МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 140

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Козакова долина" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Козакова долина" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Козакова долина", затверджене заступником Міністра Мінекобезпеки 21.02.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КОЗАКОВА ДОЛИНА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Козакова долина" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 16.12.82 N 617.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 949 гектарів, з них 908,3 гектарів - лісові угіддя, знаходиться на території Дністровського лісництва Державного підприємства "Івано-Франківське лісове господарство" в кв. 3 - 16 (далі - Землекористувач) у Тисменицькому районі Івано-Франківської області.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження типового для Бистрицько-Тлумацького Опілля долинно-балкового ландшафту, представленого середньовічними дубово-буковими насадженнями I - II бонітетів.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження цінного природного ландшафту, представленого глибоко розчленованим долинно-балковим рельєфом з сильним розвитком карстових форм, лійкоподібних западин, печер, колодязів, високопродуктивного дубово-букового деревостану природного походження;

збереження і відтворення умов зростання видів рослин, занесених до Червоної Книги України: лілія лісова, любка дволиста, шафран Гейфелів, зозулені сльози яйцевидні, білоцвіт весняний, підсніжник звичайний;

збереження видів тварин, занесених до Червоної Книги України: пугач, полоз лісовий;

поширення екологічних знань;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних, підривних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

рубки головного користування та прохідні рубки;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці, лісової підстилки, деревних соків, лікарських рослин, усіх видів водної рослинності, збір та заготівля насіння дерев та чагарників, плодів, грибів, ягід;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

організація таборів, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

будь-яке засмічення та забруднення території;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

мисливство;

знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників та трав'яного покрову;

сінокосіння в період розмноження тварин та вигодівлі молоді з 15 травня до 15 червня;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення ґрунтового та рослинного покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслонень;

будь-які порушення природного стану водойм, що входять до складу Заказника, порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

випас та прогін худоби;

будь-яке рибальство, за винятком любительського, у встановлений цим Положенням строк;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж та спеціально встановлених ділянок;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

передача в господарське використання, окремих його територій та об'єктів;

надання земельних ділянок під забудову;

здійснення діяльності, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

прохід через територію Заказника поза межами доріг, стежок, просік;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

сінокосіння на спеціально відведених ділянках;

проведення лісогосподарських заходів за погодженням з уповноваженими на те органами державної влади;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

любительське рибальство у період після нересту.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали