МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 березня 2012 року N 137

Про затвердження Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Заплава р. Берда" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Заплава р. Берда" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Заплава р. Берда", затверджене наказом Мінприроди від 07.11.2006 N 488.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ЗАПЛАВА р. БЕРДА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Заплава р. Берда" (далі - Заказник) створений Указом Президента України від 10.12.94 N 750/94.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 1416,9 гектарів розташований на території Бердянського району Запорізької області, в межах земель Бердянської міської ради - 564,6 гектарів, Нововасилівської сільської ради м. Бердянськ - 232,3 гектара (далі - Землевласники), ДП "Бердянське лісове господарство" - кв 121 - 127 Осипенківського лісництва - 620 гектарів (далі - Землекористувач).

1.4. Територія Заказника площею 796,9 гектарів, в тому числі в межах земель Бердянської міської ради - 564,6 гектарів та Нововасилівської сільської ради м. Бердянськ - 232,3 гектара увійшла без вилучення до складу Приазовського національного природного парку, створеного Указом Президента України від 10.02.2010 N 154/2010.

1.5. Землекористувач/Землевласники на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача/Землевласників, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача/Землевласників:

ДП "Бердянське лісове господарство": 77154, Запорізька обл., Бердянський район, с. Луначарське, вул. Гагаріна, 106;

Бердянська міська рада: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, пл. 1 Бердянської Ради, 2;

Нововасилівська сільська рада: 71128, Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Нововасилівка, вул. Леніна, 6.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення, з унікальною водно-болотною і степовою рослинністю, охорони унікальних місць зростання видів рослин, що занесені до Червоної Книги України: Ковили Лессінга, Ковили волосистої, Тюльпана Шренка та інші. На території Заказника зустрічаються: махаон, поліксена, червоновола казарка, білоока чернь, кулик-сорока та інші види тварин, занесені до Червоної Книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження у природному стані унікального водно-болотного угіддя з усім її водно-болотним рослинним та тваринним біорізноманіттям;

організація систематичних спостережень за станом природних комплексів та об'єктів на території Заказника;

проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ збереження його території та її ефективного використання;

сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед населення;

створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з додержанням вимог режиму території Заказника тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на нього завдань і загрожує збереженню природних комплексів, а саме:

будь-яке будівництво, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною території Заказника та розміщення тимчасових об'єктів і споруд;

передача у господарське та будь-яке інше використання земельних ділянок;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу, збір відбитків викопної флори і фауни, розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження пожеж;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

мисливство на території Заказника, яка ввійшла до складу Приазовського національного природного парку;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів, внесення в ґрунт мінеральних добрив;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі заліснення та залуження степових ділянок без відповідних обґрунтувань наукових закладів та погодження Мінприроди;

знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

зміна русла річки та розчистка від заростей комишу;

заготівля та знищення всіх видів водної рослинності, виїмка ґрунту, за винятком заходів біологічної меліорації, що здійснюються в установленому порядку;

збір ботанічних та зоологічних колекцій;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку, наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

випасання худоби, влаштування таборів для худоби та птиці;

знищення та відлов усіх видів тварин (в тому числі водних живих ресурсів), розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць і пуху;

рибальство та вилов інших об'єктів водних живих ресурсів;

причалювання до берега Заказника та пересування по його водній акваторії будь-яких плавзасобів, крім плавзасобів землевласників, державних природоохоронних, інспекційних, рятувальних служб;

неорганізований відпочинок у невизначених місцях;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, природоохоронної, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника в установленому порядку дозволяється:

обмежена господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів;

збереження та відновлення природних комплексів та об'єктів Заказника.

обмежене спортивно-аматорське полювання на водно-болотну дичину за номерною системою на землях ДП "Бердянське лісове господарство", які не ввійшли до складу Приазовського національного природного парку, у кількості не більше ніж 60 номерів у встановленому режимом порядку;

полювання на водно-болотну дичину регулюється нормами відстрілу, що встановлюються Мінприроди на мисливський сезон;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природним комплексам, що охороняються;

регульоване сінокосіння, за винятком періоду розмноження тварин та відгодівлі ними молоді;

регульоване косіння очерету;

регульований збір та заготівля насіння дерев і чагарників, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем/Землевласниками.

3.5. На Землекористувача/Землевласників у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Органи місцевого самоврядування сприяють збереженню та охороні території Заказника.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали