МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2012 року N 72

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Урочище "Скит-Манявський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Урочище "Скит-Манявський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Урочище "Скит-Манявський", затверджене наказом Мінприроди від 13.08.2003 N 178-ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
15.02.2012 N 72

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "СКИТ-МАНЯВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Урочище "Скит-Манявський" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 16.12.82 N 617. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено як лісовий заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 356 гектарів знаходиться в кв. 32 - 37 Манявського лісництва Державного підприємства "Солотвинське лісове господарство" (далі - Землекористувач) у Богородчанському районі Івано-Франківської області на правому березі ріки Манявки, притоки Бистриці Солотвинської.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Заказника є одним з найбільш мальовничих ландшафтів Прикарпаття з ялицевими, смереково-буково-ялицевими лісами, єдиним місцем зростання в Івано-Франківській області модрини польської, красивим озером і унікальними скельними утворами. На території Заказника розташований старовинний монастир Скит Манявський, який заснований в 1611 році і є пам'яткою історії і культури загальнодержавного значення.

1.6. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 77753, Державне підприємство "Солотвинське лісове господарство", Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Солотвин, вул. Грушевського, 22.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження особливо цінного природного комплексу, який має велике історичне, природоохоронне, естетичне, лісівниче і рекреаційне значення.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження найбільш мальовничих ландшафтів Прикарпаття з ялицевими, смереково-буково-ялицевими лісами, єдиним місцем зростання в Івано-Франківській області модрини польської - виду, занесеного до Червоної книги України, красивим лісовим озером і унікальними скельними утворами;

здійснення науково-дослідних робіт щодо вивчення біології та екології модрини польської;

поширення екологічних знань;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни режиму Заказника;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

рубки головного користування та прохідні рубки;

мисливство;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погоджень Мінприроди;

геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення ґрунтового та рослинного покриву;

будь-які порушення природного стану водойм, що входять до складу Заказника, порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

випас та прогін худоби;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

будь-яке засмічення та забруднення території;

сінокосіння (до червня місяця);

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

організація таборів, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

будь-яке рибальство, за винятком любительського, у встановлений цим Положенням строк;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності території Заказника, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника, проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

проведення лісогосподарських заходів за погодженням з уповноваженими на те органами державної влади;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

сінокосіння з червня по жовтень на спеціально відведених ділянках;

любительське рибальство в період після нересту.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали