеціально відведених для цього;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

мисливство;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання території Заказника в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

проведення вибіркових санітарно-оздоровчих заходів та заходів з проведення рубок формування і оздоровлення лісів, крім періоду розмноження фауни (квітень - липень), відповідно до встановленого порядку;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

спеціальне використання рослинних ресурсів, в тому числі їх плодів, насіння тощо відповідно до встановленого порядку;

сінокосіння для заготівлі кормів на зимову підгодівлю копитних відповідно до законодавства;

проведення науково-дослідних робіт, обліків чисельності видів тварин і рослин відповідно до встановленого порядку;

науковий відлов тварин (комах, молюсків, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) та збір рослин для наукових досліджень, поновлення наукових колекцій та ін., відповідно до законодавства;

відстріл бродячих свійських та хижих диких тварин відповідно до законодавства.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади сприяють охороні й збереженню території заказника.

3.7. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали